Справка за имот в служба по вписванията Варна за периода от 01. 01


с. 1
Справка за имот

В Служба по вписванията - Варна за периода от 01.01.1992 г. до 26.04.2013 г.

По файлова ПАРТИДА № 10602 от 06.03.2009 г.

Данни за имота: Поземлен имот, ???? ?? ???. 3691.000 кв. м., обл. ВАРНА, общ. ВАРНА, гр.Варна, ПРИМОРСКА ЗОНА ВАРНА -ЧАСТ ІІ, стар идентификатор 10135.536.249Вписвания, отбелязвания и заличавания.
Пореден № по справката

1

от входящ рег

6033 

Дата от входящ рег

23/03/2012 

№ от дв. вх. рег.

5895 

Дата

23/03/2012 

Част от партида

Д, 

Книга

ВЪЗБРАНИ 

Тип Акт

Налагане на възбрана в/у недвижим имот или вещно право (ДОПК) 

Акт ТомАкт номер

197 

Година

2012 

Условие

Наложена с Постановление от НАП ТД- Варна, с изх. № 25251-30/21.03.12г.  

от описна книга

 

Свързани актове

 

Страни

Други, идеални части:1/2 ид.ч. - ЕИК / БУЛСТАТ 1310631880146 ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ВАРНА  

Длъжник, идеални части:1/2 ид.ч. - ЕИК / БУЛСТАТ 103148230 "ЗСК - ДЕВНЯ" АД  
Пореден № по справката

2

№ от входящ рег

1567 

Дата от входящ рег

26/01/2012 

№ от дв. вх. рег.

1524 

Дата

26/01/2012 

Част от партида

Д, 

Книга

ВЪЗБРАНИ 

Тип Акт

Налагане на възбрана в/у недвижим имот или вещно право (ДОПК) 

Акт ТомАкт номер

229 

Година

2012 

Условие

 

№ от описна книга

 

Свързани актове

 

Страни

Кредитор, идеални части:1/2 - ЕИК / БУЛСТАТ 1310631880146 ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ - ВАРНА  

Длъжник, идеални части:1/2 - ЕИК / БУЛСТАТ 103148230 "ЗСК - ДЕВНЯ" АД  
Пореден № по справката

3

№ от входящ рег

23 

Дата от входящ рег

24/09/2009 

№ от дв. вх. рег.

18756 

Дата

24/09/2009 

Част от партида

Б, 

Книга

ВПИСВАНИЯ 

Тип Акт

Искова молба 

Акт ТомАкт номер

170 

Година

2009 

Условие

ПО ИМ Е ОБРАЗУВАНО ПРОИЗВОДСТВО ПО ГР.Д. № 6392/2009 Г. НА ВРС ХХVІ-СЪСТАВ, А СЛЕД ИЗПРАЩАНЕ ПО ПОДСЪДНОСТ - В ГР.Д. № 1400/15.07.09 Г. НА ВОС ХІІ-ТИ СЪСТАВ,  

№ от описна книга

3607 от 24/09/2009  

Свързани актове

 

Страни

Ищец, идеални части:1/2/3691 - ЕИК / БУЛСТАТ 103148230 "ЗСК - ДЕВНЯ" АД  

Ответник, идеални части:1/2/3691 - ЕГН АЛЕКСАНДЪР МЕТОДИЕВ ВИТАНОВ  
Пореден № по справката

4

№ от входящ рег

86 

Дата от входящ рег

16/05/2009 

№ от дв. вх. рег.

8654 

Дата

16/05/2009 

Част от партида

Б, 

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

Акт Том

23 

Акт номер

134 

Година

2009 

Условие

 

№ от описна книга

4932 от 16/05/2009  

Свързани актове

 

Страни

Продавач - ЕИК / БУЛСТАТ 103148230 "ЗСК - ДЕВНЯ" АД  

Купувач(Частна собственост), идеални части:1/2 - ЕГН АЛЕКСАНДЪР МЕТОДИЕВ ВИТАНОВ  
Пореден № по справката

5

№ от входящ рег

81 

Дата от входящ рег

17/04/2009 

№ от дв. вх. рег.

6713 

Дата

17/04/2009 

Част от партида

Г, 

Книга

ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 

Тип Акт

Заличаване на законна ипотека 

Акт ТомАкт номер

267 

Година

2009 

Условие

 

№ от описна книга

 

Свързани актове

Тип на отношението:Заличаване на ипотека, Тип на акта:Учредяване на законна ипотека, № от входящ рег. 61, Дата от входящ рег.14.03.2009, Двойно входящ номер:4349, Дата:14.03.2009г., Том:1, Номер:47  

Страни

Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 130512744 СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРИЯ-ИТАЛИЯ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"  

Ипотекарен длъжник - ЕИК / БУЛСТАТ 103148230 "ЗСК - ДЕВНЯ" АД  
Пореден № по справката

6

№ от входящ рег

61 

Дата от входящ рег

14/03/2009 

№ от дв. вх. рег.

4349 

Дата

14/03/2009 

Част от партида

Г, 

Книга

ЗАКОННИ ИПОТЕКИ 

Тип Акт

Учредяване на законна ипотека 

Акт ТомАкт номер

47 

Година

2009 

Условие

 

№ от описна книга

 

Свързани актове

Тип на отношението:Заличаване на ипотека, Тип на акта:Заличаване на законна ипотека, № от входящ рег. 81, Дата от входящ рег.17.04.2009, Двойно входящ номер:6713, Дата:17.04.2009г., Том:3, Номер:267  

Страни

Кредитор - ЕИК / БУЛСТАТ 130512744 СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРИЯ-ИТАЛИЯ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"  

Ипотекарен длъжник - ЕИК / БУЛСТАТ 103148230 "ЗСК - ДЕВНЯ" АД  
Пореден № по справката

7

№ от входящ рег

60 

Дата от входящ рег

14/03/2009 

№ от дв. вх. рег.

4346 

Дата

14/03/2009 

Част от партида

Б, 

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 

Акт Том

12 

Акт номер

39 

Година

2009 

Условие

 

№ от описна книга

2385 от 14/03/2009  

Свързани актове

 

Страни

Продавач - ЕИК / БУЛСТАТ 130512744 СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРИЯ-ИТАЛИЯ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"  

Купувач(Частна собственост) - ЕИК / БУЛСТАТ 103148230 "ЗСК - ДЕВНЯ" АД  
Пореден № по справката

8

№ от входящ рег

13 

Дата от входящ рег

06/03/2009 

№ от дв. вх. рег.

3733 

Дата

06/03/2009 

Част от партида

Б, 

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Замяна с писмен договор 

Акт Том

10 

Акт номер

114 

Година

2009 

Условие

3894-3/2009Г.  

№ от описна книга

1583 от 06/03/2009  

Свързани актове

 

Страни

Прехвърлител - ЕИК / БУЛСТАТ 000093360 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА  

Приобретател(Частна собственост) - ЕИК / БУЛСТАТ 130512744 СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРИЯ-ИТАЛИЯ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ"  
Пореден № по справката

9

№ от входящ рег

-155051 

Дата от входящ рег

20/08/2004 

№ от дв. вх. рег.

20188 

Дата

16/09/2004 

Част от партида

 

Книга

ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 

Тип Акт

Адм. акт за частна държ. собственост 

Акт Том

68 

Акт номер

12 

Година

2004 

Условие

 

№ от описна книга

 

Свързани актове

 

Страни

СОБСТВЕНИК - ЕИК / БУЛСТАТ 000093360 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА  

 Отпечатано на 26.04.2013 09:44

с. 1

скачать файл