Seo е съкращение от Search Engine Optimization Оптимизация за търсачки


с. 1
1. Какво е SEO?

SEO е съкращение от Search Engine Optimization - Оптимизация за търсачки. Това е процес на оптимизиране на сайт свързан със стремеж към показване на максимума от съдържанието на даден сайт и в крайна сметка постигане на по-добри позиции в резултатите от търсенията в търсачките (SERPs)

SEO процеса е комплексен набор от методи и техники и включва следните насоки:

подбиране на подходящ домейн, ако такъв вече не съществува

подбиране на оптимална структура на сайта

подбиране на уникално,оптимално и качествено съдържание чрез различни подходи като например употреба на синонимен речник

избор на най-подходящи ключови думи описащи тематиката на сайт, както и избор на техния оптимален брой, съдържание, разположение в HTML кода на сайта и др.

създаване на партньорски отношения с други сайтове, с цел размяна на линкове

регистрация на сайта в портали, търсачки, директории и

други източници на информация

ежедневно обновяване на съдържанието

2. SEO - важни стъпки

2.1. Съдържание

Избистрете основната идея, изчислете броя на основните страници. Следвайте правилото "златна среда". Не правете нито малко, досадно дълги страници, нито много страници, които да се чудите с какво да запълните. Основен източник на посещения в даден сайт е неговото уникално и интересно съдържание. Всеки стартиращ сайт се нуждае от минимум 100-тина страници попълнени с реално съдържание и интересна информация, която би била интересна за посетителите.

2.2. Домейн

Ако можете купете си домейн "на старо" - скъпичко, но фактора "възраст" на домейна е от голямо значение. Изберете добър хостинг - ако е в България потърсете в мрежата информация за топ 5-те компании за момента. Домейнът е всъщност името (URL адреса) на Вашият сайт. Оптималният вариант е името на домейна Ви да е свързано с Вашата дейност. В много случаи обаче името не може да бъде свързано, затова е добра практика да изберете къс домейн или такъв, който би се запомнил лесно от посетителите.

2.3.Файлова структура на сайта

Под файлова структура се разбира физическото разположение на файловете в директориите на Вашия сайт. Колкото файловете са по близо до основаната директория, за толкова по Важни се смятат те.

2.4. Дизайн

Свържете вече структурираната идея с добра визия - цветове и форми. Хармонията на идея и визуално представяне ще Ви се отблагодари повече от очакваното.

2.5. Софтуерна архитектура на сайта

SEO оптимизация има за цел да покаже максимално количество съдържание на търсачките. Това налага минимизиране на HTML кода в сайта, оптимизиране на бързината и др. В тази насока SEO съветите са няколко:

- спазвайте стандарти при HTML кода - XHTML Strict е най-олекотен вариант

- изнасяйте всички javascript и css правила във външни файлове, като се стремете външните файлове да не са големи и претъпкани с ненужен код.

- избягвайте inline стилове

2.6. Размера винаги е от значение!

В Интернет вижданията за размера са противоположни. Малък размер - добро качество - доволен потребител. Съветите в тази насока са:

- спазвайте размера на отделните страници в разумни граници - 5-10kb

- стремете се към олекотяване, много празно място, големи заглавия, удебелявания и др. - причината: потребителите не четат, те просто сканират

- избягвайте претрупвания на сайта като данни за броячи, статистики, посетители, изобщо всякаква ненужна информация - обикновените потребители не се интересуват от нея.

- преценете важността на отделните страници в сайта Ви и направете описателни файлове който да изпратите на двата гранда - Google (sitemap.xml) и Yahoo (urllist.txt).

2.7. Обновяване

Обновяването на съдържанието е едно от най-добрите естествени средства за оптимизация. Причината - търсачките се конкурират да показват най-релативното, най-сходното и най-новото съдържание свързано със съответните търсения. Ето защо те всички следят обновяванията на сайтовете. Тези сайтове, които се обновяват по-често се считат за по важни и търсачките им обръщат повече внимание. В резултат на това, те успяват да съберат повече информация. Съветите в тази област са:

- обновявайте сайта си ежедневно с ново и свежо съдържание

- правете ротация на старото съдържание, смесвайте информация, с две думи: раздвижете сайта си.

2.8. Легални "cloak(скриващи)" техники: MOD_REWRITE

Един от най-често използваните легални "cloak" методи е пренаписването на URL адреса чрез специален модул - mod_rewrite.

Това е възможност на Apache сървърите да пренаписват URL адреса на дадена страница, като по този начин превръщат дългия и труден за запомняне адрес, в по-къс и по смислен адрес. По-късия адрес е по-удобен за търсачките, тъй като в него може да бъде заложена смислена информация, ключови думи и др.

2.9. Връзки

Макар и на 7-мо място тук, връзките(links), обмяната на връзки(link exchange), размяната на връзки(link exchange) си остава единственото средство за популяризиране на Вашият сайт. Колкото повече връзки има към Вашият сайт, толкова той се смята за по важен и ценен. Съветите в тази насока са:

- осъществете контакти с други сайтове и разменете връзки помежду си.

- разменяйте връзки само с хубави и качествени сайтове.

- избягвайте "ферми" или "директории" за поставяне на връзки към Вашия сайт

- на Вашият сайт поставяйте връзки само към качествени сайтове. Избягвайте сайтове с хазартно съдържание, порнографско съдържание както и горепосочените "ферми" или "директории"

2.10. Търпение

Всеки нов собственик на сайт трябва да има в предвид, че новите сайтове, не могат да бъдат веднага възприети като качествени и ценни. Сайтовете имат нужда да се докажат не само със съдържание, но и с възрастта и опита си. От голямо значение е възрастта на домейна.

Регистрирайте се РЪЧНО във всички възможни търсачки и директории за класации и обяви. Задължително направете опит да влезете в поне една от основните уеб директории (dmoz, yahoo и т.н.), с които търсачките се съобразяват. Тяхното одобрение е бавно, но значимо.

3. Google оператори

3.1. Реална SEO полза от операторите на Google за разширено търсене

Google поддържа няколко специални оператора за указване на по-голяма специфика на търсенето, задаване на точно определен тип търсене и модифициране на резултатите от търсенето.

Списък на такива оператори: cache, link, related, info, define, stocks, site, allintitle, intitle, allinurl, inurl

Пълен списък се намира на адрес: http://www.google.com/help/operators.html

Всеки от тези оператори има специално предназначение.

3.2. Намиране на броя на страниците от Вашия сайт, които са вече в index-a на Google

Това е най-използвания SEO метод за информация, статистика и съблюдаване на дейността на търсачката Google.

Синтаксиса е следния:

site:www.ue-varna.bg

3.3. Брой страници от Вашия сайт съхранени в cache-a на Google

Google cache е място, където Google пази копие от Вашият сайт. Между Google cache и Google index има разлика и тя се състои в това, че Google index-a е мястото, където търсачката пази информация за съдържанието на Вашият сайт в абсолютно нечетим формат за човека. Там се пазят данни са употребяваните думи, броя им, колко от тях са в заглавия, в мета тагове и други. Google cache е място, където търсачката пази данни за това как изглежда Вашият сайт, т.е там се намират и HTML таговете от него, за да може да бъде представен в разбираем вид. Другата разлика е, че вашият сайт може да е в index-a на търсачката, но може да не се намира в cache-a й. Обикновено определянето на броя страници от Вашият сайт, които се намират в cache-a е трудна задача. Тук обаче ще Ви покажем легален метод на Google за определяне на броя. Синтаксиса е следния:

allinurl:ue-varna.bg site:www.ue-varna.bg

3.4. Определяне дали дадена страница е в cache-a на Google

Синтаксиса е следния:

cache:www.ue-varna.bg

ue-varna.bg < > www.ue-varna.bg

За Google двата синтаксиса са различно нещо, затова не бива да се учудвате ако горните заявки Ви връщат различни данни за двата синтаксиса.

4. SEO инструменти

SEO Инструментите в този раздел са предназначени да ви помогнат при конфигурирането на Вашия уебсайт за оптимизация на уебсайта в различни търсачки.

4.1. AdSense Калкулатор

- Може да изчисли прогнозни дневни, месечни и годишни посещения на сайта ни.

- Дневни импресии

- Честота на кликване (CTR)

4.2. AdSense Preview

- Автоматично добавя обекти към съдържанието на вашия уеб сайт.

4.3. Advanced Meta-Tags Generator

- Това е meta-tag генератор, който може да ви помогне да добавите ключови думи.

4.4. Alexa Rank Comparison

- Позволява да създадете трафик история за всеки сайт.

- трафик ранг се основава на три месечни статистики за посещенията и класирането на страницата.

- Какво е REACH? Преброява броя на потребителите и представлява процент от всички Интернет потребители.

4.5. Class C Checker

- Прави проверка дали някои сайтове се хостват на един и същи клас C IP range.

4.6. Code to Text Ratio

- Действителния код в една страница е от значение за търсачките за да се изчисли коефициентът на значимост на дадената страница. По високият коефициент на текст спрямо код дава по-голям шанс за по висок ранг на страницата и по високо класиране.

4.7. CPM Calculator

- Този инструмент проверява вашия ROI (възвращаемост на инвестицията), ако използвате цена на хиляда рекламни импресии.

4.8. Domain Age Check

- Възрастта на Интернет страницата е един от основните фактори, използван за класиране в търсачките. С този инструмент може да проверите домейните и да си изберете по-стар и с това да увеличите малко позициите си в търсачките.

4.9. Domain Typo Generator

- Въведете името на домейна в полето за генериране на списък с предложения за вероятните човешки грешки и грешки за даден домейн. Тъй като резултатите се базират на близостта на символа на QWERTY клавиатурата и база данни от общ правопис както и някои други фактори, резултатите от този инструмент са сравнително точни и има вероятност да възникнат в реална ситуация.

4.10. Google Search for Multiple Datacenter

- Този инструмент търси за вашата ключова дума / фраза в Google различни данни центрове. Съществуват много и различни данни Google центрове. Всяка от тях може да отговори с различни резултати за една и съща заявка за търсене. Ако виждате резултати, които варират от центъра за данни към центъра за данни, това означава, че Google е в процес на актуализиране на своя индекс.

4.11. Google Suggest Scraper

- Google инструмент предлага често търсени фрази, на базата на букви или думи във вашата заявка. На базата на тази ключова дума се генерират десет ключови думи, предложени от Google за търсене. Може на въведете дума или част от дума за генериране на подходящи ключови думи.

4.12. Google vs Yahoo

- Този инструмент проверява думи в Google и Yahoo търсачки и след това графично сравнява резултатите. Потребителите могат да сравнят позицията на ключовите думи на всяка търсачка.

4.13. Indexed Pages

- Този инструмент прави запитване към всички големи търсачки (Google, Yahoo, MSN, Алта Vista и AlltheWeb), и връща общия брой на връзките за всеки URL.

4.14. Keyword Cloud

- Визуализира ключовите думи, използвани в сайта. Като ключови думи с по голяма важност се показват с по-голям шрифт. Така с един поглед може да видите кои за най-важните ключови думи.

4.15. Keyword Difficulty Check

- Чрез този инструмент може да проверите рейтинга на кличова дума в търсачките.

4.16. Keyword Optimizer

- Този инструмент е предназначен за всеки, който работи с големи списъци с ключови думи/термини. Този инструмент ще премахне всички дублирани записи, също така ще подреди списъка по азбучен ред, спестявайки ви време да редактирате списъка си ръчно.

4.17. Keyword Position Check for Multiple Datacenter

- Съществуват много и различни дата Google центрове. Всяки от тях може да отговори с различни резултати за една и съща заявкка за търсене. Ако виждате резултати, който варират от центъра за данни към центъра за данни, това означава, че Google е в процес на актуализиране на индекса за търсене. Този инструмент се отличава с език по избор/държава което ви позволява да получите по-конкретни резултати за зададените критерии.

5. Следващите инструменти покриват възможностите на горе изброените:

Keyword Typo Generator

Link Popularity

Link Price Calculator

Meta Analyzer

Meta Tag Generator

Multiple Datacenter Link Popularity Check

Page Comparison

Page Size

PageRank Lookup

PageRank Search

Robots.txt Generator

ROI Calculator

Search Engine Comparison

Search Engine Keyword Position

Site Link Analyzer

Spider SimulatorURL Redirect Check

URL Rewriting
с. 1

скачать файл