Списък на одобрените контрольори за извършване на първо ниво на контрол


с. 1

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КОНТРОЛЬОРИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЪРВО НИВО НА КОНТРОЛ НА БЪЛГАРСКИ ПАРТНЬОРИ В ПРОЕКТИ ПО
ПРОГРАМИТЕ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, В КОИТО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УЧАСТВА ЗА КАЛЕНДАРНАТА 2013 г.


по ред

Сертификат №

Име, презиме, фамилия

Номер на рамковото споразумение

1

28

Андрей Горанов Горанов

РД-02-29-306/31.08.2011

2

43

Анна Тодорова Найденова

РД 02-29-370/31.10.2011

3

75

Борис Йорданова Василев

РД-02-29-71/04.05.2012

4

33

Боряна Христова Здравкова

РД-02-29-294/23.08.2011

5

55

Велислав Петров Петров

РД-02-29-260/08.08.2011

6

76

Венета Милчева Вутова

РД-02-29-72/04.05.2012

7

77

Венета Петрова Тешовска

РД-02-29-73/04.05.2012

8

78

Венислава Георгиева Бояджиева

РД-02-29-74/04.05.2012

9

56

Виктор Иванов Иванов

РД-02-29-253/05.08.2011

10

53

Даниела Николаева Йорданова

РД-02-29-290/17.08.2011

11

58

Десислава Гатева Минчева

РД-02-29-265/09.08.2011

12

59

Димитър Георгиев Милчев

РД-02-29-257/08.08.2011

13

81

Димитър Боянов Ничев

РД-02-29-77/04.05.2012

14

2

Евгени Димитров Консулов

РД-02-29-310/01.09.2011

15

5

Емил Гергинов Захариев

РД-02-29-347/18.10.2011

16

82

Емил Огняно Луканов

РД-02-29-78/04.05.2012

17

83

Жечка Маринова Калинова

РД-02-29-79/04.05.2012

18

84

Златка Петрова Плеснева

РД-02-29-80/04.05.2012

19

85

Ивайло Крумов Петров

РД-02-29-81/04.05.2012

20

47

Иван Сашев Мирчев

РД-02-29-396/16.11.2011

21

8

Ирена Николова Спасова

РД-02-29-302/29.08.2011

22

86

Йорданка Кръстева Кръстева

РД-02-29-82/04.05.2012

23

87

Камелия Кирилова Горненска

РД-02-29-83/04.05.2012

24

32

Катерина Трайкова Георгиева

РД-02-29-299/26.08.2011

25

52

Красимира Димитрова Бакърджиева

РД-02-29-402/22.11.2011

26

60

Кремена Петрова Гочева

РД-02-29-258/08.08.2011

27

31

Манол Емилов Чакъров

РД-02-29-381/07.11.2011

28

88

Маргаритка Любомирова Астарджиева

РД-02-29-84/04.05.2012

29

35

Марин Беров Маринов

РД-02-29-280/12.08.2011

30

50

Марина Димитрова Стефанова

РД 02-29-281/12.08.2011

31

62

Марина Дичева Дичева-Ал Хебри

РД-02-29-291/17.08.2011

32

37

Мария Маринова Петкова - Коленцова

РД-02-29-278/12.08.2011

33

38

Мария Спасова Недялкова

РД-02-29-254/05.08.2011

34

89

Милко Александров Тодоров

РД-02-29-85/04.05.2012

35

90

Надя Силуанова Иванова

РД-02-29-86/04.05.2012

36

91

Нейка Железова Новакова

РД-02-29-87/04.05.2012

37

64

Николай Василев Николов

РД-02-29-273/11.08.2011

38

92

Николай Милчев Христов

РД-02-29-88/04.05.2012

39

49

Огнян Йорданов Марковски

РД-02-29-272/11.08.2011

40

65

Панайот Светославов Панайотов

РД-02-29-274/11.08.2011

41

66

Петър Евгениев Йосифов

РД-02-29-264/09.08.2011

42

67

Петър Иванов Чесновски

РД-02-29-287/16.08.2011

43

68

Правда Колева Димова

РД-02-29-289/16.08.2011

44

93

Росица Исталиянова Бачева - Цветанова

РД-02-29-89/04.05.2012

45

69

Росица Цонева Георгиева

РД-02-29-270/10.08.2011

46

20

Светла Богданова Бонева -Боянова

РД-02-29-390/14.11.2011

47

16

Светла Димитрова Хаджийска

РД-02-29-267/10.08.2011

48

94

Светломир Тодоров Иванов

РД-02-29-90/04.05.2012

49

70

Светослава Красимирова Ениманева

РД-02-29-295/24.08.2011

50

44

Станислав Цветанов Станев

РД-02-29-397/17.11.2011

51

24

Стефан Иванов Савов

РД-02-29-255/08.08.2011

52

54

Стоянка Георгиева Люнчева

РД-02-29-389/14.11.2011

53

18

Таня Стефанова Врайкова

РД-02-29-261/08.08.2011

54

71

Теодор Стефанов Димитров

РД-02-29-293/22//08/2011

55

41

Тодор Иванов Варгов

РД-02-29-250/03.08.2011

56

72

Тодор Иванов Младенов

РД-02-29-313/01.09.2011

57

19

Фанка Костадинова Теофилова

РД-02-29-334/10.10.2011

58

73

Христослава Веселинова Георгиева

РД-02-29-263/09.08.2011

59

25

Юлия Василева Стефанова

РД-02-29-269/10.08.2011

60

23

Юлия Найденова Нечева

РД-02-29-284/15.08.2011

с. 1

скачать файл