У туристически форум русе 2012


с. 1

У

ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ - РУСЕ 2012

икенд, празничен и културен туризъм

Гр. Русе, 20.12.2012, Доходно здание, Централно фоайе/фоайе четни


9:00 – 10:00 Регистрация, предварителни разговори

10:00 – 10:30 Откриване. Официални приветствия от:

10:30 Начало на форума

ЦЕНТРАЛНО ФОАЙЕ

ФОАЙЕ ЧЕТНИ

Туристическа кооперационна борса – Част 1
10:30 – 11:45 Двустранни срещи бизнес-бизнес между участващите фирми от туристическия бранш
Фирмите от туристическия бранш ще имат възможност да представят туристически услуги, да се срещнат с потенциални партньори и клиенти, да рекламират свои туристически продукти в областта на празничен, уикенд, културен и други видове туризъм.


Презентации и панелна дискусия

10:30 – 10:40 Проект ПроТур - ПРОмоция на ТУРизма чрез гъвкава подкрепа на бизнеса

10:40 – 10:50 Проект LIMES –Разработване и изпълнение на мобилна информационна система за туристическа експлоатация и маркетинг на лимесите като Европейско културно наследство

10:50 – 11:10 Значението на туризма в контекста на Дунавската стратегия и развитието на региона

11:10 – 11:30 Русе – град кандидат за Европейска столица на културата 2019

11:30 – 11:45 Културния туризъм в Русенски регион – фестивали, концерти и други значими събития и инициативи

11:45 – 12:45 Коктейл за участниците (централно фоайе)

12:45 – 16:00 Туристическа кооперационна борса – Част 2
Двустранни срещи бизнес-бизнес между участващите фирми от туристическия бранш


12:30 – 14:00 Дискусия между представителите на бизнеса и местната власт по следните теми:
16:00 Закриване на форумаРЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
За участие в ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ - РУСЕ 2012 : Уикенд, празничен и културен туризъм

Гр. Русе, 20.12.2012, Доходно здание, Централно фоайе/фоайе четни


Име на фирмата
Предмет на дейност (описание)
Контактни данни
Представител /-и (име и длъжност)
Желая да участвам безплатно в:

(моля, изберете)
  • Презентационна част/дискусии

Моля, изпратете попълнената регистрационна форма на e-mail:asen_bo@mail.bg

Краен срок за заявка: 18.12.2012 (вторник).

МЕСТАТА СА ОГРАНИЧЕНИ!

Повече информация за Туристическия форум може да получите на тел. 0631/ 4 00 70,GSM:0877 851 938 или на e-mail: asen_bo@mail.bg


с. 1

скачать файл