Списък от преписки на кандидат-осиновяващи, по които са взети решения


с. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Списък от преписки на кандидат-осиновяващи, по които са взети решения от заседанието на
Съвет по международно осиновяване, проведено на 25.04.2012г.


РЕШЕНИЯ ПО ДОКЛАДИ НА ВПИСАНИ КАНДИДАТ ОСИНОВИТЕЛИ

РЕШЕНИЯ ПО ДОКЛАДИ ЗА ВПИСАНИ ДЕЦА

 

 

дата на вписване

СТАТУСВХ. №

ДАТА

ДЪРЖАВА

17

40

 

1
04.6.2008


СМО 219/25.04.2012 ПРЕДЛОЖЕНИЕ МП
за дете от женски пол на възраст 2 години и 8 месеца.

16-00-163

04.12.2007

ГЪРЦИЯ

 

 

 

2

20.12.2008

СМО 219/25.04.2012 ПРЕДЛОЖЕНИЕ МП
за дете от женски пол на възраст 1 година и 3 месеца,
с особености в здравословния статус,
данни за фамилна обремененост.


16-00-324

24.11.2008

САЩ

 

 

 

3

17.4.2009

СМО 219/25.04.2012 ПРЕДЛОЖЕНИЕ МП
за дете от женски пол на възраст 2 години и 1 месец.


16-00-65

04.2.2009

ГЕРМАНИЯ

 

 

 

4

07.5.2009

СМО 219/25.04.2012 ПРЕДЛОЖЕНИЕ МП
за дете от мъжки пол на възраст 2 години и 3 месеца,
с особености в здравословния статус.


16-00-191

07.4.2009

ХОЛАНДИЯ

 

 

 

5

16.6.2009

СМО 219/25.04.2012 ПРЕДЛОЖЕНИЕ МП
за дете от женски пол на възраст 3 години и 7 месеца.


94-00-31

05.2.2004

ИТАЛИЯ

 

 

 

6

06.7.2009

СМО 219/25.04.2012 ПРЕДЛОЖЕНИЕ МП
за две деца брат и сестра /близнаци/ от мъжки и женски пол на възраст 4 години.


16-00-318

08.6.2009

ХОЛАНДИЯ

 

 

 

7

21.7.2009

СМО 219/25.04.2012 ПРЕДЛОЖЕНИЕ МП
за дете от женски пол на възраст 5 години и 2 месеца.


16-00-354

23.6.2009

ИТАЛИЯ

 

 

 

8

07.8.2009

СМО 219/25.04.2012 ПРЕДЛОЖЕНИЕ МП
за две деца сестри от женски пол на възраст съответно:
5 години и 10 месеца,
3 години.


16-00-271

15.5.2009

ИТАЛИЯ

 

 

 

9

15.4.2011

СМО 219/25.04.2012 ПРЕДЛОЖЕНИЕ МП
за дете от мъжки пол на възраст 8 години и 10 месеца,
с особености в здравословния статус.


16-00-132

14.2.2011

ИТАЛИЯ

 

 

 

10

28.6.2011

СМО 219/25.04.2012 ПРЕДЛОЖЕНИЕ МП
за две деца, брат и сестра от мъжки и женски пол на възраст съответно:
6 години и 3 месеца,
8 години и 7 месеца.


16-00-421

31.5.2011

ИТАЛИЯ

 

 

 

11

13.9.2011

СМО 219/25.04.2012 ПРЕДЛОЖЕНИЕ МП
за две деца, братя от мъжки пол на възраст съответно:
4 години и 6 месеца,
7 години и 3 месеца,
с особености в здравословния статус,
данни за фамилна обремененост.


16-00-585

19.7.2011

САЩ

 

 

 

12

06.4.2012

ГОТОВНОСТ ЗА ДЕТЕ С ПРОФИЛ ОТ САЙТ № 1479 / ДОКЛАД СМО 200/11.11.2011 - УВАЖЕНА МОЛБА ПО ЧЛ. 21 /1/
СМО 219/25.04.2012 ПРЕДЛОЖЕНИЕ МП


16-00-823

19.10.2011

САЩ

 

 

 

13

06.4.2012

ГОТОВОНСТ ЗА ДЕЦА С ПРОФИЛИ ОТ САЙТ
№ 829
№ 830
ДОКЛАД СМО 208/24.01.12 - УВАЖЕНА МОЛБА ПО ЧЛ. 21 /1/
СМО 219/25.04.2012 ПРЕДЛОЖЕНИЕ МП


16-00-57

23.1.2012

САЩ

 

 

 

14

10.4.2012

ГОТОВНОСТ ЗА ДЕЦА С ПРОФИЛ ОТ САЙТ:
№ 436
№ 1335
ДОКЛАД СМО 193/ -УВАЖЕНА МОЛБА ПО ЧЛ. 21 /1/

СМО 219/25.04.2012 ПРЕДЛОЖЕНИЕ МП16-00-657

16.8.2011

САЩ

 

 

 

15

17.4.2012

ГОТОВНОСТ ЗА ДЕТЕ С ПРОФИЛ ОТ САЙТ № 1064 / ДОКЛАД СМО 193/09.09.11 - УВАЖЕНА МОЛБА ПО ЧЛ. 21 /1/
ГОТОВНОСТ ЗА ДЕТЕ С ПРОФИЛ ОТ САЙТ № 1680 / ДОКЛАД СМО 210/08.02.12 -УВАЖЕНА МОЛБА ПО ЧЛ. 21 /1/
СМО 219/25.04.2012 ПРЕДЛОЖЕНИЕ МП


16-00-688

26.8.2011

САЩ

 

 

 

16

21.4.2012

ГОТОВНОСТ ЗА ДЕТЕ С ПРОФИЛ ОТ САЙТ № 1695 / ДОКЛАД СМО 209/31.01.12 - УВАЖЕНА МОЛБА ПО ЧЛ. 21 /1/
ГОТОВНОСТ ЗА ДЕТЕ С ПРОФИЛ ОТ САЙТ № 1759 / ДОКЛАД СМО 211/23.02.12 - УВАЖЕНА МОЛБА ПО ЧЛ. 21 /1/
СМО 219/25.04.2012 ПРЕДЛОЖЕНИЕ МП


16-00-69

27.1.2012

САЩ

 

 

 

17

25.4.2012

ГОТОВНОСТ ЗА ДЕТЕ С ПРОФИЛ ОТ САЙТ № 1392 / ДОКЛАД СМО 178/30.03.11 - УВАЖЕНА МОЛБА ПО ЧЛ. 21 /1/
СМО 219/25.04.2012 ПРЕДЛОЖЕНИЕ МП


16-00-246

22.3.2011

САЩ

 

 

 

 

Доклад по 8 молби на кандидат - осиновители, заявили готовност за осиновяване по реда на чл. 21 (1) от Наредба №13/30.09.2003 г.

 

 

 

1

 

ГОТОВНОСТ ЗА ДЕТЕ С ПРОФИЛ ОТ САЙТ
№ 1754
ДОКЛАД СМО 219/25.04.2012 - УВАЖЕНА МОЛБА ПО ЧЛ 21 /1/


16-00-189

14.3.2012

САЩ

 

 

 

2

 

ГОТОВНОСТ ЗА ДЕТЕ С ПРОФИЛ ОТ САЙТ
№ 794
ДОКЛАД СМО 219/25.04.2012 - УВАЖЕНА МОЛБА ПО ЧЛ 21 /1/


16-00-241

03.4.2012

САЩ

 

 

 

3

 

ГОТОВНОСТ ЗА ДЕТЕ С ПРОФИЛ ОТ САЙТ
№ 1056
ДОКЛАД СМО 219/25.04.2012 - УВАЖЕНА МОЛБА ПО ЧЛ 21 /1/


16-00-254

06.4.2012

САЩ

 

 

 

4

 

ГОТОВНОСТ ЗА ДЕТЕ С ПРОФИЛ ОТ САЙТ
№ 1353
ДОКЛАД СМО 219/25.04.2012 - УВАЖЕНА МОЛБА ПО ЧЛ 21 /1/


16-00-272

17.4.2012

САЩ

 

 

 

5

 

ГОТОВНОСТ ЗА ДЕТЕ С ПРОФИЛ ОТ САЙТ
САЙТ № 1569
ДОКЛАД СМО 219/25.04.2012 - УВАЖЕНА МОЛБА ПО ЧЛ 21 /1/


16-00-276

19.4.2012

САЩ

 

 

 

6

 

ГОТОВНОСТ ЗА ДЕЦА С ПРОФИЛИ ОТ САЙТ
№ 1648
№ 1649
ДОКЛАД СМО 219/25.04.2012 - УВАЖЕНА МОЛБА ПО ЧЛ 21 /1/


16-00-280

20.4.2012

САЩ

 

 

 

7

 

ГОТОВНОСТ ЗА ДЕТЕ С ПРОФИЛ ОТ САЙТ
№ 1716
ДОКЛАД СМО 219/25.04.2012 - УВАЖЕНА МОЛБА ПО ЧЛ 21 /1/


16-00-288

24.4.2012

САЩ

 

 

 

8

 

ГОТОВНОСТ ЗА ДЕТЕ С ПРОФИЛ ОТ САЙТ
№ 1806
ДОКЛАД СМО 219/25.04.2012 - УВАЖЕНА МОЛБА ПО ЧЛ 21 /1/


16-00-290

25.4.2012

САЩ

 

 

 

 

 
 

 

 

с. 1

скачать файл