Зоофилм Аладин и Демона На село


с. 1
Зоофилм Аладин и Демона На село

Познавате ли Лео ? Той е лъв. Не е зъл. Аладин бил млад и добър. Домът на Симо е село. В двора му

„Зззз !” – звъни един зелен бръмбар. И умен бил, но беден. Един има стар дъб и липа. Там растат

Лео задремва. А бръмбарът отлита. ден Аладин попаднал в дива плодни дървета.

Идва и фазанът Злати. Разперва златни планина. До дънера на дебело Под липата е телето Неси.

и зелени пера. И преминава, без дори дърво намерил лампа. За Неси има сено и слама.

да види двете зебри. – Ааа ! Медна лампа ! На стобора е петелът Петър. Пъстър е.

Не познавате зебрите ли ? Пипнал и Дим обвил Аладин ! Сутрин пее и буди селото.

По телата им има тъмни и бели райета. Не бил дим, а Демона ! В двора си Симо е посадил

Дайте им трева. Трева и вода. – Добър ден ! Аладин намери марули и домати, фасул и пипер. Има

До една роза е бизонът Бизи. Той е див. лампа. И Демона е роб на и дини.

Но розите омайват и дивите бизони. Аладин ! – промълвил приведен Симо става сутрин рано и се труди

Демона ! до тъмно.

Мъжът и жълъдите Жива вода Жираф на плажа

Млад мъж минавал по път между Живеели задружно мъж и жена. Жираф лежи на плажа.

две села. Изморил се. Седнал под стар Но имали болна рожба – Божана. Съседът - прав жираф,

дъб. Там били паднали жълъди. Мъжът Било по жътва. Мъжът жънел жирафа пита важен

взел един жълъд и си помислил: житото. Молел се Божана да - Жираф ли си ?

- Не е справедливо дърво до небето оздравее. Изведнъж наблизо избил - Жираф.

да ражда дребни плодове. А на стъбла, извор. Мъжът се прибрал с - Бъди жираф. Но важен.

дебели един пръст, да растат едри дини! бистра вода в стомната. Дал на И не лежи на плажа.

В това време от дървото паднал жълъд и Божана да пие. Жираф ли си – стой прав !

Ударил мъжа между веждите. – Тате, здрава съм ! Продумала

- Ааа, природата си знае работата ! - Божана.

стреснал се той. – Не бива дъбът да От извора се леела жива вода.

ражда дини !

Два шала Домошари Шаро

Два шала шушнат в автобуса: Шаро домошар е. Все по двора Шаро е сив, но е нашарен с бели

- Виж ме, шарен съм. шари. У дома си шета. И шаранът петна. Не е лош, но има дни - не

- Пипни ме, топъл съм. Шари пълен домошар е. Под слуша. Муши се в шумата. Рови и

Шаловете са на Мишо и Сашо. водата шета. Зимата завари двама тършува ли, тършува. Души. Ослушва

Шумно е. Сашо и Мишо си шепнат: домошари. се. Има ли шум – все се ослушва.

- Имаш ли шейна ? После лае, лае - не спира.

Шаловете са наострили уши. Аз пошушвам на Шаро:

Не шушнат, само слушат. Мишо - Да се прибираме, Шаро ! Послушен

и Сашо слизат от автобуса.. ли си, заслужаваш топъл душ и

И шаловете слизат. Иде ред на шампоан. Може да има и сешоар.

шейните. Само баба да не види.Шаран на шейна Дъга Шампиони

Шарен шал шаранът има. След дъжда грейна дъга. Мишо и Сашо са шампиони.

Плува с шал шаран сред зима. – Да минем под дъгата! – гледа Лети надолу шейната им.

Купиш ли си и шейна, нагоре Гергана. И изведнъж - бум ! – в преспите !

си шаран за планина. Дълго догонваме шарената дъга. Мишо и Сашо са шампиони по

Ей, шаране, два ботуша си Но стига ли се дъгата ? бързо падане от шейна.

обуй - излез на суша.

Игра Гого и гу-гу Гара

Днес играем в градината. Били ли сте на тавана у Гого На гарата пристига влак.

Идват Георги, Драгомир, Гълъбов? Там има греди, гвоздеи Локомотивът има снежна гугла.

Благой. Рано е. Има мъгла. И стар гардероб. В него е Влакът е минал през планини.

Нагоре дърветата не се гнездото на гълъба Гу-гу. Гого Там зимата е дълга и снеговита.

виждат. Но ние знаем - там и Гу-гу са неразделни. Виждали А тук, край морето е пролет.

са гнездата на гълъбите. сте ги лете пред гарата. Гу-гу

Гласовете на гълъбите пие вода от фонтана. А Гого

долитат до нас: пие газирана вода.

-Гу-гу, гу-гу. После гордо си тръгват. Гого

Мъглата се вдигна. Небето Гълъбов и гълъбът Гу-гу на

стана светло. рамото му.

- Драгомир ли гони ? – пита

Георги.


- Не! Ти гониш ! – смеем се ние

в един глас.
с. 1

скачать файл