Урок №77 Тема на урока : Седмица, месец, година


с. 1

Руска Тодорова, ОУ „Светлина” с. Тополица, обл. Бургас – „Седмица, месец, година” Математика 2. клас

ПЛАН – КОНСПЕКТ

НА УРОК ПО МАТЕМАТИКА

ЗА 2. КЛАС(Урок № 77)
Тема на урока: Седмица, месец, година

Учебник: изд. “Просвета” „Труд” – София; авторски колектив – Здр. Новакова, Т. Иванова, Ст. Иванов.

Вид на урока: за нови знания

Цели на урока:

- Образователни: Да се запознаят учениците с мерните единици за време: седмица, месец, година, да осмислят връзките между седмица и ден, месец и ден, година и месец.

- Възпитателни: Развиване на познавателен интерес и умения за определяне на броя на дните в месеците; Възпитаване на положителна мотивация за овладяване на новите знания.- Развиващи: развиване на устната математическа реч; формиране и обогатяване на логическото мислене и въображението.

Методи: фронтален – обяснение и показ (от учителя), разказ, беседа, наблюдение, индивидуална работа (от учениците), интерактивни методи и похвати (дидактични игрови упражнения и ролеви игри).
Междупредметни връзки:околен свят, български език и литература.

Дидактични и технически материали: Учебник по математика за 2. клас, учебна тетрадка №3 към учебника, сборник по математика „Задачи по математика за 2. клас”- Ев. Динева, презентация към урока, мултимедиен проектор, календарче за всяко дете.
ХОД НА УРОКА

І. Проверка на домашната и подготовка за урочната работа (освен учебник ,

тетрадки, моливи, химикали и др., да са приготвили календарче за 2011 година).
ІІ. Актуализиране на стари знания.

  • Ученици, предлагам като начало да си припомним таблицата за деление с числата до 5. (Слайд 2) (Устно могат да се включват и изучени случаи с таблично умножение и деление с числата 2, 3 и 4). - Понеже много обичате гатанките, чуйте две (Слайд 3). (Отговорът на гатанките служи за поставяне на новата тема).


­­­ ІІІ. Съобщаване на темата .

  • Днес ще се запознаем със „Седмица, месец, година” и ще се научим да определяме броя на дните в месеците. Запишете заглавието (Слайд 4).


ІV. Работа с учебника.

  • Нека да си припомним изученото по Околен свят и да кажем имената на месеците. Те са 12 и образуват…. (година), а за всяка година си има календар.

  • Отворете учебника на стр.66.

Задача 1. (Слайд 5). Разгледай и запиши. В тетрадката си нарисувай (залепи) календарчето за месец март и го попълни. (Дава се на вдяко дете готово принтиран календар за МАРТ от прикачения файл.) (Слайд 6): Една седмица има … дни. Дните са: понеделник, вторник, ....., четвъртък, ….., събота и неделя. Ако днес е сряда, кой ден е утре? А кой ден беше вчера? Колко четвъртъка има през март (вж. календарчето)

Да се превърнат в детективи и откриятКой греши?” (прикачен файл *ppt)
Задача 2. (Слайд 7) Кога е твоят рожден ден? На колко години си? Разгредай календар за годината. Запиши. Една година има…месеца. 1 год. = 12 мес.

Първият месец е януари. Четвъртият месец е…... . Най-малко дни има месец……….

(Слайд 8): Следва обяснение и показ за определяне броя на дните на месеците по свитите юмруци с издатини и вдлъбнатини. Упражнения и от страна на учениците.
Задача 3. (Слайд 9) – Разгледай и запиши, като попълниш числата и думите.

23 септември – 23.9. ; 4 февруари – 4. ….; 30 …………… - 30.11.
Задача 4. (Слайд 10) – Вяра замина на 2 април. Ще се върне след една седмица. На коя дата ще се върне Вяра? (Решение: 1 седм.=7 дни; 2 + 7 = 9 Отг. На 9 април ще се върнеВяра.)
Физкултминутка: ……………………………………..
Задача 5. (Слайд 11) Пресметни: а) 8 . 5 – 35 = б) 36 : 4 + 51 =

ІV. Работа в учебна тетрадка № 3. (Ако има останало време, ако не – за дом. работа)

Задача 1. – Попълни датите за месец април.

Задача 2. – Попълни: а) Месец април има … дни. б) Шестнайсетата седмица на тази година започва на…(11) април и свършва на …(17) април. в) През месец април има … (17) неучебни дни.

Задача 3. 45: 5 + 91 = 5 : 5 – 1 = Задача 4. Попълни (№ на месеца или име на мес.)

68 + 7 . 4 = 1 + 4 : 4 =V. Обобщение и преценка.

- Да си припомним какво научихме от този урок с Дискетка. (Слайд 12 )

- Гатанка за КАЛЕНДАРА (Слайд 13 ).

- Поощрение – словесна преценка за работата на отделни ученици и класа като цяло;

колективна награда „Календар за 2. клас” на изд.”Просвета” и ПЪЗЕЛ (на Слайд 14).

- Домашна работа (Слайд 15): Сборника на стр. 96/ зад.14, 16 и 21; УТ №3 урок 77.


23.02. 2011 год.

ОУ „Светлина” с. Тополица, Изготвил: Руска Тодороваобщ. Айтос, обл. Бургас
с. 1

скачать файл