Съвет на европейския съюз


с. 1СЪВЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

BG

Брюксел, 26 Май 2009 г.

10271/1/09 REV 1 (Presse 153)

P 63/09

(OR. en)

Декларация на председателството от името на Европейския съюз относно ядрения опит, извършен от Корейската народнодемократична република на 25 май 2009 г.
Европейският съюз осъжда остро опита с ядрено взривно устройство, извършен от Корейската народнодемократична република (КНДР) на 25 май 2009 г.

Този опит подкопава стабилността на Корейския полуостров и в региона и представлява заплаха за международния мир и сигурност. Той е явно нарушение на Резолюция 1718 на Съвета за сигурност на ООН и на споразумението между двете корейски държави от декември 1991 г. ЕС се консултира и сътрудничи тясно с международните си партньори в отговор на този акт.

ЕС настойчиво приканва КНДР да се въздържа от всякакви подобни действия, да се откаже от ядрени оръжия и да се завърне незабавно и без предварителни условия на шестстранните преговори и да работи за изпълнението на съвместното изявление от септември 2005 г. ЕС призовава КНДР да се върне към съобразяване с Договора за неразпространение на ядреното оръжие и задълженията съгласно предпазните механизми на Международната агенция за атомна енергия.

Страните кандидатки Турция, Хърватия* и бивша югославска република Македония*, страните от процеса на стабилизация и асоцииране и потенциални кандидатки Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия и страните от ЕАСТ Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, които са членове на Европейското икономическо пространство, както и Украйна, Република Молдова, Армения и Грузия, се присъединяват към настоящата декларация.

* Хърватия и бившата югославска република Македония продължават да участват в процеса на стабилизиране и асоцииране.


ЗА ПЕЧАТА

Rue de la Loi, 175 B – 1048 BRUXELLES Тел.: +32 (0)2 281 6319 Факс: +32 (0)2 281 8026press.office@consilium.europa.eu http://www.consilium.europa.eu/Newsroom

10271/1/09 REV 1 (Presse 153)BG

с. 1

скачать файл