Утвърдил кмет: културен календар


с. 1

УТВЪРДИЛ

КМЕТ: КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР

/ Д.МИХАЙЛОВ/ НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

ЗА 2007 ГОДИНАм. януари


дата

Културно събитие

участници

организатори

14 януари

– Василица. Ден на ромите


граждани

Об Община


21януари

Ден на родилната помощ / Бабин ден/

клубове на пенсионера

МБАЛ

Община,

МБАЛ, читалища,

27 януари

12 129г. от Освобождението на Добруджа.

П Поклонение пред паметни плочи

и и Алеята на оплченците във Военното гробище


ученици, граждани

Община,

Кметство с.Пчеларово30 януари

47 г от обявяването на Генерал Тошево за град


Община, училища

Община


м. февруари


м. февруари

Приключване конкурс за рисунки ”С очите си видях бедата”

ученици от общината

ОбДК

07 февруари

100 години НЧ “Ал. Гичев” с. Василево

жители на с. Василево

НЧ ”Ал.Гичев”

Кметство Василево14 февруари


Ден на лозаря - “Трифон зарезан”.

Ритуали по населените местаНЧ”И.Вазов”кв. Пастир, клубове, читалища

Община, клубове, читалища

14 февруари

“Свети Валентин “- празник за Деня на влюбените

младежи от гр. Мангалия

ученици от градаОбОбщина,Общ МС

НЧ“Светлина”, у-ща19 февруари

Всенароден помен за Васил Левски.

Обявяване конкурси/ есе и рисунка/за В.ЛевскиОбК”В. Левски”,училища,

Община,

ОбК “В. Левски”28 февруари

100 г от рождението на Емилиян Станев


библиотеки, училища

Читал. библиотека

м. март

1 март

Ден на мартеницата.

Тържества в ОбДК, по учебните заведениядеца от общината

ОбДК, училища, ОДЗ,

Библиотеки, ОбМС1 март

Тържества за Деня на самодееца


любителски състави

читалища

3 март

Национален празник на Р България и 130 г. Българското опълчение Комплексна програма

граждани

Община, кметства, читалища,училища

8 март

Ден на жената. Тържества

колективи, граждани

ОДЗ,училища, читалища

22 март

Тържества за Първа пролет

по колективи

ОбМС, читалища

28 март

120 г. от рождението на Димчо Дебелянов

читатели

Читали.библиотека

30 март

Патронен празник на ПГ по З “Т. Рачински


ученици от ПГ по З

ПГ по земеделие

31 март

Общински фолклорен празник “Цветница”


фолклорни групи от вс.

читалища и клубовеОбщина, НЧ”Светлина”


м. Април

01-02 април

Празници на хумора и шегата.

Комплексна програмачиталища, ОУ и клубове на пенсионера

Община, НЧ ”Светлина”

02-06 април

Седмица на гората

ДЛ, училища

Държ. Лесничейство

учебните заведения7 април

Ден на здравния работник.

80 г. болнична помощ в града.МБАЛ, БЧК

МБАЛ, Община

8 април

Великден . Литургии в храмовете.

Общоселски тържестваграждани

храмове, кметства,

читалища


09 април

ХІV Великденско добруджанско

Надсвирване на инструментални групиоркестри от областта

Община

НЧ”Светлина”м.април

Откриване паметна плоча

на Ген. Стефан Тошев в гр. Стара Загораученици от Г. Тошево.

Община

20 април

Световен ден на земята


ученици

ОбДК

23-27 април

Седмица на детската книга и изкуствата за деца.

Комплексна програмаШкола по изкуствата,

творци, библиотекиОбщина, читалища,

ОбДК


м. Май

1 май

Ден на труда.

Общоградско тържествоНЧ“Светлина”

Община


2 май

Събори в с. Градини, с. Капиново, с.Писарово

жителите на селата

кметства

5 май

ХІІ-ти нац. конкурс за млади изпълнители на

кавал и добр.народни песни “Иван Георгиев”инд. изпълнители

Общин Община, НЧ”Светлина”

НЧ ”Д.Габе” с. Дъбовик6 май

Събори в с. Дъбовик, с.Люляково, с.Конаре

с.Изворово, с.Равнец,с.Сираково, с.Сърненожителите на селата

кметства, читалища

6 май

Гергьовден. Ден на храбростта и на Б армия. Поклонения пред войнишки паметници .

граждани

Община, кметства,ОбС ОСЗ

9 май

- Ден на Европа. Ден на побратимените градове

5 години -Младежки съвет в Ген.ТошевоМладежки съвет,

НЧ”Светлина”, училищаОбщина, ОбМС9 май

Тържества за ветераните от ІІ световна война

ОбС на ветераните

читалища


Община, кметства


9 май

Събори в с. Чернооково, с. Великово


жителите на селата

кметства, читалище

11 май

Ден на светите братя Кирил и Методий.

Профес. празник на библ.и читал.работницичиталища

Д-во “Добр.слово”Община, НЧ”Светлина”

Храм ”Св. вмчк. Димитър”11 май

110 години НЧ “Св.св. Кирил и Методий”

с. Пчеларовожителите на с. Пчеларово

НЧ“Св.св.К. и Методий”

15 май

Събор в с. Краище

жителите на селото

кметство

17 май

Спасовден .

Събор в с. Спасово. Общоселско тържествожителите на с. Спасово

кметство, читалище

22 май

Събор в с. Красен

Общоселско тържествожителите на с. Красен

кметство, читалище

24 май

Ден на славянската писменост и българската

просвета и култура. Комплексна програмаучилища,ОбА читалища, клубове

Община,училища, читалища

24 май

Събори в с. Житен, с.Преселенци,с. Горица

Общоселски тържестважителите на селото

кметства, читалища

28 май

Свети дух . Храмов празник и

събор в с. Кардам. Общоселско тържество.жителите на с. Кардам

кметство, читалище

28 май

Събор в с. Узово

жителите на с. Узово

кметство

31 май

Ден на борбата против тютюнопушенето.
Община и Об МС

м. юни


1 юни

Международен ден на детето.

Тържества по учебни заведения и ОДЗ

Гостувания на деца в гр. Мангалия

“Вълшебно детство”-фолклорно надпяванедеца от ОДЗ,

училища, читалищаОбщина, ОбДК,

училища,ОДЗ, ОбМС1 юни

25 години ОДЗ “Радост” гр. Ген. Тошево


деца от ОДЗ “Радост”

ОДЗ “Радост”

2 юни

Ден на Ботев и падналите за свободата и независимоста на България.

Всенароден помен.

Приключване конкурсите за Васил Левски


граждани, пол.партии,

ОбК “В. Левски”,

ветерани от войните


Община, кметства

2 юни

Събори в с. Росица, с.Василево, с.Рогозина


жителите на селата

кметства, читалища

2 юни

130г Българското опълчение. Откриване паметник на Васил Контаров в с. Василево

Музей, ОбК”В.Левски

жителите на ВасилевоОбщина,

кметство, училище, читалище3 юни

Събор в с. Лозница


жителите на селото

кметство Росица

14 юни

Събори в с. Малина, с. Балканци,

с. Александър Стамболийскижителите на селата

кметства, читалище

15 юни

Закриване на учебната година.

Училищни и общоградско тържестваучебните заведения,

ОбДК, НЧ”Светлина”училища, читалища

18

Откриване паметна плоча на отвлечените в

с. Житен


Музей, ветерани от войните, граждани

Кметство с. Житен,

читалище ”Хр. Ботев”19 юни

285 г от рождението на Паисий Хилендарски и 245 г - “История славянобългарска”

библиотеки

читалища, Общ.мл.съвет

24 юни

Еньовден .

Ритуал и празник на билкитефолкл. изпълнители,

билкари, фармацевтиОУ, ОбДК

27 юни

65 г от преименуването на Ген. Тошево


РТВ, библиотека

Община

м. юни

Ден на ДЗИ “Т. Рачински”любителски състави

ДЗИ

м. юни

50 години Туристическо дружество “Добруджанец”- гр. Ген. Тошево

членовете на дружеството

Туристическо дружество

м. юли

08 ли

170 г от рождението на Васил Левски.

Всенароден помен, тематични вечери, кътовебиблиотеки, ОбМС,

Община,

ОбК “В.Левски”,с.Снопм. юли

130 г. от рождението на Елин Пелин


читатели,

д -во “Добр. слово”читалища

м.юли

Ритуали по откриване на жътвата


фолклорни групи

от общинатаОбщина, читалища

м.юли

Археологически разкопки.

Геодезическо заснемане и консервация на

обект “Калето” в с. Преселенци


ученици от СОУ

и ПГ по земеделиеОбщинам. август

15 август

Успение Богородичнограждани

църковните храмове

24 август

119 г от рождението на Дора Габе

Рег.библиотека

Д-во “Добр. слово”Кметство, НЧ с. Дъбовик библиотеки

25- 26 август

Добруджански фолклорен събор “Богородица”

фолклорни групи от страната

Община

НЧ ”Светлина”27 август

Поклонение пред Паметника на пилотите-

Почетни граждани на гр. Ген. ТошевоОДЗ “Пролет”,

граждани


Община


м. септември

5 - 7септември

Тържества по повод Деня на Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

граждани

Община, уч.заведения,

ОбК“В. Левски”06 септември

ІV фолклорен събор - с. Пчеларово

фолкл.състави от общината

кметство,

НЧ”Св. К. и Методий”09 септември

Събор в с. Снопжители на с Сноп

кметство,читалище

15 септември

Откриване на учебната 2007/2008 година

Тържества в учебните заведенияученици, ОбМС,

ОбДК, НЧ”Светлина”учебните заведения

21-28 септ.

Тържества за Деня на независимостта и

67 г. от възвръщането на Ю. ДобруджаМузей, граждани,

Община, читалища

30 септември

Патронен празник на ОУ “Хр. Смирненски


ученици и госит на учлището

ОУ “Хр. Смирненски”

м. октомври

01 октомври

Международен ден на музиката и поезията

любителски състави

Д-во “ Добр.слово”НЧ ”Светлина”,

читалища, Община12 октомври


Ден на българската община
Община

14 ктомври

Ден на белия бастун

членове на съюзите

ОбСъюз на слепите,

ОбСИ ” Кураж26 октомври

Димитровден.

Храмов празник в гр. Ген. Тошевограждани

Храм “Св. вмчк Димитър”


м. ноември


01-08 ноември

- Празници на град Генерал Тошево

Комплексна програма за празниците.
всички институции ,

спортни клубове,

уч. заведение и граждани


Община, НЧ”Светлина

01 ноември

- Ден на народните будители.

Тържества, концертиМузей, дружества,


читалища,училища,ОбДК

01 ноември

125 години ОУ ”Й. Йовков” с. Спасово


ученици

ОУ”Й.Йовков”

02 ноември

110г.от рождението на Асен Разцветников

Литературни срещи, тематични вечеричитатели

читалищните библиотеки

07 ноември

Събори в с. Росен, с. Вичевожителите на селото

кметствата

08 ноември

Събор в с. Срединажителите на селото

кметство

17 ноември

180 г. от рождението на П. Р. Славейков


читатели

читалищните библиотеки

21 ноември

Ден на християнската младеж и семейство

граждани

читалища, храмове, ОбМС

21 ноември

127 години от рождението на Й. Йовков. Патр.празници на 4 читалища и 3 училища

Музей, ученици, граждани,дружества

читалища, училища, Община

м. декември


01 декември

- Ден на борбата против СПИН.

Тренинг ”ХИФ и СПИН”ученици

ОбМС, ОбС на БЧК

03 декември

Международен ден на хората с увреждания


членове на съюза

ОбСИ “Кураж”, Община

06 декември

Патронен празник на СОУ ”Н.Й.Вапцаров” гр. Ген. Тошево

ученици от СОУ

СОУ “Н. Вапцаров

18 декември

148 г. от рождението на ген. Ст. Тошев


училища,музей

НЧ”Светлина”Община

18 декември

Ден на търговския работник.

Кулинарна изложба.

Конкурс за коледна украса


търг.обекти,

заведения,

отдел”ПСД”


Община

17-24 декември

Коледни празници.

Комплексна програма за празницитечиталшща,

училища


Община, читалища,

училища, храмове27-28

декември


Спортист и треньор на Генерал Тошево

спортните клубове

Община

31 декември

Посрещане на 2007 година

оркестър, ОбА,

граждани


Община, НЧ ”Светлина”


Участия на художествени състави

от Община Генерал Тошево

в Национални и регионални конкурси


дата

конкурс

място

организатори

участници

30март -1апр

VІ-ти Национален конкурс за инструменталисти “Музик. надежди”

- г гр. Добрич


Общ. гр. Добрич

Мл.дом ”З.СтояновНЧ”Светлина”

09-11 май

Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев”

гр. Добрич

МОН, Общ.гр. Добрич

СОУ”Кл.Охридски

Мл.дом, в-к “НДТ”

Телевизия ”ДобруджаНЧ”Светлина”
Национални конкурси за

акордеонисти „Танцуващи клавиши”гр. Нови пазар

НЧ,

Община Нови пазарНЧ”Светлина”
Национален конкурс за народни

инструмантал. “Вълшебни ритми”гр. Нови пазар

НЧ,

Община Нови пазарОбДК
Национален детски фолклорен конкурс

гр. Варна

Община Варна

ОбДК

11-13 май

Х-ти Международен музикален фестивал “Море и спомени”

гр. Варна

Община Варна,радио В,

НЧ”В. Левски”ВарнаНЧ”Светлина”

м. май

Общобългарски младежки събор

„С България в сърцето”гр. Каварна
НЧ”Светлина” ОбДК,читалища

03 -21 май

Старопланински фолклорен събор “Балканфолк”

гр. ВеликоТърново

Фондация”Балканфолк”

Читалища от общината

12-14 май

ІV-та Национална среща на

Столетните читалищагр. Горна

ОрюховицаОбщина Г. Оряховица

НЧ


НЧ с. Пчеларово

НЧ с. Василевом. май

Конкурс за млади изпълнители на българска песен „Сезони”

- гр. Бургас


Община Бургас

НЧ “Светлина”

м. май

Национален конкурс за детска песен „Сладкопойна чучулига”

- гр. Бургас

Община Бургас

НЧ “Светлина”

м.май

Национален конкурс за модерен балет

гр. Варна

Община Варна

МБ “Алексия”

31 май-

4 юни


ХV Международен детски фестивал на изкуствата „Лачени обувки” -

гр. Берковица

МК,Община Берковица

НЧ “Иван Вазов”НЧ”Светлина”

м.май-юни

Детски фестивал

„Созополска панорама”гр. Созопол

Община и читалище

Гр. СозополНЧ”Светлина”

м. май-юни

Международен детски фестивал-конкурс “Усмивките на морето”

гр. Балчик

Община Балчик

НЧ”Светлина”

ОбДК


26-27 май

Х на.детски фестивал на забавната песен на фолклорна основа

гр.Димитровград

Община Димитровград

НЧ”Светлина”

17.18 юни

Литературен конкурс

“Каварненски прибои край ЧиракманаГр. Каварна

Община Каварна

Д-во “Добр.слово”

30 юни

Фолклорен събор

“Песни и танци от слънч. Добруджа”- с. Дебрене

общ. ДобричкаОбщина Добричка

Всички клубове и читалища

м. юли

Национален фестивал

“Песни за войводите”кв.Галата, Варна
Читал.от община,

пенс. клубове21-23 юли

ІІ национален събор на народната носия

с. Рибарица

общ. ТетевенМФ,Фондация”Българе

Кметство Рибарица


5-6 август

ХІ регионален фолклорен събор

“Текето”


с. Крушари

Община Крушари

НЧ”Йордан Драгнев”Читалища, клубове

м.септември

Международен фолклорен фестивал “Богородична стъпка”

гр.Стара Загора

Община Стара Загора

НЧ с. Кардам

22 септевври

Х-ти добруджански събор

“Тервел”


Гр. Тервел

Община Тервел

НЧ “


читалища,

клубове


22-23 септември

ІІІ фолклорен събор

“Иширково пее и танцува”- с. Иширково


Кметство с.Иширково

НЧ”Просвета”,пенс.клклубове, читалища

19 -22

октомври


ХІІІ Нац.фестивал / гр.песен,лит.тв/

“Листопад на спомена”– гр. Варна


Община Варна

Съюз на пенсионеритеПенс. Клубове

лит.творци


…………


Национален фестивал на българската градска песен „Златен кестен”

гр. Петрич
НЧ”Светлина”
Национален фестивал на камерния танц

гр. Хасково
МБ “Алексия”
Национален шампионат по „Шоу денс”гр. София
МБ “Алексия”

с. 1

скачать файл