Семинар с национално участие "Споделени младежки интеркултурни пространства"


с. 1
Семинар с национално участие “Споделени младежки интеркултурни пространства”

23-24 януари 2008 година, гр. Стара ЗагораОрганизира Регионалният младежки съвет “Инициатива” и партньори


С финансовата подкрепа на Държавната агенция за младежта и спорта

Под патронажа на проф. Светлин Танчев, кмет на Община Стара Загора
Време (ден и час)

Място

Сегмент

Ключови фигури

Ден 1: 23.01.2008 г.

11:00 – 12.30Хотел “Железник”

Пристигане и настаняване на участниците в семинара от страната

Екип на “Инициатива”

088897959612.30 – 13.30

“Клуб на журналиста”

Обяд

Екип на “Инициатива”

088897959613.30 – 14.00

Зала “Арт” на Регионална библиотека “Захарий Княжески”

Регистрация на участниците

Екип на “Инициатива”

088897959614.00 – 14.30

Зала “Арт” на Регионална библиотека “Захарий Княжески”

Официално откриване, приветсвие от гости и партньори, запознаване с целите на проекта и семинара, представяне на участниците

Росен Димов и Генчо Керезов (“Инициатива”)

14.30 – 15.15

Зала “Арт” на Регионална библиотека “Захарий Княжески”

Интеркултурно лидерство и универсалната сила на мисълта

Росен Димов и Генчо Керезов (“Инициатива”)

15.15 – 15.45

Зала “Арт” на Регионална библиотека “Захарий Княжески”

Социалната чувствителност като интеркултурен ангажимент

Даниела Димитрова (Асоциация на обществените фондации в България)

15.45 – 16.00

Регионална библиотека “Захарий Княжески”

Кафе-пауза (сладки, чай, кафе и вода)

Екип на “Инициатива”

088897959616.00 – 16.30

Зала “Арт” на Регионална библиотека “Захарий Княжески”

Предприемачеството и бизнес-планирането – интеркултурни мостове.

Димитър Атанасов (Търговско-промишлена палата)

16.30 – 17.00

Зала “Арт” на Регионална библиотека “Захарий Княжески”

Приносът на етно-културните общности за историческото наследство на Стара Загора, региона и България

Д-р Евгения Иванова ( Регионален исторически музей – Стара Загора)

17.00 – 18.00

Зала “Арт” на Регионална библиотека “Захарий Княжески”

Идентичности в криза? Решаване на казуси в малки групи и дискусии

Росен Димов и Генчо Керезов (“Инициатива”)

18.00 – 19.30

Град Стара Загора

Свободно време

Екип на “Инициатива”

088897959619.30 – 22.30

“Клуб на журналиста”

Коктейл

Екип на “Инициатива”

088897959622.30 – до зори

Клуб “Абсолют” или хотел “Железник

Нощни активности или сън

Екип на “Инициатива”

0888979596Ден 2: 24.01.2008 г.

07.30 – 08.30“Клуб на журналиста”

Закуска и раздаване на хранителни пакети

Екип на “Инициатива”

088897959608.30 – 9.00

Зала “Арт” на Регионална библиотека “Захарий Княжески”

Разгряване – игри, симулации, раздвижване

Екип на “Инициатива”

088897959609.00 – 09.45

Зала “Арт” на Регионална библиотека “Захарий Княжески”

Интеркултурната национална независимост и екологичният срив.

Марина Бояджиева (Съюз на химиците при Научно-техническия съюз)

09.45 – 10.45

Регионална библиотека “Захарий Княжески” (зала “Арт” и зала 1)

Модул 1: Регионална младежка политика – предизвикателства и перспективи (за участниците от Стара Загора и региона)

Модул 2: Национална младежка политика – предизвикателства и перспективи (за участниците от България)Росен Димов и Генчо Керезов (“Инициатива”)

10.45 – 11.00

Регионална библиотека “Захарий Княжески”

Кафе-пауза (сладки, чай, кафе и вода)

Екип на “Инициатива”

088897959611.00 – 12.00

Зала “Арт” на Регионална библиотека “Захарий Княжески

Представяне и обсъждане на резултатите от двата модула. Планиране на бъдещи съвместни инициативи. Закриване.

Росен Димов и Генчо Керезов (“Инициатива”)

12.00 - ....

Гр. Стара Загора

Изпращане на участниците и свободна програма

Екип на “Инициатива”

0888979596с. 1

скачать файл