Семейно положение женен, син на 11 г., заварен син на 25 г гражданства


с. 1
Петър Скипп Автобиография
име Петър Лев Майдачевски-Скипп

роден 18 юли 1956 г. в София (52-годишен)

семейно положение женен, син на 11 г., заварен син на 25 г.

гражданства британско и българско

местожителство Лондон и София
образование училища в София, училище „Форест хил” в Лондон, университет в Хъл (диплома по руска филология)
кариера 1996 г. до днес, конферентен и писмен преводач на свободна практика. Клиентелата включва Президентството, Народното събрание, Атлантическия клуб в България, български дружества и организации;

1992 г. до 1996 г., периодично издателство „Financial Engineering Ltd” в Лондон (понастоящем към „Risk Waters Group”). Работил в списанията „Risk”, „Balance Sheet”, „Energy Risk” и „Emerging Markets Investor”;

1980 г. до 1992 г., периодично издателство „Thomas Telford Ltd” в Лондон (тогава към британското професионално сдружение на строителните инженери; днес към „EMAP Publications plc”). Работил в списанията „New Civil Engineer”, „New Builder”, „Offshore Engineer” и „World Water”, както и научни бюлетини. Рекламосъбирател, старши рекламосъбирател (1984 г.), шеф реклама (1988 г.) и дивизионен директор реклама (1990 г.). Издетелството продадено на „EMAP” и ръководния състав освободен през 1990 г. Разнообразни стажове (от работодателя, в Лондонския полиграфичен колеж, консултантска практика „Pirbic” и мн. др.) по полиграфия, рекламно тесктописане, предпечатна подготовка, техническо редактиране, ръководни и пласментни умения;

1979 г. до 1980 г., периодично издателство „Haymarket Publishing Ltd” (днес към VNU Publications NV). Работил в изданията „Careers for School and College Leavers”, „The Directory of Opportunities for Graduates” („DOG”) и услугата „Televised Index of Graduate Employment Opportunities” („Tiger”). Intensive in-house training in advertising and marketing, including some in sales techniques;

1978 г. до 1979 г., експортно агентство „The Baker Street Trading Overseas Ltd”. Работил като преводач на рекламно-пласвентни материали за възложители, сред които „J C Bamford Excavators Ltd” („JCB”), „Kango Electric Hammers Ltd”, „Pandrol Rail Fixings Ltd”, „Engineering Laboratory Equipment Ltd” („ELE”), „SEM Concrete Pumps” и мн. др. Разнообразни стажове по опознаване на изделия и услуги, маркетинг и прасмент, рекламни и пласментни умения, проведени при възложители като „JCB”, „Kango” и „ELE”
свободна практика 1996 г. до днес, английски редактор на годишните и поругодишни отчети на Българската народна банка;

1993 г. до 1995 г., лондонски редактор на списанието на „България ер”;

1985 г. до 1991 г., редовен нещатен дописник по въпросите на съветската и изтомноевропейска авиация към списание „Flight International”. Дописник и към списанията „Airports International”, „Aircraft Illustrated”, „Air International” и други британски авиационни издания;

1974 г. до 1996 г., случайни задания за писмени и устни преводи, включително от британските гранични власти и британската столична полиция
Петър Скипп

булевард „Левски” №40 27 St Kitts Terrace

София 1000 Gipsy Hill

България London SE19 1JA

Обединено кралство

тел. +359 2 9813592 тел. +44 20 87614339

мобилен +359 888 535720 мобилен +44 77 87518700

електронна поща p.l.m.skipp@gmail.com
Ставки за устни преводи

между английски и български

от юли 2008 г.на час между 9 и 19 ч. в присъствени дни:

евро 65/лева 125/лири Стерлинг 50
■ на час между 7 и 9 и между 19 и 23 ч. в присъствени дни

и по всяко време в неприсъствени дни:евро 100/лева 200/лири Стерлинг 80

■ най-късото задание се таксува като траещо четири часа

■ задания, покриващи повече от един полудневен период се таксуват

пропорционалнопреводи на събития със звукозапис привличат добавка 10 на сто

за съжаление отказвам шушотаж или консекутивни преводиРазходи и добавки:-


- таксита и обществен транспорт или ползване на собствена кола: евро 1/лева 2/лири Стерлинг 0.70/км плюс такси за паркиране;
- нощувки на стойност плюс евро 100/лева 200/лири Стерлинг 80;
- ако клиентът и (или) агентът не предоставят храна, три дневни ставки по евро 30/лева 60/лири Стерлинг 20 или на стойност, което е по-голямото;
- повиквания по мобилан телефон по нареждане на клиента и (или) агента на стойност плюс евро 1.50/лева 3/лири Стерлинг 1 всеки;

- време за чакане и път по масовите ставки по-горе;


- други разходи, вкл. бакшиши, такси и глоби, платени по време на задания на стойност след известяване на клиента и (или) агента;
- застраховките и други организационни и правни разходи се приемат за платени от клиента и (или) агента
Петър Скипп

булевард „Левски” №40 27 St Kitts Terrace

София 1000 Gipsy Hill

България London SE19 1JA

Обединено кралство

тел. +359 2 9813592 тел. +44 20 87614339

мобилен +359 888 535720 мобилен +44 77 87518700

електронна поща p.l.m.skipp@gmail.comСтавки за устни преводи

между английски и български

от юли 2008 г.на хиляда думи в оригинал (британска конвенция):

евро 100/лева 200/лири Стерлинг 80
на страница с 1800 знака в оригинал (българска конвенция):

евро 37/лева 65/лири Стерлинг 25
на дума в оригинал (световна конвенция):

евро 0.10/лева 0.20/лири Стерлинг 0.08

Кумулативни добавки от по 10 на сто за следните:-


- „мъчен оригинал”: размазани и частично нечетливи копия от оригинали, независимо от това дали са във формат.pdf или подобни, или на хартия;

- „хартиен носител”: оригинали на хартия или във формат.pdf и подобни, които не са лесно обратими в редакторен електронен вид;

- „спешност”: при срокове, изискващи по 2500 думи на присъствен ден;

- допълнителни добавки се прибавят по разлиране с клиента и (или) агента за редактиране, локализиране и преписване в размер над около една десета от оригинала.

Разходи на стойност плюс евро 2/лева 4/лири Стерлинг 1.50 за всяко от следните:-


- телефонни и факс повиквания, писма и марки, пликове и опаковка;

- таксита и обществен транспорт; такси за паркиране на собствена кола .

продължително чакане при клиенти и (или) агенти на часова ставка евро 100/лева 200/лири Стерлинг 80.
Условия:-


- при оригинали на хартиен носител, ставките важат за броя думи в превод;

- за всяко задание изисквам поръчка или подобни официални писмени и неотменими нареждания.

- уви, отказвам по-нататъшни задания, ако клиентът и (или) агентът не изплатят дадена фактура в срок един месец (22 присъствени дни) от издаването й.

- уви, отказвам задания за превод на свидетелства, лични документи, епикризи и подобни, както и оригинали под 2500 думи.с. 1

скачать файл