Заседание на Съвета Общи въпроси Брюксел, 4 февруари 2013 г. Председател


с. 1СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG
5877/13


PRESSE 41

PR CO 5


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПЕЧАТА

3219-о заседание на СъветаОбщи въпроси

Брюксел, 4 февруари 2013 г.Председател Г н Eamon GILMORE
Заместник министър-председател и министър на външните работи и търговията на Ирландия
Основни резултати от заседанието на Съвета

Съветът обсъди подготовката за заседанието на Европейския съвет, насрочено за 7 и 8 февруари, въз основа на проекта за заключения.

Той обсъди още представената от ирландското председателство работна програма.

СЪДЪРЖАНИЕ1

УЧАСТНИЦИ Error: Reference source not found

ОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ПРОГРАМА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО Error: Reference source not found

ПОДГОТОВКА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ Error: Reference source not found


 • Заседание през февруари Error: Reference source not found

 • Заседание през март Error: Reference source not found

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 • Ветеринарно споразумение ЕС—Швейцария Error: Reference source not found

 • Схема от общи преференции — Азербайджан и Иран Error: Reference source not found

 • Схема от общи преференции — специален насърчителен режим Error: Reference source not found

ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

 • Евратом/Организация за развитие на енергетиката на Корейския полуостров — подновяване на споразумението Error: Reference source not found

ТРАНСПОРТ

 • Проверка на течности на летищата Error: Reference source not found

УЧАСТНИЦИ

Белгия :

Г-н Didier REYNDERS Заместник министър-председател и министър на външните работи, външната търговия и европейските въпросиБългария :

Г-н Иван НАЙДЕНОВ Заместник-министър на външните работиЧешка република:

Г-н Karel SCHWARZENBERG Първи заместник министър-председател и министър на външните работиДания :

Г-н Nicolai WAMMEN Министър по европейските въпросиГермания:

Г-н Michael LINK Държавен министър, Министерство на външните работиЕстония:

Г-н Matti MAASIKAS Постоянен представителИрландия:

Г-н Eamon GILMORE Заместник министър-председател (Tánaiste) и министър на външните работи и търговията

Г-жа Lucinda CREIGHTON Заместник-министър по европейските въпроси (кабинет на министър-председателя и Министерство на външните работи и търговията)

Гърция:

Г-н Dimitrios KOURKOULAS Държавен секретар за външните работиИспания:

Г-н Íñigo MÉNDEZ DE VIGO Y MONTOJO Държавен секретар за Европейския съюзФранция:

Г-н Bernard CAZENEUVE Делегиран министър, отговарящ за европейските въпроси, към министъра на външните работиИталия:

Г-н Enzo MOAVERO MILANESI Министър, отговарящ за европейските въпросиКипър:

Mr Kornelios KORNELIOU Постоянен представителЛатвия:

Г-н Edgars RINKĒVIČS Министър на външните работиЛитва:

Г-н Vytautas LEŠKEVIČIUS Заместник-министър на външните работиЛюксембург:

Г-н Jean ASSELBORN Заместник министър-председател, министър на външните работиУнгария:

Г-жа Enikő GYŐRY Държавен секретар, Министерство на външните работиМалта:

Г-жа Marlene BONNICI Постоянен представителНидерландия:

Г-н Pieter DE GOOIJER Постоянен представителАвстрия:

Г-н Reinhold LOPATKA Държавен секретар, Федерално министерство по европейските и международните въпросиПолша:

Г-н Piotr SERAFIN Държавен секретар, Министерство на външните работиПортугалия:

Г-н Miguel MORAIS LEITÃO Държавен секретар към министъра на външните работи, отговарящ за европейските въпросиРумъния:

Г-н Titus CORLǍTEAN Министър на външните работиСловения:

Г-н Igor SENČAR Държавен секретар, Министерство на външните работиСловакия:

Г-н Peter JAVORČÍK Държавен секретар, Министерство на външните работиФинландия:

Г-н Alexander STUBB Министър по европейските въпроси и външната търговияШвеция:

Г-жа Birgitta OHLSSON Министър по европейските въпросиОбединено кралство:

Г-н David LIDINGTON Заместник-министър на външните работи и по въпросите на Британската общностКомисия:

Г-н Марош ШЕФЧОВИЧ Заместник-председател

Правителството на присъединяващата се държава беше представено, както следва:

Хърватия:

Г-жа Vesna PUSIĆ Министър на външните работи и европейските въпросиОБСЪДЕНИ ТОЧКИ ОТ ДН РЕД

ПРОГРАМА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО

Съветът проведе обмен на мнения относно работната програма на ирландското председателство за времето на мандата му (от януари до юли 2013 г.)1.

Председателството възнамерява да акцентира върху следните приоритети:


 • Обезпечаване на стабилност: акцент върху банковия съюз, процеса на Европейския семестър и следващия етап от реформите в областта на икономическия и паричен съюз.

 • Инвестиране в устойчив растеж и създаване на работни места: сред основните задачи са единен пазар за бъдещето, включително единен цифров пазар, безработицата сред младите хора и интелигентен и устойчив растеж.

 • Европа и света: принос към постигане на целта за мир, демокрация и просперитет и отдаване на първостепенно значение на двустранните търговски споразумения с ключови партньори, сред които и САЩ.

ПОДГОТОВКА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ

 • Заседание през февруари

Съветът разгледа проект за заключения за заседанието на Европейския съвет, което ще се проведе на 7 и 8 февруари.

Европейският съвет ще бъде призован да постигне споразумение за многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2014—2020 г. Ще бъдат обсъдени също търговията и външните отношения (Арабската пролет и Мали).

Проектът за заключения ще бъде преразгледан в светлината на обсъжданията в Съвета.


 • Заседание през март

Съветът разгледа проект за дневен ред с обяснителни бележки за заседанието на Европейския съвет, което ще се проведе на 14 и 15 март (5639/13).

Очаква се Европейският съвет да се съсредоточи върху следните въпроси: • Икономическа политика: Европейски семестър; Пакт за растеж и работни места.

 • Външни отношения: отношения със стратегически партньори; специфични въпроси в светлината на събитията.

На заседанието си на 11 март Съветът ще проведе допълнително обсъждане въз основа на проекта за заключения на Европейския съвет.

ДРУГИ ОДОБРЕНИ ТОЧКИ

ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

Споразумение за обратно приемане с Кабо Верде

Съветът прие решение за разрешаване на подписването на споразумение с Република Кабо Верде за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица (14544/12).

Съветът също реши да представи за одобрение от Европейския парламент проект за решение относно сключването на споразумението (14546/12).

ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

Ветеринарно споразумение ЕС—Швейцария

Съветът одобри позицията, която ЕС следва да заеме, по изменение на приложение 11 към Споразумението между ЕС и Швейцария относно търговията със селскостопански продукти („ветеринарно споразумение“) (16724/12).

С позицията на ЕС се признава равностойността на швейцарското законодателство по отношение на някои неотдавнашни промени в законодателството на ЕС във връзка със страничните животински продукти и защитата на животните при клане, които подлежат на специални условия. С нея се въвеждат и няколко технически актуализации на споразумението.

Схема от общи преференции — Азербайджан и Иран

Съветът реши да не се противопоставя на приемането от Комисията на регламент за премахването на Азербайджан и Иран от списъка на страните, които се ползват от схемата на ЕС от общи тарифни преференции.

В член 4, параграф 1, буква а) от регламента за схемата от общи тарифни преференции се предвижда, че държава, класифицирана от Световната банка като държава с висок доход или държава с по-висок среден доход през три последователни години, не се ползва от общите условия на схемата от общи тарифни преференции. Азербайджан и Иран бяха класифицирани от Световната банка като държави с по-висок среден доход през 2010, 2011 и 2012 г. Чрез проекта за регламент на Комисията приложение ІІ към регламента за схемата от общи тарифни преференции се изменя съобразно горепосоченото.

Проектът за регламент е делегиран акт по смисъла на член 290 от Договора за функционирането на ЕС. След като Съветът вече е дал одобрението си, регламентът може да влезе в сила, освен ако Европейският парламент не се противопостави.Схема от общи преференции — специален насърчителен режим

Съветът реши да не се противопостави на приемането от Комисията на регламент за установяването на правила за предоставяне, в рамките на схемата на ЕС от общи тарифни преференции, на специален насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление („GSP+ “).

Проектът за регламент на Комисията се отнася в частност до сроковете и представянето и обработването на искания.

Проектът за регламент е делегиран акт по смисъла на член 290 от Договора за функционирането на ЕС. След като Съветът вече е дал одобрението си, регламентът може да влезе в сила, освен ако Европейският парламент не се противопостави.ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА

Евратом/Организация за развитие на енергетиката на Корейския полуостров — подновяване на споразумението

Съветът прие решение за одобряване на сключването от Комисията на Споразумение между Европейската общност за атомна енергия (Евратом) и Организацията за развитие на енергетиката на Корейския полуостров (KEDO).

KEDO е основана по силата на споразумение от 1995 г., изменено през 1997 г., между Република Корея, Япония и САЩ.

За повече информация виж: //www.kedo.org/.ТРАНСПОРТ

Проверка на течности на летищата

Съветът реши да не се противопоставя на приемането от Комисията на регламент за преустановяване на задължението за всички летища на ЕС за въвеждане на проверка на всички течности, аерозоли и гелове до 29 април 2013 г. (17200/12).

Ограниченията, приложими за тези продукти, остават в сила към настоящия момент, тъй като правилото, че в зони с ограничен достъп могат да се внасят течности само при условие че са проверени или са освободени от проверка продължава да е в сила.

След оценка на положението по отношение на проверката на течности на всички летища на ЕС, Комисията стигна до заключението, че налагането на задължително повсеместно въвеждане на такава проверка до края на април т.г. би довело до оперативни рискове и че най-добрият начин за гарантиране както на високо ниво на сигурност, така и на улесняване на пътниците, е да се търси по-постепенен подход към премахване на ограниченията.

Проектът за регламент подлежи на процедурата по регулиране с контрол; след като Съветът вече е дал одобрението си, Комисията може да го приеме, освен ако Европейският парламент не се противопостави.


1http://www.eu2013.ie/media/eupresidency/content/documents/EU-Pres_Prog_A4.pdf

5877/13


BG

с. 1

скачать файл