Самостоятелна работа Глаголи


с. 1
Самостоятелна работа ( Глаголи. Лице, число, време)

Име ____________________________________Клас ___


1.С помощта на кои думи се определя лицето на глагола?

А) със сродни думи;

Б) с лични местоимения;

В) няма такива думи.

2. Добавете личните местоимения и определете лицето и числото на глаголите.

___ строя ( __ л., ___ ч.) ___ чистим ( __ л., ___ ч.)

___ спят ( __ л., ___ ч.) ___ обича ( __ л., ___ ч.)

___ скачаш ( __ л., ___ ч.) ___ плувате ( __ л., ___ ч.)

3.Допълнете изречението с подходящ глагол в сегашно време ( играя, рисувам)

Ние ___________ с темперни бои.

С приятелите ____________ на гоненица.

4.Напишете глагола чакам в минало свършено и в бъдеще време.

минало свършено време бъдеще време

ед.ч. мн.ч. ед.ч. мн.ч.

1 л. ________ 1 л. ________ 1 л._________ 1 л.________

2 л. ________ 2л. ________ 2 л._________2 л.________

3 л. ________ 3л. ________ 3 л._________3л.________

5.В кой ред има правописни грешки?

А) пеят, лягат, обуват;

Б) готвят, подскачат, знаят;

В) мълчът, ходат, носат.
6.На кой ред глаголите са написани грешно?

А) имам си, ще викам, не мога;

Б) щеславим, нелягаш, усмихвамсе;

В) пишат, не искам, ще спим.

7.Открийте и подчертайте спомагателния глагол съм в изреченията. Препишете го и определете неговото лице, число и време.

Призори ще бъдем готови да изкачим върха на планината.

Синоптиците бяха уверени, че времето ще се затопли.

Розата е красиво, но и опасно с бодлите си цвете.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.На кой ред е описан спомагателния глагол съм в минало свършено време?

А) съм, си, е, сме, сте, са;

Б) бях, бе, бяхме, бяхте, бяха;

В) ще съм, ще си, ще е, ще сме, ще сте, ще е.

9.Допълнете изреченията с подходящ глагол:

А) ври, вари, превари.

А) Бобената чорбица трябва да _______ на слаб огън.

Б) Яйцето се _____________ три минути, за да стане рохко.

В) Млякото трябва да се _______________.

Б) отчупи, разчупи.

Ледоразбивачът ______________ ледените блокове.Майката _______________ хляб на детето си.
с. 1

скачать файл