Създадена от Европейската комисия експертна група днес представи


с. 1


IP/11/523

Брюксел, 3 май 2011 г.Трансгранични сделки: Европейската комисия публикува изготвено от експертна група проучване на възможностите за реализация, свързани с европейското договорно право

Създадена от Европейската комисия експертна група днес представи проучване на възможностите за реализация относно бъдеща инициатива, свързана с европейското договорно право. През април 2010 г. Комисията свика групата, съставена от практикуващи юристи, бивши съдии и учени от целия Европейски съюз, за да потърси начини за подобряване на договорното право в ЕС (IP/10/595). Групата провеждаше срещи всеки месец и редовно обсъждаше работата си с представители на бизнеса — в това число малки и средни предприятия (МСП) — потребителски организации и юристи. Участваха също наблюдатели от Европейския парламент и от Съвета. Проучването обхваща най-важните практически въпроси при договорните отношения като законните права на потребителите в случаите на дефектни стоки и правилата, определящи неравноправните клаузи в договорите. След днешната публикация заинтересованите страни могат да изпращат до 1 юли 2011 г. своите коментари по отделните точки, формулирани от експертна група. Комисията ще вземе предвид тези резултати, както и резултатите от обществена консултация, проведена през януари 2011 г. (MEMO/11/55). Като следваща стъпка Комисията ще трябва да определи дали и до каква степен текстът на експертната група може да служи като отправна точка за възможна политическа инициатива, свързана с европейското договорно право.

ЕС работи усилено в областта на договорното право от повече от 10 години и бих искала да благодаря на членовете на експертната група за това, че консолидираха, опростиха, модернизираха и съкратиха подготвителната работа, извършена досега, в проучване на възможностите за реализация. Доволна съм също така от факта, че експерти по договорно право с много различни правни традиции и професионален опит постигнаха консенсус по документа“, каза заместник-председателят на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС, отговарящ за правосъдието. „Постигнатото от експертната група е без съмнение една важна стъпка в работата по бъдещия европейски инструмент за договорното право, който бе одобрен от Комисията по правни въпроси на Европейския парламент миналия месец. Това проучване предоставя на институциите на ЕС набор от инструменти за бъдещи инициативи на ЕС в областта на договорното право.Смятам да обсъдя този въпрос с Европейския парламент, предстоящото полско председателство и заинтересованите страни, за да се види дали и по какъв начин този набор от инструменти може да послужи като основа за последваща инициатива на политиката, свързана с договорното право, тази есен. Целта ми се състои в това малките и средните предприятия и потребителите да се възползват от лесен за използване инструмент за договорното право, особено когато става въпрос за трансгранични сделки в рамките на единния пазар.“

Контекст

Договорите са особено важни за развиване на стопанска дейност и за извършване на покупки от страна на потребителите. С тях се формализира споразумение между страните, което може да обхваща многобройни области, включително продажбата на стоки и извършването на свързани с тях услуги като ремонт и поддръжка.

При настоящата правна ситуация предприятията и потребителите в рамките на единния пазар трябва да се съобразяват с различни национални договорни норми при трансгранични сделки. Това положение значително се различава от положението в САЩ, където даден търговец може да продава продукти в 50 щата въз основа на единен набор от правила, независимо от различните закони, които се прилагат на територията на страната от Ню Йорк до Калифорния.

В рамките на ЕС настоящата разпокъсаност на договорните норми води до по-високи разходи, повишена правна несигурност за бизнеса и по-слабо доверие на потребителите в рамките на единния пазар. Разходите за осъществяване на сделки (като адаптиране на договорните клаузи и търговските политики към 27 правни системи) и правната несигурност, свързана с чуждестранните договорни норми, особено затрудняват разширяването на дейността в единния пазар на малките и средните предприятия, които представляват 99 % от всички предприятия в ЕС.

Представете си например едно предприятие от Обединеното кралство с шест служители и среден годишен оборот от 150 000 евро, което има успешен продукт и иска да го продава в Европа. За предприятието могат да възникнат разходи за осъществяване на сделки в размер на около 275 000 евро за наемането на експерти по договорно право, които да вземат предвид законите на останалите 26 държави.

Потребителите също подхождат предпазливо, когато се възползват от единния пазар, поради несигурност за своите права. Една финландка може да купи любимата си марка обувки от френски онлайн магазин за 110 евро (без доставката), но като че ли все още се чувства по-комфортно да заплати 150 евро във Финландия. Това е така, защото не е сигурна дали, след като извърши онлайн покупка, има право на подмяна, ако подметките на обувките се разлепят след една седмица.

В рамките на стратегията Европа 2020(IP/10/225) Комисията понастоящем се занимава с проблемите, свързани с единния пазар, за да даде тласък на икономическото възстановяване. Това включва постигане на напредък по отношение на европейското договорно право.

През юли 2010 г. Комисията представи няколко варианта в Зелена книга за по-последователен подход по отношение на договорното право. След това, до 31 януари 2011 г. Комисията проведе обществена консултация, в резултат на която бяха получени 320 отговора (MEMO/11/55).

На 12 април 2011 г. Комисията по правни въпроси на Европейския парламент одобри доклад по собствена инициатива от Даяна Уолис, в който се подкрепя незадължително европейско договорно право (MEMO/11/236). Комисията също така изрази мнение, че един незадължителен инструмент може да бъде допълнен с референтен „набор от инструменти“ за осигуряване на съгласуваността и качеството на законодателството в областта на европейското договорно право.

За повече информация

Проучване на възможностите за реализация, изготвено от експертната група за европейско договорно право:http://ec.europa.eu/justice/policies/consumer/policies_consumer_intro_en.htm

Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“:http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Уебстраница на заместник-председателя на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС, отговарящ за правосъдието:http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

ПРИЛОЖЕНИЕ

Състав на експертната група за европейско договорно право

Проф. Hugh Beale (Обединеното кралство), QC, FBA, комисар по правните въпроси на Англия и Уелс за периода 2000—2007 г. и понастоящем професор по право в университета в Уорик и гост-професор в университетите в Амстердам (Нидерландия) и в Оксфорд (Обединеното кралство).

Проф. Eric Clive (Обединеното кралство), CBE, FRSE, член на Шотландската комисия за контрол на правораздаването (Scottish Law Commission) за периода 1981—2000 г. и гост-професор по шотландско право в университета в Единбург.

Д-р Susanne Czech (Австрия), генерален секретар на Европейската асоциация за електронна търговия и търговия чрез поръчки по пощата.

Проф. Fernando Gomez (Испания), професор по право и икономика в Universitat Pompeu Fabra в Барселона.

Проф. Luc Grynbaum (Франция), професор по право в университета „Paris-Descartes“ в Париж.

Проф. Torgny Håstad (Швеция), съдия в шведския Върховен съд до декември 2010 г. и понастоящем професор по право в университета в Упсала.

Проф. Martijn Hesselink (Нидерландия), професор по право в университета в Амстердам.

Проф. Miklos Kiraly (Унгария), професор по право в университета „Eötvös Loránd“ в Будапеща.

Проф. Irene Kull (Естония), професор по право в Юридическия факултет в Тарту.

Адвокат Pierre Levêque (Франция), адвокат към адвокатска колегия — Париж.

Проф. Paulo Mota Pinto (Португалия), професор по право в Universidade de Coimbra.

Проф. Jerzy Pisulinski (Полша), професор по право в университета „Jagiellonnski“ в Краков.

Г-н Bob Schmitz (Люксембург), представител на Съюза на потребителите в Люксембург.

Проф. Hans Schulte-Nölke (Германия), професор по право и директор на Европейския институт за изучаване на правото в Оснабрюк.

Проф. Jules Stuyck (Белгия), адвокат към адвокатска колегия — Брюксел и професор по право в Университета в Льовен.

Проф. Anna Veneziano (Италия), професор по право в Università degli Studi di Teramo.

Г-жа Ioana Lambrina Vidican (Румъния), нотариус в Букурещ.


с. 1

скачать файл