Всеки контейнер се доставя оборудван с сее вход/изход с щепсел и


с. 1
КОНТЕЙНЕР „ САНИТАРЕН МОДУЛ”

Всеки контейнер се доставя оборудван с СЕЕ вход/изход с щепсел и контакт 400 V, 32А; ел. табло и вътрешна ел. инсталация, осигуряваща осветление, отопление и контакти за общи нужди.

Санитарният модул с размери 2435 мм/ 6055 мм е подходящ за обособяване на две помещения - санитарен възел и помещение за разполагане на резервоари и автоматична помпено-хидрофорна уредба / ПХУ/. В санитарния възел ще бъдат разположени тоалетна чиния, писоар, тоалетна мивка, душ и ел. бойлер 801. В другото помещение се разполагат 4 / четири / полиетиленови резервоара с общ обем 20001 и автоматична ПХУ. Санитарният модул е необходимо да се осигури с подходящо отопление за поддържане на минимална температура от +50 С.

Резервоарите на ПХУ ще бъдат разположени в отделно помещение на санитарния модул. Водата за хигиенни и битови нужди ще се осигури с 4 / четири / полиетиленови резервоара с общ обем 2000 l, пълнещи се с водоноска и автоматична помпено-хидрофорна уредба /ПХУ/. Пълненето на резервоарите ще се осъществява чрез спирателен кран / СК / ø 2 с холендър извън контейнера. Тръбата преминаваща през външната стена на санитарния модул трябва да бъде заложена от производителя на контейнерите. За изпразване на входящия водопровод след всяко пълнене на резервоарите е предвидено отклонение снабдено със СК.

За автоматичен ниво контрол на системата резервоари - ПХУ по част: „Автоматизация” са предвидени нивомери за водни нива.

Резервоарите, всеки от които е с обем 500 l са с размери ø650 мм и h= 1650 мм. Те са разположени на 0.10 м от кота готов под на помещението, върху скара от стоманени профили.

Помпено - хидрофорната уредба е с характеристики: самозасмукваща помпа с , q=0,35 1/s =1.26 m3/h; Н=35,4м,N=0,55 kw; eл. Захранване 1` 230 V, 50 Нz, обороти 2900 min -1; снабдена с 50 l мембанен съд.

Вътрешните водопроводни мрежи в санитарния контейнер са разклонени и се изпълняват открито. Тръбната мрежа е от полипропиленови /ПП/ тръби на фитинговата връзка чрез лепене /. Мрежата за топла вода в санитрния възел се изпълнява от ПП тръби с алуминиева вложка. Тръбната мрежа в цялата си дължина се топлоизолира. Топлата вода да се осигурява от ел. бойлер с обем 80 l. Всички СК предвидени за изпразване на мрежата и резервоарите са с холендър.

Вътрешната канализационна мрежа в санитарния контейнер се изпълнява изцяло от PVC тръби и фасонни части. Ревизията се извършва посредством РО.

В Санитарния модул са предвидени допълнителни захранвания на хидрофорна уредба и табло Автоматизация.

Към зазимителната инсталация чрез клеми са свързани: корпуса на всеки контейнер на min 2 места.

Съгласно заданията по части „В и К” и „ Автоматизация”, в Санитарния модул се монтират: помпено – хидрофорна уредба / ПХУ/0,55 W, 220V; бойлер 3kW,220V и ел. табло Автоматизация 220V, 1A. Електрозахранването на ПХУ и табло Автоматизация ще се извърши с кабел СВТ 3х1,5мм2 положен в РVC кабелен канал предвиден в част „ Автоматизация”. Бойлерът се захранва от извод с автоматичен прекъсвач 25V с дефектнотоковата защита, чрез кабел СВТ3х2,5мм2 положен в РVC 24x22 мм кабелен канал и бойлерно табло 25А.Допълнително ел. оборудване на WC контейнер / Санитарен възел/

  1. Бойлерно табло 25А, 220V, IP43 - 1 бр.

  2. Автоматичен прекъсвач С60N 3A, 220V - ел. табло ‘Автоматизация” – 1 бр.

  3. Автоматичен прекъсвач С60N 6A, 220V -захранване ПХУ - 1 бр.

4. Автоматичен прекъсвач С60N 3A, 220V, комплект с дефектнотокова защита 25А, 30 mA - 1 бр.

5. Кабел СВТ 3х1,5 мм2 / за захранване на хидрофор и табло Автоматизация / .

6. Кабел СВТ 3х2,5мм2 / за захранване на бойлер 3Кw/

7. Полагане /по стена от сандвичпанел/ на PVC24x22мм кабелен канал

в PVC кабелен канал предвиден в част Автоматизация.

8. Полагане на Кабел СВТ 3х1,5мм2 в PVC кабелен канал предвиден в част Автоматизация.

9. Полагане на кабел СВТ 3х2,5мм2 в PVC24х22мм кабелен канал

10. Монтаж на бойлерно табло 25А11. Монтаж на автоматичен предпазител 220 V в ел. таблото на контейнера.
с. 1

скачать файл