Ръст от 25% за деветмесечието отбеляза девин ад


с. 1
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ


Дата: 29.10.2008 г.


Ръст от 25% за деветмесечието отбеляза ДЕВИН АД.

Девин АД - водещата компания на пазара на бутилирани води в България, отбеляза ръст от 25% на приходите си от продажби за деветмесечието в сравнение със същия период година по-рано, надхвърляйки оборот от 53 млн. лева. Показателят Печалба Преди Лихви Данъци и Амортизации (EBITDA) на компанията възлиза на 12% от приходите.


Девин АД успешно приключи инвестиционната си програма за тази година, както и работата по реализация на стратегическите си проекти. Напълно обновените производствени мощности на завода в гр. Девин, достигат оптималните си режими на работа. Интензивната работа по навлизане на Румънския пазар продължава, като продуктите на компанията вече се предлагат в повечето водещи вериги супермаркети и бензиностанции. Лансирания в категорията овкусени води, нов продукт с марка DEVIN Fresh, се приема много добре от потребителите и се радва на все по-широка полуярност.
Обособения по-рано през годината бизнес за доставка на вода за офиси в 19-литрови бутилки нараства значително с 25% спрямо 11% ръст за пазара по данни на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България (АПБНБ).
“В периода от началото на година успешно реализирахме много амбициозна инвестиционна политика. Повечето проекти вече дават добри резултати и очакваме в края на годината да постигнем планираните приходи и рентабилност. Смятаме че сме в добра позиция да продължим да се развиваме дори и при по-бавно растящ пазар” заяви Цветан Лъжански – Главен изпълнителен директор на Девин.


За ДЕВИН
Девин АД е основана през 1992 г. като дружество с ограничена отговорност между физически лица и Община Девин. От 1999 г. Девин е акционерно дружество със 100% частен капитал. От началото на 2006 г. компанията „ Девин” е придобита от инвестиционния фонд Soravia Equity, собственост на австрийската компания Soravia Group. Основен предмет на дейност са бутилиране и продажба на минерална вода, изворна вода, газирани и негазирани безалкохолни напитки.
Девин АД притежава концесия за водоползване на сондажи 3 и 5 в региона на град Девин, Родопите, от които се бутилира минерална вода “Девин”. Натурална, от екологично чист регион, минерална вода “Девин” притежава уникален минерален състав, приятен вкус и е подходяща за всекидневна употреба.

Компанията притежава разрешително за водоползване на извор Балдаран, от който се бутилира единствената по рода си за българския пазар изворна вода “Девин”. Това е чиста планинска вода от Родопите - много слабо минерализирана (82 мг/ л) и бедна на натрий (4,5 мг/л). Комбинацията от слаба

минерализация и незначително количество натриеви йони е много рядка, точно заради нея изворна вода "Девин" може да се пие от новородени до хора в напреднала възраст.

Девин АД осигурява работни места близо 500 човека, от които повече от 300 са в Девин.


Оборудването е модерно и доставено от водещи компании в бранша от Франция, Швейцария, Италия и Австрия.
Производственият цикъл е напълно затворен и включва производство на бутилките, бутилиране на водите, етикетиране и подреждане в палети. Това гарантира високото качество на марката „Девин”.
Заводът разполага със собствена модерна лаборатория, която провежда постоянен химичен и микробиологичен контрол, за да гарантира необходимото качество в процеса на производство и на крайния продукт. Девин АД е сертифицирана по ISO 22000:2005 SGS SYSTEM CERTIFICATION
От създаването си до днес „Девин” АД бележи динамичен ръст на развитие, дължащ се на качествената продукция, добре развитата дистрибуторска мрежа и адекватната и иновативна бизнес стратегия на компанията.


За контакт:
Сияна Гочева

MARKETOR
marketing consulting & communications


Тел. 02/ 806 37 62

Факс: 02/ 806 37 61

Бул. „Драган Цанков” 12-16Мобилен: +359 88 600 4989
siana@marketorbg.com
с. 1

скачать файл