За провеждане на открита процедура за предоставяне на концесия за


с. 1
СЪОБЩЕНИЕ
за провеждане на открита процедура за предоставяне на концесия за услуга

за морски плаж „Св. Св. Константин и Елена – голям плаж”, община Варна, област Варна

На основание чл. 43 от Закона за концесиите Министерството на регионалното развитие и благоустройството съобщава, че с Решение № 381 на Министерския съвет от 19 юни 2008 г. е открита процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Св. Св. Константин и Елена – голям плаж”, община Варна, област Варна (обн., ДВ, бр.58/ 2008 г.).

Обект на концесията е морски плаж „Св. Св. Константин и Елена – голям плаж”, община Варна, област Варна – изключителна държавна собственост с площ от 8726 кв. м.Основен предмет на концесията е управление и поддържане със средства, осигурени от концесионера и на негов риск, на обекта на концесията.

Извършвани услуги и други стопански дейности:

- плажни услуги, включително предоставяне на чадъри, шезлонги и други плажни принадлежности;

- туристически услуги за бързо хранене;

- спортно-развлекателни услуги;

- здравни и рехабилитационни услуги;

- отдаване под наем на преместваеми обекти и съоръжения.Срок на концесията: 10 години

Концесионно плащане: размерът на дължимото за всяка година концесионно плащане се определя съгласно методика, приета от Министерския съвет (обн., ДВ, бр.26/2008 г.) и в съответствие с Решение № 381 на Министерския съвет от 19 юни 2008 г.

Обявлението за провеждане на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Св. Св. Константин и Елена – голям плаж”, община Варна, област Варна е обнародвано на електронната страница на Държавен вестник на 28.07.2008 г.
СЪОБЩЕНИЕ
за провеждане на открита процедура за предоставяне на концесия за услуга

за морски плаж „Св. Св. Константин и Елена – малък плаж”, община Варна, област Варна

На основание чл. 43 от Закона за концесиите МРРБ съобщава, че с Решение № 382 на Министерския съвет от 19 юни 2008 г. е открита процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Св. Св. Константин и Елена – малък плаж”, община Варна, област Варна (обн., ДВ, бр.58/ 2008 г.).

Обект на концесията е морски плаж „Св. Св. Константин и Елена – малък плаж”, община Варна, област Варна – изключителна държавна собственост с площ от 2235 кв. м.Основен предмет на концесията е управление и поддържане със средства, осигурени от концесионера и на негов риск, на обекта на концесията.

Извършвани услуги и други стопански дейности:

- плажни услуги, включително предоставяне на чадъри, шезлонги и други плажни принадлежности;

- туристически услуги за бързо хранене;

- спортно-развлекателни услуги;

- здравни и рехабилитационни услуги;

- отдаване под наем на преместваеми обекти и съоръжения.Срок на концесията: 10 години

Концесионно плащане: размерът на дължимото за всяка година концесионно плащане се определя съгласно методика, приета от Министерския съвет (обн., ДВ, бр.26/2008 г.) и в съответствие с Решение № 382 на Министерския съвет от 19 юни 2008 г.

Обявлението за провеждане на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Св. Св. Константин и Елена – малък плаж”, община Варна, област Варна е обнародвано на електронната страница на Държавен вестник на 28.07.2008 г.
с. 1

скачать файл