Тютюневи изделия: 800 бр цигари или 1000 гр тютюн за лули или 50


с. 1
Ливан - митнически изисквания

Допуска се безмитен внос на следните артикули:

- тютюневи изделия: 800 бр. цигари или 1000 гр. тютюн за лули или 50 бр. пури или 100 бр. пурети или 1000 гр. тютюн;

- алкохолни изделия: 2 литра уиски, шампанско, коняк или други подобни, или 4 литра друг алкохол;

- парфюми: един литър одеколон или 100 гр. парфюми;

- лекарства: необходимо количество за лична употреба /при необходимост се удостоверява с рецепта/;

- кожа, ценни палта, бижута, часовници, фотоапарати и други подобни предмети до 2 400 000 ливански лири;

- нетърговски лични вещи;

Всички останали предмети в количество надхвърлящо горното са обект на редовна процедура за временен внос.

Ливански, сирийски и йордански пътници, чужденци живеещи в Ливан, Сирия и Йордания, както и тези, пристигащи от Сирия и Йордания лица, могат да внесат на територията на Ливан без да бъдат декларирани до 500 000 ливански лири (1 щ.д. = 1500 ливански лири).

Всички останали пътници идващи в Ливан могат да внесат без да ги декларират до 2 000 000 ливански лири.

От горните облекчения може да се възползва всяко лице, но само веднъж на всеки шест месеца. Ненавършилите 18 години се ползват с правото да внесат половината от горните количества, без да имат правото да внасят тютюн и алкохол.

Забранено е внасянето на оръжия, боеприпаси, взривни вещества, ножове, наркотици, археологически находки /освен с изрично разрешение/, фалшиви пари и стоки, неморални публикации и записи.

При внос на живи животни се изисква здравен сертификат и допълнителен сертификат, удостоверяващ ваксинацията на животните против бяс.За сведение, на територията на Ливан не се допускат лица с израелски паспорти и визи или такива, от чиито документи става ясно, че са посещавали или предстои да посещават Израел. Не се допускат пътници с издадени от Израел документи за пътуване, ваучери или билети. До забрана за влизане на територията на Ливан може да доведе и наличието на литература или документи в багажа на пътниците, които са написани на иврит
с. 1

скачать файл