Таблици и графични обекти в ms word” Задача 1


с. 1
Задачи за самоподготовка върху темата

Таблици и графични обекти в MS Word”Задача 1

 • Създайте таблица в документ на Word, която има следния вид:

  Име

  Фамилия

  Длъжност

  Специалност

  Град

  Мая

  Иванова

  Учител

  Информатика

  София

  Иван

  Пеев

  Директор

  Литература

  Враца

  Марин

  Ганев

  Учител

  Информатика

  Варна

 • Променете размерите на таблицата, като изпробвате различните начини за целта:

- чрез манипулатора за избиране в долния десен ъгъл

- чрез мишката;- Bold за текста от първи ред и първа колона, размер 14 pt

- размер на текста в таблицата 12 pt

- първи ред центриран

- вертикално центриране на текста в клетките • форматирайте рамката на таблицата, както е показано в таблицата

 • центрирайте таблицата

Задача 2

Име

Фамилия

Клас

Предмет

Език

Оценка

Успех от диплома

Ангел

Асенов

8

Информатика

английски

6,00

6,00

Ангел

Пеев

8

Математика

френски

6,00

5,50

Иван

Димов

8

Информатика

английски

6,00

5,57

Лиляна

Петровa

7

Информатика

немски

6,00

5,12

Мая

Димова

7

Информатика

френски

6,00

5,50

Среден успех

5,54

с. 1

скачать файл