Широкото разпространение на затлъстяването достигна размерите на


с. 1
ВЪВЕДЕНИЕ

Широкото разпространение на затлъстяването достигна размерите на епидемия през последните няколко години.В световен мащаб статистиката сочи,че 400 мил.души биват класифицирани като затлъстели.Тази класификация най-често се дефинира като индекс на телесната маса(ИТМ) ≥30кг’м ˉ² .Трябва да се отбележи,че докато ИТМ може да не е подходящ показател за добро здравословно състояние при атлети,чиято телесна маса е без мазнини ,то повечето хора в световен мащаб не спадат към този много малък сегмент от населението.За това и употребата на ИТМ е по уместна за определяне на нормалното тегло,наднормено тегло и затлъстяване за множеството от хората.

Освен броят на хората,които биват класифицирани като затлъстели ,други 1,6милиарда в световен мащаб понастоящем са с наднормено тегло и техният ИТМ е между 25 и 29.9 кг ’ м ˉ².От здравословна гледна точка това са много сериозни цифри,особено като се има в предвид следните факти:неблагоприятни последици от затлъстяването са многобройни и вредни за организма(Янг. 2010), това струва много пари на икономиката , тъй като затлъстяването води със себе си и съпътстващи заболявания(Нгуен и Ел-Сераг,2010).Въпреки,че съществуват множество методи,които потенциално помагат за намаляване на телесното тегло,включително участие в редовни програми за физически упражнения(Сасай 2009) и промяна на диетичния прием,за съжаление се оказва,че в среден и дългосрочен план успехът на тези стратегии далеч не е голям.Това може би се дължи на факта,че постоянното участие в такива програми изисква от даденост и дисциплина ,две качества ,които за съжаление отсъстват от живота на съвременния човек.

От здравословна гледна точка трябва да се отбележи,че докато увеличаващата се двигателна активност(като аеробни упражнения,така и тренировки за издръжливост)могат да се окажат много полезни по няколко причини ,повишената активност сама по себе си без съпътстваща я промяна на диетичният прием може да не доведе до значителен ефект върху намаляване на теглото.Това повишава важността на приемането на такъв начин на живот,който вмества както редовни физически упражнения,така и употреба на хранителни добавки.Също така тази програма трябва да е съчетана с адекватен прием на вода,което има отношение към постигане на оптимални резултати за намаляване на теглото във времето (Стуки 2008).Освен,че строгото придържане към тази програма е от основно значение за намаляване н теглото и за постигане на по-слаба фигура(както по здравословни така и естетически причини)съществуват и алтернативни методи за намаляване на теглото.Трябва съвсем ясно да се разбере,че такива методи никога не бива да се използват като заместител както на физическите упражнения,така и на оптималния диетичен прием,просто те могат да послужат като допълнение към горе посочените стратегии.Тези алтернативи включват употреба на лекарства по рецепта ,хирургична интервенция и хранителни добавки.Първата алтернатива, която трябва да се извършва под наблюдението на квалифициран диетолог,може да включва фармакологично лечение със съставки,които намаляват апетита или абсорбирането на определени хранителни вещества(Аструп,2010; Пагето,2008). Диетологичната хирургия в своя опит да намали общия прием на храна(Хоргер 2010),употребата на хирургични техники,които директно целят премахването на мазнини или употребата а локално действащи кремове,съдържащи съставки,за които се счита,че предизвикват липолизия т.е. разрушаване на мазнините,всички те са поставени под общ знаменател и трябва да се провеждат под наблюдение на лекар.Тези методи могат да бъдат подходящи за определена група от хора, по-точно тези които имат II и III степен на затлъстяване(ИТМ ≥35 кг ‘м ˉ² и ≥40 кг ‘м ˉ²),но не са подходящи за болшинството от хора, просто тези хора искат да свалят няколко излишни килограма или да намалят количеството на мазнините по тялото си, тогава техният избор пада на хранителната добавка.Отново е важно да се подчертае,че редовните физически упражнения и оптималният диетичен прием трябва да са основните компоненти на цялостната програма и в голяма степен те изиграват важна роля за успеха,независимо какво се опитват да ви втълпят рекламите на хранителните добавки.ТИПОВЕ ПРОДУКТИ

Ако изборът на хранителните добавки е с цел на намаляване на теглото,то на пазара днес има голямо разнообразие основно обаче тези продукти се поделят в две категории: продукти съдържащи стимуланти и такива несъдържащи стимуланти. Първите се оказва,че са по популярни,тъй като такива продукти осигуряват временно енергизиращ ефект,които е явен(най-малко що се отнася до забележителните нива на енергия),което може да е от полза за някои потребители, които са на ниско калорийна диета и имат усещането,че им трябва нещо което да им дава енергия.Тези същите стимуланти могат също така да осигурят директен ефект,който да се прояви в повишен енергиен разход,да повиши и мастната киселинност от депата и да намали апетита.Теоретично всички те могат да доведат до намаляване на теглото с времето.

Несъдържащите стимулант продукти(или продукти с ниско съдържание на стимулант)като цяло съдържат много малко или изобщо не съдържат стимулант във формулата си.Вместо това,те разчитат на съставки,които се рекламират ,които повишават термогенезата,т.е. осигуряват загряване,спомагат за метаболизма на хранителните вещества като глюкоза и мастни киселини,понижават абсорбцията на хранителните вещества или водят до намаляване на теглото чрез други механизми.Някои хранителни добавки за отслабване включват комбинация от два типа продукти, със стимуланти и без стимуланти в своята формула,като следват идеята,че повечето потребители предпочитат продукти ,които осигуряват тежко усещане за прилив на енергия,съчетано с дълготраен ефект и устойчива загуба на тегло.

ФОРМУЛИРОВКА НА ПРОДУКТИТЕ

Като се има предвид казаното досега,е важно да се обърне сериозно внимание на това как са разработени готовите продукти и какво всъщност съдържат те.Първо,както става с повечето разреди хранителни добавки,много от индивидуалните съставки,използвани в продуктите за отслабване нямат доказателство,че са ефикасни,особено тези ,които приемат съставката през устата.Такъв пример е широката употреба на synephrine,за който се отбелязва,че има слабо въздействие за намаляване на теглото, (Бейт 2004) както и phenyl ethylamine (PEA) ,който също влизат в състава на продуктите за отслабване.Много малко са фактите,които да сочат за тяхната ефективност,като способващи загубата на тегло.Трябва също да се отбележи,че много научни проучвания използващи изолирани съставки,често се извършват в пред клиничен стадии(вероятно са проучвани ин витро)и не непременно върху хора и целевият пазар на готови продукти включва подобни съставки.Когато се проучва какво съдържа даден продукт като съставка,държейки в база.Данни като Pub Med за научно доказателство,което да потвърди заявеният ефект на тази съставка се оказва,че при много от тях този ефект не е потвърден.

На второ място,приемайки,че съставката е докладвана на клинично проучване като имаща благоприятен ефект при сравняването на очакваните резултати ,дозировката на съставката е далеч по-малка от това което се използва по време на клинично проучване (или пък начинът на приложение може да не е същият, например интравенозен при клинично проучване,а да се продава като хранителна добавка приемана през устата). Ако съставката е една досега от ефикасната доза,то ефекта е почти никакъв.Разбира се много често истинската дозировка не е показана на етикета на продукта и е „защитена” под името патентовано съдържание.По този начин е почти невъзможно да се определи истинската дозировка на всяка съставка.За съжаление това е проблем,който се появява често в индустриалния бизнес за хранителни добавки,тъй като маркетинговите компании се опитват да прикрият неефикасните си дозировки с дълъг списък патентовани съставки.Потребителите трябва да бъдат по внимателни,тъй като и сега за много продукти които са на пазара неможе да се докаже тяхната ефективност,както откъм съставки,които са използвани,така и относно дозировката,която е приложена. Разбира се има и изключения с някой готови продукти,които реално показват доказателства за ефективност по отношение на промените в хода на сравняването на описаните резултати за намаляване на теглото.Подобни факти са обнадеждаващи.

ПРЕДСАВЯНЕ НА PURUS LABS® FAT SMACK™

Преглед и обяснени за употреба Fat Smack™ е нов продукт разработен от Purus Labs®,които се придържа към установените правила на Purus Labs да включва онези съставки,които са използвани върху хора чрез прием през устата и за които проучването показва,че имат благоприятен ефект що се касае до поставените цели.Fat Smack™ съдържа уникалния смес от състави,всяка внимателно подбрана,за да осигури потенциално влияние върху намаляване на теглото,използвани в правилни дозировки основани на научни проучвания(изпробвани върху хора).

Ето и каква е фирмената политика на Purus Labs®, с 2-amino-4-methylhexane,при формулирането на диетични хранителни добавки:ако дори само няколко съставки могат да бъдат идентифицирани като потенциално ефикасни по отношение на желания траен резултат,то тогава е най-добре да се включат само онези няколко ефикасни съставки в правилните дозировки,а не да се използват търговски трикове,за да се постигнат по-високи продажби.Стратегията приета от Purus Labs® е проста краткост и точност.Текстът

по-долу показва съставките в Fat Smack™,както и кратко резюме на начина на употреба

1,3,7-trimethylxanthine(Caffeine)

Познат като кофеин,1,3,7 trimethylxanthine е много добре проучен и много широко употребяван.Всъщност,кофеинът е най-широко използвана фармакологична субстанция в света. В САЩ средната консумация на кофеин е 200мг дневно,което е еквивалентно на приблизително две чаши кафе.Разбира се,хората които консумират по концентрирани напитки(еспресо,енергийни напитки и т.н.) приемат количества много по големи от посочените.Най-добре описаният ефект на кофеина се свързва с повишено настроение,по добра концентрация,по-добро физическо представяне,понижаване на теглото(повишена термогенеза),повишено отделяне на свободни мастни киселини и катехоламин,както и потискане на апетита.Многобройни механизми са свързани с ерогенния ефект на кофеина,включително познавателни функции,повишено отделяне на кетахоламин и свързаната с това липолиза(разбиване на мастни депа),повишаване на Na+/K+ ,което служи за повишаване на свиването на мускулите,повишени количества Ca+,задържане на секрецията на фосфодиестераза и антагонизъм на аденозин рецептори.По същия начин голяма част от тези ефекти може да се счита,че са отговорни за потенциалната загуба на тегло,дължащо се на кофеина,една сложна зона на проучване,която предварително е преразгледана другаде(Агисън,2004). Индивидуалният отговор при приемане на кофеина е различен в зависимост от поносимостта,но дозите в медицинската литература като цяло варират между 3-6мг·кг¯¹ телесна маса.Хора които употребяват често кофеин реагират хай-добре(Бел и Маклелън 2002).С това схващане е възможно приемането и спирането на кофеин(както и на други стимуланти) да даде по-добър ефект,за разлика от приемането постоянно,без интервали и това важи както за ефикасността,така и за безопасността на употребата.Обобщено казано,кофеинът се понася добре от повечето хора,одобрен за употреба като хранителна съставка и се счита за безопасен при умерена консумация(Хекмън 2010).

2-amino-4-methylhexane

Съставката 2-amino-4-methylhexane е компонент на маслото от здравец(Пинг 1996) , което още се нарича 1,3-Dimethylamylamine,1,3-Dimethylpentylamine,Methylhexaneamine 4,Methyl-2-hexylamine и най-често,както е известен сред широката аудитория “geranamine”. Името геранамин е западна марка на “Провиант Технолоджис ИНК от 2005”(патентен номер в САЩ:78542697 и се означава като “съставка на фито олио продавано като неразделна част от хранителните добавки” 2-amino-4-methylhexane има стимулиращ ефект върху симпатиковата нервна система при хората,т.е. счита се,че имитира симпатиковата нервна система като веществата epinephrine,norepinephrine и dopamine.Това не е индикация,че непременно се повишават тези вещества,а по скоро,че се имитира техният ефект.Това може да включва повишена мастно-киселинна мобилизация от депата,както и да е на лице чувство на еуфория.Трябва да се отбележи че малко се знае за тази съставка,независимо от широката й употреба на пазара. Всъщност това е една от съставките,които се съдържат в Fat Smack™ ,за която все още не е потвърден резултат от публикуваните данни от клинични проучвания.Въпреки това обаче проучването отнасящо се до употребата на съставката при хора е в ход. Междувременно се появяват доклади за по-добър фокус,настроение,физическо представяне и потискане на апетита.

При предварителна работа с 2-amino-4-methylhexane се съобщава,че комбинирана с кофеин дава положителен ефект при силови тренировки при мъжете ,както и понижен апетит както при едните така и при другите(данните не са публикувани).Трябва да бъде отбелязано и че комбинацията от кофеин(250мг) и 2-amino-4-methylhexane(50мг) когато се приема през устата от здрави мъже и жени също така води до средно покачване на кръвното налягане от 10-14mmHg (непубликувани данни),подобно на това,което се наблюдава при по-високи дози кофеин самостоятелно или с кофеин комбинация с други стимуланти(например ефедрин).Подобно повишаване на кръвното налягане се наблюдава и когато се използват други най-различни хранителни добавки за отслабване или такива с стимулиращ ефект.Независимо от всичко Purus Labs® разбира, че е важно да покаже фактите щом са налице.Важно е хората които употребяват Fat Smack™ или който и да е продукт съдържащ комбинация от кофеин и 2-amino-4-methylhexane да знаят,че тяхното кръвно налягане може силно да се повиши с употребата им. Позовавайки се на този факт онези от хората,които имат повишено кръвно налягане (>120/80mmHg) не трябва да употребяват този продукт или който и да е друг съдържащ стимуланти.Ако кръвното налягане се увеличи рязко с една доза от 2-amino-4-methylhexane не се знае ако кръвното спадне няма да се покачи ако се употребява редовно т.е. ежедневно.Нужни са повече проучвания,за да се потвърдят подобни ефекти.И накрая понеже и кофеинът и и 2-amino-4-methylhexane са определени като стимуланти е възможно хората използващи тези съставки (най-вече

и 2-amino-4-methylhexane),която сега е в списъка на забранените субстанции на много спортни организации,може да повиши вероятността за положителен тест за забранени субстанции при спортни състезания или други спортни събития.Трябва да се има предвид,че количеството и продължителността на приема на кофеин и и 2-amino-4-methylhexane и това че водят до положителен допинг тест към момента с непотвърдена информация.

Дозировката на 2-amino-4-methylhexane съдържащи се в Fat Smack™, се позовава на наблюдение върху хора,които използват 2-amino-4-methylhexane самостоятелно и в комбинация с кофеин,както и на положени тестове от Purus Labs® с различни здрави мъже и жени с нормално кръвно налягане.Макар и комбинираната дозировка от тези съставки,която се съдържа в една капсула Fat Smack™ да е адекватна за много хора, накой може да изберат да използват пълният прием от две капсули дневно(взети заедно или на два пъти).Любопитното е,че сякаш и стимулиращия ефект и ефекта от повишаването на кръвното налягане с употребата на 2-amino-4-methylhexane при продължителна употреба намалява.Въпреки това обаче,за да се потвърди това се изискват лабораторни проучвания.Допълнителни проучвания несъмнено са необходими за да се потвърди и гарантира ролята на 2-amino-4-methylhexane за осигуряването на благоприятен ефект,свързан с настроението,мобилизацията на мастните киселини, физическата кондиция и загуба на тегло с употребата във времето.Освен това,трябва да се приложат и допълнителни факти за безопасността на тази съставка.

Epigallocatechin Gallate (EGCG)

Epigallocatechin Gallate (EGCG),наричан още и Epigallocatechin 3-gallate е един от няколкото catechins и е естер епигалокатехин и галиева киселина.EGCG се открива в сравнително високи количества в чая(особено зеления чай),има множество физиологични свойства,които включват антиоксидантно действие за ускоряване намаляване на теглото(Саито 2009) и се счита за бъдеща съставка при лечението на метаболитен синдром (Тилекс и Бахман 2009).Сериозен интерес се отделя на екстракта от зелен чай(най-вече на катехините в зеления чай-EGCG),която е кардио предизвикваща съставка с огромен потенциал да сведе до минимум оксидантния стрес-състояние,което се свързва с много заболявания при хората,както и с процесите на остаряване.Накратко,ползотворния ефект от употребата на зелен чай е докладван от множество проведени сред групи хора изследвания.

Трябва да стане ясно,че независимо от факта,че EGCG се открива в чая,употребата на изолирани количества от EGCG не е същото като или пиенето на зелен чай било то запарка или от пакети.Количеството на EGCG,което се съдържа в чая може да варира в значителна степен взависимост от точно какъв вид е чая,дали е с кофеин или без кофеин,дали е ароматизиран или не,дали е на дрога или на пакети и т.н.Според казаното,натуралният зелен чай(не запарка) се счита за най-добрият вариант със средно съдържание на EGCG от 78мг на 100гр.За да се достигне до дозировката която е проучена и докладвана,а тя е 300мг дневно,би било разумно да се консумира редовно натурален зелен чай не запарка или да се примат EGCG капсули,за да се осигури правилната дозировка.

Във връзка с намаляването на теглото EGCG(или по-точно екстракт от зелен чай) се счита,че намалява спонтанно енергийният прием,намалява мастната оксидация в състояние на покой и по време на тренировка с умерено натоварване,подобрява инсулиновата чувствителност и глюкозната поносимост,подобрява 24 часовия енергиен разход,повишава предизвиканата от диетата термогенеза посредством спиране секрецията на катехол-метилтрансфераза ензим,които допринася за разграждането на катехламидите и спомага за отслабване и намаляване на мазнините в областта на корема, но съпътстващо с физически упражнения.

Що се отнася до биологичната активност и абсорбция на EGCG като екстракт от зелен чай,а не като напитка,трябва да се има предвид следното:първо в едно проучване,в което екстракт от зелен чай е сравняван с черен и зелен чай(като се осигурява строго количество EGCG).Флавоновата абсорбция се е повишила,когато полифенолите от чая се приемат като добавка от зелен чай под формата на капсули,което води до чувствително повишаване на антиоксидация в плазмата в сравнение с случаите когато часните полифеноли са консумирани като черен или зелен чай.Второ,интересен е факта,че добавянето и на аскорбинова киселина(Vit.C) в количество 30мг на 250мл. чаена лъжичка,повишава епикатехин(EC),епигалокатехин(EGC), EGCG и епикатехин галаг(ECG).При ин витро тестване показва стимулиращ ефект върху храносмилането и оказва добро въздействие или леки стомашни проблеми.Действието не е сигурно дали при ин витро тест напълно имитира ин виво прием през уста на EGCG.Тези находки са донякъде обосновката за включването на Vit.C в Fat Smack™.И накрая,употребата на екстракт от зелен чай е съгласувана с американската фармакопеа,за да се потвърди безопасността на продукта при употреба.Експертната комисия за диетичните хранителни добавки(DSIEC) дава заключение в своя доклад,че “На основание на този доклад за безопасността DSIEC потвърждава,че когато в диетични хранителни добавки се използва екстракт от зелен чай и е в подходящата формула няма основание от гледна точка на безопасността да бъде възпрепятствано писането на монография”.Нещо повече в едно проучване не се счита,че при използване на свръх дози от EGCG не се наблюдава страничен ефект дори и при дози надвишаващи 1600мг.

Cissus Quadrangularis (CQ)

Приблизително е едно от най-често използваните лечебни растения в Тайланд и се използва в традиционната Африканска медицина.Както екстрактът от зелен чай,така и CQ има множество физиологични ефекти,включително мощен антиоксидантен ефект, водещ до максимално намаляване на оксидативния стрес,повлиява добре на артритни болки,както и свойства свързани с намаляване на теглото.Химическите съставки на CQ (флавоноиди,фитостерони,кето-стероиди),имат доста обещаващо действие като мощни антиоксиданти и показват ефикасност за задържане на липазата и амилазата и общо спомагат за намаляване на оксидативния стрес и намаляване на теглото.Най-малко три проучвания с хора са проведени при употреба на таз съставка и всичките съобщават за благотворен ефект водещ до загуба на тегло.Встрани от това,макар и изпробван при животни,екстракт от стъбло на CQ,според едно скорошно проучване осигурява хепапротенция показвайки антиоксидантни и инсулино-чувствителни свойства.Тези проучвания показват,че CQ има свойства на подобряваща здравето и спомагаща за намаляване на теглото съставка.

При първото проучване участват 123-ма души с наднормено тегло и затлъстели(47,2% мъже и 52,8% жени на възраст 19-50г.).92-та с затлъстяване на случаен принцип са разделени на 3 групи:плацбо,използващи CQ,но не спазващи диета и използващи CQ и спазващи диета(2100-2200 kcal дневно).31 от групата с наднормено тегло формират четвърта група подложени на лечение,но без диета.Всички са приемали две дневни дози от CQ формулата(екстракт от CQ,екстракт от соев албумин,екстракт от зелен чай,ниацин хром,селений,Vit.B6,Vit.B12 и фолиева киселина) или плацебо и са били на нормална или калорично контролирана диета за 8 седмици.Резултатите посочват значително намаляване на телесната маса,както и увеличаване на кръвната захар,общия холестерол,LDL холестерол,триглицериди и C-активен протеин(макар за постоянно възпаление) наблюдаващ при всички,които са приемали CQ формулата,независимо от диетата.HDL холестерола също е бил значително повишен.В съвкупност тези данни показват,че CQ(особено в комбинация с други съставки,както е изпробван в настоящето проучване)може да се окаже благонадежден за намаляване на теглото продукт като се наблюдават множество съпътстващи ефекти върху здравето при неговото прилагане.

При по следващо проучване проведено при използване на CQ патентован екстракт от CQ е сравнен с патентованата формула съдържаща CQ за измерване на теглото,кръвни методи и оксидативен стрес при хора с наднормено тегло и затлъстели.В първата част на проучването са изследвани ин витро антиоксидантните средства на двете условия, докато във втората част на проучването включва двойно плацебо като първоначално са били включени 168 души с наднормено тегло и затлъстяване(38,7% мъже и 67,3% жени на възраст между 19-54г.)от които 153-ма участват до края на проучването.Хората са приемали две дневни дози от двете условия или плацебо и са били инструктирани да поддържат нормални нива на физическа активност.Резултатите показват,че и двете съдържащи CQ показват антиоксидантни свойства ин витро,както и ин виво и водят до значително намаляване на плазма тиобарбитулатна киселина реактивна субстанция (TBARS) и карбониловия протеин.И двете условия водят до значително намаляване на теглото ,телесната мазнина,общия холестерол, LDL холестерол,триглицериди и ускоряване нивата на кръвната захар по времена интервенцията паралелно с това и повишаване както на HDL холестерол,така и на плазма 5-HT.Взети общо,тези факти са индикация както за спомагащи намаляване на теглото,така и кардио-протективни свойства на CQ добавката.

Третото проучване проведено с използване на CQ включва оценка на ефектите от двете формули-само на CQ и на CQ irvinia gabonensis върху намаляването на теглото при хора с наднормено тегло и затлъстяване.Проучването е проведено за период от 10 седмици, в които хората(72-ма затлъстели или с наднормено тегло мъже и жени от които 45,8% мъже и 54,2% жени на възраст 21-44г.)на случаен принцип са били разделени на три групи:плацебо, само на CQ и на комбинация CQ irvinia gabonensis.Не им е позволявано да правят промени в двигателния и хранителния режим по време на проучването.Телесно тегло,телесна мазнина(чрез използването на биоенергичен импеданс),обиколка на талията,общ плазмен холестерол,LDL холестерол,ускорени нива на кръвната захарта взети като базисна основа и след това проследявани на 4,8 и 10 седмици.Резултатите показват ,че в сравнение с плацебо група,двете активни групи са показали статистически значителни разлики по всичките 6 показатели на 10-тата седмица,като промяната е била по-осезаема на 10-тата седмица в сравнение с 4тата(още по-голяма промяна е била регистрирана в групата на комбинацията CQ irvinia gabonensis).Намаляването на телесното тегло при употреба само на CQ е било приблизително 9% при 10 дневната интервенция.Това е наистина впечатляващо,но още по-впечатляващи са промените отбелязани при намаляване на кръвния холестерол и глюкозата и това е толкова впечатляващо,че е трудно да се повярва(особено за комбинацията CQ irvinia gabonensis.

Въпреки,че хората в това проучване са с наднормено тегло и затлъстяване (BMI>25кг·мˉ²),много хора ,които възнамеряват да използват намаляващата теглото съставка също спада към тази категория,следователно,тези данни са предназначени за всички които смятат да използват Fat Smack™.Тези резултати са в съгласие с предишни изследвания проведени сред хора използващи CQ и те показват,че тази съставка може да се окаже с плодотворен ефект върху общата загуба на тегло с течение на времето и в същото време има кардио-протективни свойства специфично свързани с намаляване на оксидативния стрес и подобряване на кръвните липиди.

Считайки свършеното от Обен и неговите колеги ,резултатите от употребата на CQ са силно впечатляващи,особено що се отнася до промените в кръвните показатели.Положително качество на работа на Обен е факта,че всички проучвания включват сравнително голям брой хора ,нещо което липсва при проучването на много диетични хранителни добавки.Разбира се,по-големия брой хора повишава вероятността да се получат статистически важни данни.Допълнителни проучвания от различни групи изследвания са необходими,за да потвърдят данните от Обен.Накрая,няколко неблагоприятни ефекти се наблюдават при употребата на CQ според проучванията,а именно-главоболие,проблеми със съня,отделяне на газове,които са подобни на онези съобщавани при плацебо употребата.

Capsaicinoids

Capsaicinoids е лютивата съставка,която е активна съставна част на лютите червени чушки.Най-разпространената форма на capsaicinoids които се откриват в състава на на лютите червени чушки са capsaicin(8-methyl-N-vanillyl-6-nonenamide),dihydrocapsaicin и nordihydrocapsaicin.Ако се консумират цели червени чушки,приблизително 3мг capsaicinoids се съдържат в 1гр сушен червен пипер.Приемането на capsaicinoids основно се асоциира със силно чувство на парене.Всъщност,количеството парене, което се предизвиква от тези capsaicinoids обичайно се измерва използвайки скалата Scoville Heat Units(SHU).с чист capsaicinoids достигащ до най-високата степен 15,000,000SCU. При такива високи стойности,много малко capsaicinoids е необходим,за да се осигури забележим ефект,а и големи количества могат да доведат до стомашни неразположения

Що се отнася до ефекта свързан с загуба на тегло и телесни мазнини, capsaicinoids се съобщава в множество проучвания като намаляващ спонтанно хранителния прием увеличаващ термогенезата и енергийният разход и увеличаващ липолизата. Липолитичният ефект наскоро е показван като са използвани много малки дозировки

capsaicinoids.Макар и точните механизми да не са изцяло проучени се счита,че

capsaicinoids ограничават трупането на килограми или могат да способстват за намаляването на тегло чрез ограничаване на адикогенезата.Смята се,че функцията на capsaicinoids е да стимулира термогенезата активирайки саркоплазмения ретикулум Ca +ATP(SERCA).Термогенезата,както бе насочено по рано се отнася до процес на произвеждане на топлина посредством хидролиза на ATP чрез SERCA.В присъствие на capsaicinoids , SERCA се разделя т.е. ATP хидролизата се случва без Ca.,което води до по-голяма продукция на топлина.По отношение на липолизата, capsaicinoids са съперници на TRPV1. TRPV1,посредством няколко стъпки в крайна сметка води до повишена активация на симпатиковата нервна система,което води до освобождаване на епинефрин и норепинифрин от надбъбречната жлеза.Тези хормони катехаламини въздействат с чувствителността към хормони липаза,ензим,които се включва в липолизата в мобилизацията на мастните мазнини в депата.Повишаването на катехоламинната секреция може да отговаря за спонтанното намаляване на хранителния прием,който се забелязва при приемането на capsaicinoids,което маже да се дължи на намаляване на апетита,ефект на катехоламините.

Важно е да се отбележи що се отнася до факта,които се отнася до други съставки представени тук,че тези данни са забелязани при хора,приемащи capsaicinoids (или червени люти чушки).За съжаление някои проучвания не съобщават за спецификите на приемането през устата,а по скоро споменават или прием на чушки или прием на капсули.Следователно точната дозировка на capsaicinoids ,които се използват понякога е неизвестна.Въпреки това между консумацията на capsaicinoids в някои храни и по-малък брой случаи на затлъстяване.Този факт,заедно със специфичните ефекти споменати по-горе,квалифицира capsaicinoids като неделима съставка в общия състав на Fat Smack™.

Що се отася до безопасността,леталната доза от capsaicinoids е изчислено,че е 47,2 мг/кг при мишки,количество,което е значително по-високо от това използвано при което и да е клинично проучване.Независимо от тези факти,трябва да се отбележи,че определени хора могат да усетят стомашен дискомфорт и чувство на парене при приема и могат д считат всичко това за страничен ефект.Някъде се посочва ,че capsaicinoids спомагат за образуване на стомашни язви,но това се опровергава в един обзор по темата от Satyanarayan 2006 и авторът посочва ,че: изследванията правени през последните години показват,че лютото и неговата основна съставка capsaicinoids не са причина за стомашните язви , а само способстват.При хора,които имат непоносимост към люти и пикантни храни може да се прояви и непоносимост към прием на capsaicinoids. Допълнителна информация за безопасността може да се намери в по следващите статия (Anonymous 1998)

Piperine

Пиперът е екстракт от черен пипер и функционира по подобен начин които capsaicinoids(като свързва TRPV1 рецепторите).Пиперът е често използван в състава на хранителните добавки като способстващ абсорбцията(при дозировка от 5 мг-същата дозировка е и при използването на Fat Smack™.),тъй-като може да спомогне за бъра абсорбция на определени нутриенти(например витамини,аминокиселини) от стомашния тракт.По-точно е бил използван в комбинация с кофеин и capsaicinoids при скорошни проучвания.при които авторите съобщават за увеличение на енергийния разход при употреба на добавки.Освен това,ин витро проучвания сочат ефект,които варират от увеличена антиоксидантна активност до предпазващ ефект от оксидативни вреди чрез потискане на свободните радикали.По тези причини,пиперът е включен в състава на Fat Smack™.Vitamin/Mineral Mix

Fat Smack™ съдържа витамино-минерална матрица,за да увеличава антиоксидантната активност на други съставки(например EGCG и CQ) както и за стимулиране на здравословното функциониране на щитовидната жлеза.Няколко от съставките,които са в състава на тази матрица са известни с това,че поддържат здрава щитовидната жлеза (например вит.А,селен,йод,желязо,цинк) ,което е важно за регулирането на метаболизма(енергийния разход)За разлика от някои комбинации Purus Labs по някакъв начин не гарантира,че някои от съставките поддържащи щитовидната жлеза ще повиши функцията й до нива като прием на лекарство.Това не е необходимо и е нежелано за продукт като Fat Smack™ ,които е достатъчно силен,като се има предвид профили на съставки включени в него отделно от витаминния и минералния състав.Определени съставки се използват в някои хранителни добавки като целта е да се засили дейността на щитовидната жлеза и при опити с животни при високи дозиима данни ,че тава е така, но има малки и непреки доказателства в подкрепа на тяхната употреба при хора. Например 3,5-diiodo-L-thyronine ,за които има данни ,че има ефект на щитовидната жлеза при ин виво,но рутинно се дава на хипотироидни животни с доза от 2,5 до 10мг на 100 кг тегло,количество еквивалентно на умножени количества при човека.Тъй-като това може да не изглежда като висока дозировка,чистата цена на този материал свежда нещата до там,че тази съставка е невъзможно да се включи в такива количества,че е ефикасна.Някои компании за хранителни добавки предпочитат да използват малки количества в микрограмове от съставката в патентована си формула. Дали е възможно толкова ниски дозировки да осигурява благотворен ефект трябва да бъде доказано,чрез клинични проучвания.

Освен горе казаното няма и доказателства ,които да са свързани с дълготрайно въздействие на много такива подобни съставки върху функциите на щитовидната жлеза.Възможно е ,както при много други ендогенни съставки прилагани при опит да се потисне естествената продукция на хормони,тялото само да регулира производството на тироиден хормон(на щитовидната жлеза)с времето ,ако постоянно се доставя тироиден хормон за подсилващо действие.Purus Labs взема решение да не се фокусира в опита си да подсили функцията на щитовидната жлеза чрез тироидни стимулатори,а вместо това Fat Smack™ е зареден с комбинация от съставки,за които се счита,че осигуряват здравословно функциониране на щитовидната жлеза.Вероятно данни ,които са свързани с употребата на естествено съсществуващи съставки ,които стимулират функцията на щитовидната жлеза при хората ще бъде налични в близкото бъдеще,през което време те ще бъдат систематично проучвани, за да влязат в състава на подобренията на формулата на Fat Smack™.При все това,към настоящия момент такива данни просто не са налични.

Обобщение

Fat Smack™ съдържа внимателно подбрани съставки ,за които чрез доказателства от изследванията върху хора се знае,че повлияват намаляване на теглото,ако се използват в препоръчителните дози.Редовните физически упражнения и оптималния хранителен прием включващ чести макронутриентно балансирании концентрираното питателни храни(както и адекватен прием на вода)трябва да се разглеждат като най-важни що се касае до сърдечно-съдови и метаболитни заболявания .Употребата на Fat Smack™ може да се използва като добавка към този начин на живот.Както и при другите хранителни добавки ,потребителите трябжа да използват Fat Smack™ под наблюдение на своя личен лекар.Хората които решават да употребяват Fat Smack™ трябва да бъдат здрави и на възраст над 21 год.Не трябва да имат диагностицирани медицински заболявания или фамилна обремененост като високо кръвно налягане, сърдечно заболявания,инсулт или каквито и да е други заболявания на сърдечно-съдовата система или метаболитни.Поради наличието на лют пипер в този продукт,хората с непоносимост към люто може би е добре да ограничават употребата на тази продукт.Хора,които трябв да спазват правилата за анти-допинг употреба на свойте спортни организации трябва да имат предвид ,че 2-amino-4-methylhexane използван в състава на този продукт(както и още няколко продукта които понастоящем са в търговската мрежа хранителните добавки)се считат за забранени субстанции от определени спортно-атлетически организации.Хората трябва да търсят информация за хранителните стойности на продукта,както и информация за съставките,дозировката и начина на употреба.

За повече информация за Purus Labs и продуктите за подобряване на физическото състояние моля посетете www.puruslabs.net
с. 1

скачать файл