Ученици от софия-град, допуснати до участие в националния кръг на


с. 1
УЧЕНИЦИ ОТ СОФИЯ-ГРАД, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО РУСКИ ЕЗИК В ГРАД ДУПНИЦА НА 23.03.2013 г.Трите имена

група

училище

точки

ГРУПА А-1 (5-6 клас)

1.

Артур Давидович Каркусати

А-1

133 СОУ„А.С.Пушкин“

56

2.

Цветана Димитрова Груева

А-1

133 СОУ„А.С.Пушкин“

55

3.

Ангелина Омелкомдровна Ведерникова

А-1

ЧСОУ „Галина Уланова“

56

4.

Мила Милкова Георгиева

А-1

133 СОУ„А.С.Пушкин“

52

5.

Калоян Стайков Стайков

А-1

133 СОУ„А.С.Пушкин“

58

6.

Александър Николаев Стойков

А-1

32 СОУ„Св. КлиментОхридски“

55

7.

Михаил Здравков Горанов

А-1

133 СОУ„А.С.Пушкин“

51

8.

Борис Сергеев Стаматов

А-1

133 СОУ„А.С.Пушкин“

58

9.

Дарья Александровна Ципкина

А-1

ЧСОУ „Галина Уланова“

53

10.

Кристабел Мама Конта

А-1

133 СОУ„А.С.Пушкин“

58

11.

Виктория Цветанова Гетова

А-1

133 СОУ„А.С.Пушкин“

55

12.

Моника Калинова Кръстева

А-1

133 СОУ„А.С.Пушкин“

54

ГРУПА А-1 (7-8 клас)

13.

Кристиян Йорданов Тодоров

А-2

133 СОУ„А.С.Пушкин“

54

14.

Албина Фьодоровна Нечитайло

А-2

133 СОУ„А.С.Пушкин“

56

15.

Денис Олегов Молодцов

А-2

133 СОУ„А.С.Пушкин“

55

16.

Петър Петров Рангелов

А-2

133 СОУ„А.С.Пушкин“

51

17.

Лидия бойкова Найденова

А-2

133 СОУ„А.С.Пушкин“

53

18.

Лидия Силвиевна Казначеева

А-2

81 СОУ „Виктор Юго“

53

ГРУПА Б-1 (9-10 клас)

19.

Живана Валентинова Бояджиева

Б-1

73 СОУ „Владислав Граматик“

69

20.

Светла Светославова Стойчевска

Б-1

133 СОУ „А.С.Пушкин“

71

21.

Александър Грабчак

Б-1

133 СОУ„А.С.Пушкин“

71

22.

Юлия Игоревна Панасюк

Б-1

ПГИЧЕ „Св.Методий“

71

23.

Ия Димитрова Монова

Б-1

133 СОУ„А.С.Пушкин“

75

24.

Борислава Каменова Матеева

Б-1

54 СОУ „Св.Иван Рилски“

69

25.

Юсеф Мохамед Ал-Ахмад

Б-1

НГПИ“Св.Лука“

69

26.

Дора Цветанова Сивкова

Б-1

9 ФЕГ „Ал. дьо Ламартин“

74

27.

Дмитрий Андреевич Марченко

Б-1

119 СОУ „Ак.М.Арнаудов“

69

28.

Олга Веселинова Изворска

Б-1

91НЕГ“Проф. Константин Гълъбов“

68

29.

Маргарита Евгениевна Найденова

Б-1

ПГИЧЕ „Св.Методий“

72

30.

Виктория Насир Исакзай

Б-1

Първа АЕГ

68

31.

Мария Еленова Денисиева

Б-1

91НЕГ“Проф. Константин Гълъбов“

69

32.

Мария Силвиевна Казначеева

Б-1

81 СОУ „Виктор Юго“

77

ГРУПА Б-2 (11-12 клас)

33.

Мирела Емилова Александрова

Б-2

32 СОУ„Св. КлиментОхридски“

69

34.

Пирин Светославов Маринов

Б-2

91НЕГ“Проф. Константин Гълъбов“

74

35.

Валерия Кирилова Тодорова

Б-2

Първа АЕГ

71

36.

Силвия Иванова Прибиловска

Б-2

133 СОУ „А.С.Пушкин“

70

37.

Даяна Петрова Стоева

Б-2

СМГ

69

38.

Петя Георгиева Иванова

Б-2

133 СОУ „А.С.Пушкин“

69

39.

Марк Димитров Младенов

Б-2

91НЕГ“Проф. Константин Гълъбов“

68

40.

Цветелина Бориславова Стоилова

Б-2

133 СОУ „А.С.Пушкин“

70

41.

Александър Свиленов Попов

Б-2

133 СОУ „А.С.Пушкин“

77

42.

Илияна Бориславова Брайкова

Б-2

73 СОУ „Владислав Граматик“

69

43.

Ивелина Стоева

Б-2

91НЕГ“Проф. Константин Гълъбов“

71

44.

Андрей Руменов Михайлов

Б-2

133 СОУ „А.С.Пушкин“

70

45.

Десислава Петрова попова

Б-2

91НЕГ“Проф. Константин Гълъбов“

69

46.

Веселин Андреев Марков

Б-2

133 СОУ „А.С.Пушкин“

70

47.

Ива Ивайлова Младенова

Б-2

133 СОУ „А.С.Пушкин“

68

48.

Виктория Ивайлова Андреева

Б-2

73 СОУ „Владислав Граматик“

69

49.

Ани Кирилова Евстатиева

Б-2

133 СОУ „А.С.Пушкин“

68

50.

ЛораЕмилова Велчева

Б-2

133 СОУ „А.С.Пушкин“

68

51.

Юри Чебанов

Б-2

133 СОУ „А.С.Пушкин“

72

52.

Валерия Цветанова Гетова

Б-2

73 СОУ „Владислав Граматик“

70

53.

Мартин Михайлов Цировски

Б-2

133 СОУ „А.С.Пушкин“

69

54.

Лина Вескова Паунова

Б-2

133 СОУ „А.С.Пушкин“

69

55.

Екатерина Христова Кирилова

Б-2

Втора АЕГ „Томас Джеферсън“

68

56.

Ираида Боянова Боянова

Б-2

133 СОУ „А.С.Пушкин“

74

57.

Марина Димитрова Коева

Б-2

54 СОУ „Св.Иван Рилски“

75

59.

Валентин Тимков Иванов

Б-2

Първа АЕГ

77

с. 1

скачать файл