Всеки, създаден от Бога, може да победи "гигантите", за да наследи


с. 1
ДАВИД: ПОБЕЖДАВАЩ ГИГАНТИ, ЗА ДА НАСЛЕДИ ТРОНА (II)

Всеки, създаден от Бога, може да победи “гигантите”, за да наследи трона. Размерите на престолите са различни, в зависимост от житейските ни дела, но все пак са престоли. Президента на нацията е различне от президент на клуб, но и двамата са президенти. Кралицата на Англия заема трона точно както и местния крал в някое африканско село.

Божият план за твоя живот е различен от Божия план за другите. Изпълняването на Божия план и воля за твоя живот е от основно значение за наследяването на твоя трон. Но за да направиш това, трябва да се справиш с “гигантите” по пътя си.

Всеки човек може да бъде велик, ако реши да бъде такъв.Нищо велико не може да бъде постигнато без велики хора, а хората са велики само, ако са решили да бъдат такива.

Чарлз Де Гол

В първата част на това послание ние разгледахме победата на Давид над гигантите по неговия път към трона и се спряхме на три важни пункта:


  • ПОКОРСТВО и НОВОРОЖДЕНИЕ на ПРАКТИКА

  • ПОТИСКАЩАТА НЕЗНАЧИТЕЛНОСТ и ПОСВЕЩЕНИЕТО

  • ПРОПУСКАНЕ на НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛНИТЕ ПРЕЦЕНКИ

Ако ние сме в Божията воля и сме това, което Бог иска да бъдем, недоброжелателните преценки на критиците нямат значение. Бъди фокусиран върху същественото, което чертае пътя ти към трона.

Човекът, който иска да дирижира оркестъра трябва да обърне гръб на тълпата.

Има три други важни неща, които ще видим в пътуването на Давид към трона. Препятствия мъчни стояха по пътя, но също там бяха и подходящите моменти. Противниците чакаха на пътя, но там бяха и помощниците. Омраза и обич, жестокост и жалост, чародейства и чудеса, провали и подвизи, вреди и възможности неизбежно се смесват по пътя. Давид получи някои “петна” по пътя, но Бог му даде възможност да превърне петната в послания, позора в победа, падането в прогрес. Ти можеш да преживееш същото, защото нашият Бог не се е променил и издига сиромахът от бунището, за да го сложи да седне между царете (1 Царе 2:8).ПУБЛИЧНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОБЕДА

(1 Царе 17:55-58; 18:2,5-9; 11:1-5; 2 Царе 5:2-3;

Изход 7:8-12,19-22; 8:18-19; Лука 9:1-2; Марк 9:17-18)
Въпреки че Давид беше помазан за цар над Израел, той тепърва трябваше да си спечели уважението на цар (1 Царе16:13). При противопоставянето му с Голиат Бог му даде първата публична възможност за победа (1 Царе 17:28-58). Той спечели битката, а после и възхищението на цялата нация (1 Царе 17:55-58; 18:2,5-9; 2 Царе 5:2-3).

Бог срещна Мойсей в горящия храст, но после му осигури публична възможност да изяви превъзходството си над египетските магьосници (Изход 7:8-12,19-22; 8:18-19).

Исус направи от галилейските рибари апостоли, но по-късно им даде публична възможност да демонстрират сила и власт и да спечелят доверието на хората (Лука 9:1-2; Марк 9:17-18).

Саул беше помазан за цар на Израел чрез Самуил (1 Царе 9:1-27; 10:1-15). Обаче победата над амонецът Наас му даде публична възможност да докаже достойнството си и да накара народа да го приеме за цар и да възстанови царството в Галгал (1 Царе 11:1-15).

Твоето време ще дойде. Чаканата публична възможност със сигурност ще дойде, за да демонстрираш качество на “повече от победител”. Извлечи максимално преимущество от тази възможност.
ПРЕСЛЕДВАНЕ от ВЕРООТСТЪПНИЦИТЕ срещу ПРАВЕДНИТЕ

(1 Царе 18:7-9; 19:14-15; 23:11-12; 24:1-3; 26:1-3,18-19;

2 Царе 5:17-25; 2 Тимотей 3:12; Матей 5:10-12; Лука 6:22-23)
Щом веднъж стъпиш на пътя на успеха, противниците скоро ще се появят. Саул беше цар, отхвърлен от Бог заради непокорството му, твърдоглавието му и непокаяното му сърце (1 Царе 13:13-14; 15:1-23). И той реши да отстрани Давид като упорито го притесняваше и преследваше (1 Царе 18:7-9; 19:14-15; 23:11-12; 24:1-3; 26:1-3,18-19).

В момента, в който Давид стана цар, филистимците се повдигнаха срещу него (2 Царе 5:17-25). В момента, в който тръгнеш по пътя на святостта, вероотстъпниците ще повдигнат преследване срещу тебе (2 Тимотей 3:12; Матей 5:10-12; Лука 6:22-23).

Вероотстъпниците са били отхвърлени, поразени, провалени. Те мразят да виждат другите да успяват там, където те са се провалили. Затова те се опитват да повалят всеки, който се стреми да направи пробив към победа.
ПОБЕДНО ВЪЗКАЧВАНЕ на ПРЕСТОЛА

(2 Царе 2:1-11; 5:1-5; Евреи 6:12; Филипяни 3:13-14;

Откровение 3:11; 2:10; Еремия 29:11)
Давид беше помазан за цар от Самуил (1 Царе 16:13). Независимо от изявата на неговите способности, Саул не му позволи да царува. Той търсеше случай да убие Давид (1 Царе 18:7-9; 19:14-15; 23:11-12; 24:1-3; 26:1-3,18-19).

Дори след смъртта на Саул Давид се възцари само над малка част от Израил (2 Царе 2:1-4) докато Сауловият род продължи да царува над останалата част, макар и незаконно (2 Царе 2:8-11). Това положение продължи за седем години и половина (2 Царе 2:11; 5:4-5). Давид беше търпелив и чрез вяра и устояване наследи Божието обещание (Евреи 6:12).Накрая, целият Израил дойде да помаже Давид за цар над цялата нация и да узакони царуването му (2 Царе 5:1-5).
с. 1

скачать файл