Това ще бъде изцяло и единствено Ваша заслуга! Описание на менюта


с. 1
ДиетМарк

СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ТЕГЛОТО И ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ.

 

d. All rights reserved. Traks. Pr

1. За кого е предназначен ДиетМарк ?


 • Продуктът е  предназначен за всички нас, които бихме искали  да подобрим  значително начина си на живот. ДиетМарк ни помага да организираме по-добре времето си съобразено с индивидуалния режим на хранене и спорт.  

 • ДиетМарк е специализирана програма, която Ви позволява по интересен и уникален начин да промените вредните навици и да подобрите своя жизнен тонус. Вие самите определяте стъпките, които да следвате. Вие избирате своя оптимален режим, съобразен с вкусовите Ви предпочитания. Вие изполвате времето, с което разполагате за Вашата индивидуалност.

 • С помощта на ДиетМарк резултатите няма да закъснеят - това ще бъде изцяло и единствено Ваша заслуга!

2.  Описание на менюта и бутони

Описание на менюта:

І. Меню “Файл                            – въвеждане на нов потребител

                            – редакция на регистриран потребител
         Име – въвежда се името на потребителя;

         Парола - потребителят въвежда своята парола от цифри или букви (не е задължително);

         Роден - въвежда се ден, месец и година на раждане (годината на раждане е необходима при изчисляване на дневните калории);

         Пол - избира се необходимото;

         Тегло - въвежда се ръчно информация за теглото на потребителям;

         Ръст - въвежда се ръчно информация за ръста на потребителя;

         Активност – избира се типа ежеднева физическа активност на потребителя.

*Забележка: Ако не бъдат попълнени задължителните полета, програмата няма да Ви допусне да продължите.


 • Изход -  излизане от програмата.

ІІ. Меню “Функции”

 • Помощник на диети – стартира помощника на диети, чрез който се въвежда режима на хранене и спорт;

 • Мерки – въведените мерки /ръка, талия, ханш, бедра и т.н. / са за съответният ден от календара. Те се запазват и потребителят може да сравни  своите резултатите в периода на диетата натискайки бутон Статистика;

 • Статистика – извиква графика със статистика на въведените по горе мерки;  

 • ИТМ – изчислява индекса телесна маса на потребителя;

 

ІІІ. Меню “Помощ” • Помощ - показва помощни материали, описващи работа с програмата;

 • За продукта – информация за продукта;

 • За фирмата – представя дейността на компанията.

Описание на бутони:

            Извиква помощника на диети, чрез който се въвежда режима на хранене

         

         Отваря прозорец за текущите мерки на потребителя         Извиква графика със статистика на мерките

        

         Отваря прозорец за индекс на телесна маса

        

         Излизане от програмата

3.  Описание на Помощника за диети.

Екран Хранене:

Хранителните продукти се въвеждат като се използва падащо меню. Продуктите са разпределени по категории, което улеснява избора на съответната храна. Според направения избор, се изчисляват автоматично калориите за деня, които потребителя ще усвои; Предложение са пет храненения с фиксиран час както следва:   

         Закуска - 8:00 ч.

         Междинна закуска- 10:00 ч.

         Обяд- 12:30 ч.

         Следобедна закуска- 15:30 ч.

         Вечеря- 18:30 ч.  

Не е задължително попълването на всички зададени етапи от хранителния режим за деня.Екран Спорт:

Типът спорт се въвежда чрез падащо меню. Потребителят определя и продъ;жителността на спортната активност. ДиетМарк изчислява автоматияно изразходените калории. СПортната активност е разпределена в три етапа както селдва:

         Сутрин- 9:00 ч.

         Обяд- 13:30 ч.

         Вечер- 19:30 ч.

Екран Дневен режим:

Екранът дневен режим комбинира храненетата и спорта като показва сумарно колко калории са натрупани от храна и колко изразходени чрез спорт.

Този екран е мястото където потребителят указва зададената диета за кои дни от седмицата е валидна. Например след определяне на храненетата и спорта потребителят кликва понеделник и сряда. ДиетМарк ще подсеща съответния потребител всеки понеделник и сряда за поредните хранениа и часовете за спорт.

Потребителят има възможност за избор дали въведената диета и спорт да са активни само за текущия или и следващия месец.

4. Как да започнем работа с продукта ?

Стъпки при въвеждане на хранителния режим и спорта

 


Стъпка 1

Лични данни– Въвеждат се данните на потребителя необходими  за изчисляване на дневните калории. Въвеждането на тези данни е еднократно – след регистрация на продукта.

Стъпка 2

Хранене – въвеждат се необходимите продукти за хранене и количествата чрез „Помощник”.

Стъпка 3

Спорт – въвежда се необходимия тип спорт и продължителност чрез „Помощник”.

Стъпка 4

Дневен режим – Показва дневния режим и уточнява дните в които е валиден.

 

Специфични указания за работа с менюта и диалозиФиг. 1. Стартов екран на Помощник на диети – Лични данни – Стъпка 1.

На прозореца се дисплейват данните на потребителя. Ако е необходимо могат да бъдат променени.

От Стъпка 1 преминете към Стъпка 2, като кликнете върху бутона “Следващ”.Фиг. 2. Екран – Хранене – Стъпка 2.

На екрана пред Вас, ще видите изброени етапи от храненето за деня, отнасящи се за текущия потребител. Според личния избор, потребителят може да избере от падащо меню с помощта на бутон ”Нов” продуктите, които желае да включи в своя хранителен режим за деня или да ги въведе съобразно предпочитаната диета. Най-отдолу на диалога, автоматично се сумират калориите на продуктите, които е избрал потребителят. 

Чрез бутоните “Следващ” и “Назад”, потребителят може да преминава от един екран на друг, както и да откаже въведената информация с бутон ”Отказ”.

Фиг. 3. Екран – Спорт – Стъпка 3.

Следващата стъпка - фигура(3), Ви позволява да въведете желания от Вас спорт, който да упражните в определено часово време на деня. Отново с помощта на падащо меню - бутон ”Нов” за избор на отделни типове спорт. Най- отдолу на диалога ще получите сумарна информация за калориите, които ще изразходите, докато спортувате.

 

Фиг. 4. Екран – Дневен режим –- Стъпка 4.

Стъпка 4 Ви показва пълното описание на зададения от Вас режим на хранене и спорт с възможност за фиксиране повтаряемостта на режима за деня от седмицата и избор на месеца, както и възможност за печат на така зададения дневен режим. Този екран предлага възможност да разпечатите днежният режим. Изгледа на такава разпечатка е показан на фиг. 5.

Фиг. 5. Изглед печат- Седмичен режим

5. Допълнителни указания при използването на ДиетМарк.

         Като кликнете с десен бутон върху ден от календара, за който има въведен дневен режим, на екрана се дисплейва прозорец, в който потребителят отразява:

1.     Спазил ли е пранираните калории за деня;

2.     Спазил ли е планирания спорт за деня;

3.     Отразява текущото си физическо и психологическо състояние;          

(функцията подпомага мотивацията)         След записване на промените в прозорчето на съответния ден от календара, се появява икона-усмивчица, която отразява спазването на дневния режим от потребителя.

       

Програмата алармира потребителя за всяко предстоящо хранене и спорт.Следвайки стъпките на ДиетМарк – Вашия Помощник, Вие създавате своя благоприятен режим за хранене и спорт, за всеки ден от седмицата и за всеки месец. Вашият ”Диетен календар” е Вашият приятел и съветник към организиране  на Вашия ефективен ритмичен тонус за повече усмивки и добро настроение!
с. 1

скачать файл