За мигновено спиране на течове, дори и под налягане


с. 1
ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

__________________________________________________________________________________________
LAMPOSILEX
Свръх бързо втвърдяващ цимент се за спиране на течове
Области на приложение:

За мигновено спиране на течове, дори и под налягане.


Технически характеристики:

Lamposilex е готова за употреба прахообразна смес, съставена от високоякостни цименти и специални добавки според собствена формула, създадена от научно-изследователските лаборатории на MAPEI.

Lamposilex не съдържа хлориди.

Смесен с вода, Lamposilex добива пастообразна консистенция, която се полага много лесно, дори и върху вертикални повърхности.Lamposilex има много кратко време за втвърдяване (около 1 мин при температура от + 20°С) и след втвърдяване:

 • има много висока якост на еластичност

след само половин час;

 • е водоплътен и водоотблъскващ;


Препоръки

 • Не добавяйте вар, цимент или гипс към

Lamposilex;

 • Не оставяйте опаковките от Lamposilex

изложени на пряка слънчева светлина преди употреба.
Начин на полагане

Подготовка на основата:
Спиране на течове

 • Разширете пукнатините или дупките,

така че по-широката част да е от външната страна. Минималните размери от външната страна трябва да бъдат около 2 см ширина и 2 см в дълбочина.

 • Почистете остатъчния материал от

отворите.
Хидроизолационна запечатка на твърди фуги

 • Отстранете всички остатъчни материали

и почистете прахта с въздух под налягане.

 • Намокрете основата много добре.

Преди полагане, изчакайте да се изпари излишната вода. Ако е нужно използвайте гъба или въздух под налягане за да я отстраните.

Идеалната основа е отворите да бъдат много добре навлажнени, но със суха повърхност.
Приготовление на материала.
При непрекъснато бъркане добавете 1 кг Lamposilex към 280 г вода и смесвайте на ръка с маламашка до получаването на гладка смес без бучки.

Дозиране по обемни части:

2.5 части Lamposilex : 1 част вода.


Технически характеристики:

Консистенция: прахообразна

Цвят : сив

pH на сместа: 12.8

Минимална температура по време на полагане: + 5°С.

Време за работа: около 1 мин.

Специфично тегло: 1100 kg/m3

Якост на натиск след 28 дни: 46 N/mm2

При приготвяне на материала осигурете достатъчно време за полагане в рамките на 1 минута.
Начин на полагане:


 • Спиране на водни течове

Оформете с ръка Lamposilex във вид на коркова тапа, изчакайте няколко секунди докато сместа започне да втвърдява и поставете бързо продукта в отвора. Притиснете за 2 – 3 минути докато втвърди. След това почистете излишния материал с шкурка или абразивна машина.

При наличие на множество течове започнете полагането на Lamposilex от най-горната част.
 • Хидроизолационна запечатка на твърди фуги

Полагайте Lamposilex с маламашка или мистрия незабавно след смесването. Поддържайте повърхността влажна за 15–20 минути.
Предпазни мерки по време на приготовление и полагане на Lamposilex

 • Не се взимат специални предпазни

мерки при температури около + 20°С. В топло време не оставяйте материала изложен на слънчева светлина и използвайте много студена вода за приготовление на материала.

 • При ниски температури, водата с която

се смесва материала трябва да бъде с температура около + 20°С и сместа трябва да се съхранява в затоплено помещение защото втвърдяването се забавя от ниските температури.

Разход:

1.8 кг Lamposilex за 1дм3 обем.


Почистване: Преди втвърдяване с вода, след това само по механичен начин.
Опаковки: 5 кг кутииСъхранение: На сухи места във вътрешни помещения.

Предпазни мерки при приготвяне и полагане.

Lamposilex съдържа цимент, който при контакт при изпотяване или други секрети на човека могат да предизвикат раздразнение и алкална реакция, в някои случаи и алергичен обрив. Използвайте защитни ръкавици и очила. За повече информация, моля обърнете се към Мерки за безопасност.
ПРОДУКТ САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ.
Предупреждение
Забележка: Техническите детайли и препоръки съдържащи се в този технически лист кореспондират изцяло с най-доброто от нашите знания и опит. Във всички случаи трябва да се има в предвид нашия дългогодишен практически опит. Така че, всеки, който възнамерява да ползва тези продукти трябва предварително да бъде сигурен за целта на приложение.с. 1

скачать файл