Списък на здравноосигурителните фондове, с които работи мбал „Д-р


с. 1
Списък на здравноосигурителните фондове, с които работи МБАЛ „Д-р Иван Селимински”-Сливен

СПРАВКА

за

действащите договори 2011г . между „ МБАЛ „ Д-р Иван Селимински„ АД – гр. Сливен и Доброволни здравноосигурителни дружества във връзка с предоставяне на медицински услуги по чл.82 от Закона за здравето

1. „Здравноосигурителен фонд ” АД – гр. София;


2.„ Здравноосигурителен фонд „МЕДИКО-21” АД гр. София;
3. Здравноосигурителен фонд „Даллбог:Живот и Здраве” ЕАД гр. София
4. „БУЛСТРАД – ЗДРАВЕ” АД - СОФИЯ;
5. Здравноосигурителен фонд „ДОВЕРИЕ ” АД гр. СОФИЯ;
6. „ ДЗИ - Здравно осигуряване ” АД гр. СОФИЯ;
7. Здравноосигурителна компания „НАДЕЖДА ” АД гр. СОФИЯ;
8. „ Дженерали Закрила Здравно осигуряване ” АД гр. СОФИЯ
9. „Здравноосигурителна компания ЦКБ - Здраве” ЕАД;
10. „ДОБРОВОЛНА ОСИГУРИТЕЛНА МРЕЖА-ЗДРАВЕ” АД гр. СОФИЯ;
11. Здравно осигурително дружество „ВСЕОТДАЙНОСТ” АД гр. СОФИЯ;
12. „ ЕВРОИНС - Здравно осигуряване ” АД гр. СОФИЯ;
13. Здравноосигурителна компания България Здраве ” АД гр. СОФИЯ;
с. 1

скачать файл