Тема: 37. Изменение на Устава на "Пазар на производителя Пазарджик"


с. 1

Дата: 27.5.2008 Час: 15:18:11
Гласуване

Тема:
37.Изменение на Устава на “Пазар на производителя – Пазарджик” АД и промени в Съвета на директорите на “Пазар на производителя – Пазарджик” АД.
Общински съветници:

Гласувал:
Място:

Георги Димитров Йорданов

3a
1

Неделчо Атанасов Пещерлиев

За
2

Благо Атанасов Петров

3a
3

Петър Андреев Ангелов

3a
4

Емил Стоянов Йончев

3a
5

Тодор Милчев Тодоров

3a
6

Райко Александров Живков

3a
7

Хари Николов Харалампиев

3a
9

Йордан Стефанов Димитров

Въздържал се
11

Димитър Цвятков Събев

3a
14

Иван Стоянов Иванов

3a
15

Ремзи Яшар Хюсеин

3a
16

Янко Борисов Ангелов

3a
17

Сашо Георгиев Ангелов

За
18

Цветан Георгиев Навущанов

За
19

Стоян Георгиев Парпулов

За
20

Красимира В. Радева-Делева

Въздържал се
21

Благо Атанасов Танков

За
22

Георги Ангелов Георгиев

3a
23

Иван Димитров Иванов

Въздържал се
24

Гинче Димитрова Караминова

За
25

Дончо Спасов Баксанов

За
26

Красимир Георгиев Първанов

3a
28

Цанко Кирилов Бангьозов

3a
29

Петър Ганчев Горчев

Въздържал се
30

Иван Калоферов Шуманов

Въздържал се
31

Димитър Илиев Гинин

Въздържал се
32

Красимир Манолов Темнилов

3a
33

Румен Спасов Димитров

3a
34

Христо Георгиев Тодоров

3a
35

Тодор Иванов Джамбов

3a
36

Илия Ангелов Джамбазов

3a
37

Бойка Грозева Маринска

3a
38

Лъчезар Димитров Кръстев

Въздържал се
40

Димитър Спасов Димитров


Въздържал се

41

Общо ЗА Общо ПРОТИВ Общо ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ Общо ГЛАСУВАЛИ

27 0 8 35
с. 1

скачать файл