Споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и неговите


с. 1 с. 2 ... с. 11 с. 12
BGЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Брюксел, 9.4.2010 г.

COM(2010) 137 окончателен

ПРИЛОЖЕНИЕ II (ЧАСТ 4)

Споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна

Приложения към глава 2 „Национално третиране и достъп до пазара за стоки“ПРИЛОЖЕНИЕ 2-A

ГРАФИК НА КОРЕЯ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА МИТАТА

ХМТ 2007

Описание

Базисна ставка

Поетапна категория

Защитни мерки

6403919000

Други

13

0

 

6403991000

Официални обувки

13

0

 

6403992000

Обувки за планинарство

13

0

 

6403993000

Обувки с връзки

13

0

 

6403994000

Обувки за тенис, баскетбол, гимнастика, за тренировки и други подобни

13

0

 

6403999000

Други

13

0

 

6404110000

Обувки за тенис, баскетбол, гимнастика, за тренировки и други подобни

13

0

 

6404191000

Домашни пантофи

13

0

 

6404199000

Други

13

0

 

6404201000

Домашни пантофи

13

0

 

6404209000

Други

13

0

 

6405100000

С горна част от кожа или възстановена кожа

13

3

 

6405200000

С горна част от текстилни материали

13

0

 

6405900000

Други

13

5

 

6406101000

Горни части на обувки

8

0

 

6406102000

Части

8

0

 

6406201000

Външни ходила

8

0

 

6406202000

Токове

8

0

 

6406910000

От дървен материал

8

0

 

6406991000

Подвижни вътрешни ходила

8

0

 

6406992000

Подложки за пети

8

0

 

6406993000

Гети

8

0

 

6406994000

Клинове

8

0

 

6406999000

Други

8

0

 

6501000000

Щумпи, неоформени, нито фасонирани, дискове, цилиндри (дори разцепени по височина), от филц, за шапки.

8

0

 

6502000000

Щумпи или други форми за шапки, плетени или изработени чрез зашиване на ленти от всякакви материали, неоформени, нито фасонирани, нито гарнирани.

8

0

 

6504000000

Шапки, плетени или изработени чрез съединяване на ленти, от всякакви материали, дори гарнирани

8

0

 

6505100000

Мрежи и филета за коса

8

0

 

6505901010

От синтетични влакна

8

0

 

6505901090

От други влакна

8

0

 

6505902010

Спортни шапки

8

0

 

6505902020

Барети

8

0

 

6505902090

Други

8

0

 

6505909000

Други

8

0

 

6506100000

Предпазни каски

8

0

 

6506910000

От каучук или пластмаса

8

0

 

6506991000

От кожа

8

0

 

6506992000

От метал

8

0

 

6506999000

Други

8

0

 

6507000000

Ленти за вътрешни гарнитури, подплати, външни гарнитури, вътрешни предпазни приспособления, козирки и подбрадници за шапкарството

8

0

 

6601100000

Градински чадъри, сенници или други подобни чадъри

13

0

 

6601910000

Със сгъваеми дръжки

13

0

 

6601991000

Чадъри

13

0

 

6601992000

Слънчобрани

13

0

 

6601999000

Други

13

0

 

6602001000

Бастуни

8

0

 

6602002000

Бастуни с приспособление за сядане

8

0

 

6602003000

Камшици, бичове

8

0

 

6602009000

Други

8

0

 

6603200000

Рамки за чадъри и сенници, включително рамки, монтирани към дръжки

13

0

 

6603900000

Други

13

0

 

6701000000

Кожи и други части от птици, покрити с пера или пух, пера и части от пера, пух и изделия от тях (с изключение на изделията от позиция 05.05 и обработени отпадъци от пера или части от пера)

8

0

 

6702100000

От пластмаси

8

0

 

6702901000

От тъкани тъкани

8

0

 

6702902000

От хартия

8

0

 

6702909000

Други

8

0

 

6703001010

Измити, подредени, изтънени

8

0

 

6703001090

Други

8

0

 

6703009000

Други

8

0

 

6704110000

Цели перуки

8

0

 

6704191000

Частични перуки

8

0

 

6704192000

Изкуствени бради

8

0

 

6704193000

Изкуствени вежди

8

0

 

6704194000

Изкуствени мигли

8

0

 

6704199000

Други

8

0

 

6704201000

Цели перуки

8

0

 

6704202000

Частични перуки

8

0

 

6704203000

Изкуствени бради

8

0

 

6704204000

Изкуствени вежди

8

0

 

6704205000

Изкуствени мигли

8

0

 

6704209000

Други

8

0

 

6704900000

От други материали

8

0

 

6801000000

Павета, бордюри за тротоари и плочи за паваж, от естествен камък (с изключение на шисти)

8

0

 

6802100000

Плочки, кубчета, парчета и подобни артикули, дори с форма, различна от квадратна или правоъгълна, чиято най-голяма повърхност може да се впише в квадрат със страна, по-малка от 7 сm; изкуствено оцветени гранули, отломки и прах

8

3

 

6802211000

Мрамор

8

5

 

6802212000

Травертин

8

0

 

6802213000

Алабастър

8

0

 

6802230000

Гранит

8

5

 

6802291000

Други варовици

8

0

 

6802299000

Други

8

5

 

6802911000

Мрамор

8

5

 

6802912000

Травертин

8

0

 

6802913000

Алабастър

8

0

 

6802920000

Други варовици

8

0

 

6802930000

Гранит

8

5

 

6802990000

Друг камък

8

5

 

6803001000

Мастилен камък

8

5

 

6803009000

Други

8

5

 

6804100000

Мелнични камъни за мелене или дефибриране

8

0

 

6804210000

От агломериран естествен или синтетичен диамант

8

0

 

6804220000

От други агломерирани абразиви или от керамика

8

3

 

6804230000

От естествен камък

8

0

 

6804300000

Камъни за ръчно точене или полиране

8

0

 

6805100000

Нанесени върху тъкани от текстилни материали

8

0

 

6805200000

Нанесени само върху хартия или картон

8

0

 

6805300000

Нанесени върху други материали

8

0

 

6806101000

Шлакови вати

8

0

 

6806102000

Азбестови вати

8

3

 

6806103000

Керамични влакна

8

0

 

6806109000

Други

8

0

 

6806201000

Ексфолиран вермикулит

8

5

 

6806202000

Експандирани глини

8

0

 

6806204000

Експандиран перлит

8

0

 

6806209000

Други

8

0

 

6806901000

Незапалими материали

8

0

 

6806909000

Други

8

3

 

6807100000

На рула

8

0

 

6807900000

Други

8

0

 

6808000000

Пана, плоскости, плочки, блокчета и подобни артикули от растителни влакна, от слама или от талаш, стърготини или други отпадъци от дърво, агломерирани с цимент, с гипс или с други минерални свързващи вещества

8

0

 

6809110000

Покрити или подсилени само с хартия или картон

8

0

 

6809190000

Други

8

0

 

6809900000

Други изделия

8

0

 

6810111000

Блокове

8

0

 

6810112000

Тухли

8

0

 

6810191000

Плочки

8

0

 

6810192000

Тротоарни плочи

8

0

 

6810193000

Керемиди

8

0

 

6810199000

Други

8

0

 

6810910000

Сглобяеми строителни елементи (панели) за строителството

8

0

 

6810991000

Греди и трегери

8

0

 

6810992000

Пилоти

8

0

 

6810993000

Електрически стълбове

8

0

 

6810994000

Железопътни траверси

8

0

 

6810995000

Тръби

8

0

 

6810999000

Други

8

0

 

6811401010

За покриви, тавани, стени или подове

8

0

 

6811401090

Други

8

0

 

6811402010

За покриви, тавани, стени или подове

8

0

 

6811402090

Други

8

0

 

6811403000

Тръби, облицовки и принадлежности за тръбопроводи

8

0

 

6811409010

За покриви, тавани, стени или подове

8

0

 

6811409090

Други

8

0

 

6811810000

Гофрирани плоскости

8

0

 

6811820000

Други плочи, пана, плочки, керемиди и подобни артикули

8

0

 

6811830000

Тръби, облицовки и принадлежности за тръбопроводи

8

0

 

6811890000

Други изделия

8

0

 

6812801000

Облекла, принадлежности за облекла, обувки и шапки

8

0

 

6812802000

Хартия, картони и филц

8

0

 

6812803000

Уплътненията от пресовани азбестови влакна, изрязани на рула и листове

8

0

 

6812809000

Други

8

0

 

6812910000

Облекла, принадлежности за облекла, обувки и шапки

8

0

 

6812920000

Хартия, картони и филц

8

0

 

6812930000

Уплътненията от пресовани азбестови влакна, изрязани на рула и листове

8

0

 

6812990000

Други

8

0

 

6813201010

За автомобили

8

0

 

6813201090

Други

8

0

 

6813202010

За автомобили

8

0

 

6813202090

Други

8

0

 

6813209010

За автомобили

8

3

 

6813209090

Други

8

3

 

6813810000

Гарнитури за спирачки

8

0

 

6813891000

Феродо

8

0

 

6813899000

Други

8

3

 

6814100000

Плочи, листове и ленти от агломерирана или възстановена слюда, дори върху подложка

8

0

 

6814900000

Други

8

0

 

6815101000

Изделия от графит или от друг въглерод за употреба, различна от тази в електротехниката

8

0

 

6815102000

Влакна от въглерод

8

0

 

6815109000

Други

8

0

 

6815200000

Изделия от торф

8

0

 

6815910000

Съдържащи магнезит, доломит или хромит

8

0

 

6815990000

Други

8

5

 

6901001000

Тухли

8

0

 

6901002000

Блокове

8

0

 

6901003000

Плочки

8

0

 

6901009010

Плочи и панели

8

0

 

6901009090

Други

8

с. 1 с. 2 ... с. 11 с. 12

скачать файл