Решение за попечителство при развод на родителите. Телефонен номер


с. 1НАСТАНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

2012-2013г.


 1. Срокове за прием на документи за I - во класиране.

25.07.2013г. – 05.09.2013г.

I. Документи за кандидастване:

 1. Уверение с успех и записан семестър (платена семестриална такса; заверено уверение от деканата с успеха на кандидатстващия студент). Студентът не може да кандидатства, ако има повече от два невзети изпита за целия период на обучение!!!

 2. Молба-декларация (купува се от книжаницата на университета, Факултета по РЗА).

 3. Служебна бележка за доходите на двамата родители, братя и сестри, които работят и които не са учащи се - доходи за месеци от Януари до Юни (включително).

 4. Данъчна декларация на Земеделски производители, ЕТ и други с извънтрудови правоотношения.

 5. Копие от смъртен акт на починал родител.

 6. Удостоворение и/или уверение за учащ брат/сестра.

 7. Решение на ТЕЛК от кандидатстващия студент, ако има заболявания.

 8. Съдебно решение за попечителство при развод на родителите.

 9. Телефонен номер за обратна връзка.

 10. За безработни родители се изисква бележка от Бюрото по труда за месеците от Януари до Юни вкл.

 11. НЕ СЕ ПРИЕМАТ БЕЛЕЖКИ, ЗАВЕРЕНИ ОТ НОТАРИУС!!!

 1. Обявяване на І-во класиране:

08.09.2013г. – 09.09.2013г.

 1. Настаняване I-во класиране:

09.09.2013г. – 13.09.2013г.

I - ви курс – 09.09.2013г. – 10.09.2011г. (вкл.)

II - ри курс – 11.09.2013г.

III - ти курс – 12.09.2013г.

IV – ти курс – 13.09.2013г.

 1. Срокове за приемане на документи II-ро класиране:

23.09.2013г. – 26.09.2013г.

Документи за кандидастване:

*Посочените в точка 1 - I. 1. Обявяване на II-ро класиране:

27.09.2013г.

 1. Настаняване II – ро класиране:

30.09.2013г. - 04.10.2013г.

I -ви курс – 30.09.2013г. – 1.10.2013г. (вкл.)

IIри курс – 02.10.2013г.

III – ти курс – 03.10.2013г.

IV – ти курс – 04.10.2013г.

 1. Допълнително III-то класиране ще има, ако останат свободни места в леговата база, с която Аграрен университет – Пловдив разполага.

Документи могат да бъдат изпратени и по пощата на адрес:

гр. Пловдив - 4000
Аграрен университет – Пловдив
Бул. „Мендеелев” № 12
За Студентски съвет


МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ
ЕЗИКОВ ДЕПАРТАМЕНТ 
СТАЯ 411 - СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ


(за първо класиране – в каб. 128, Факултет по лозаро-градинарство)
За информация: 
0894056667; 0882306039 - Теодор Данаиловe-mail: student@au-plovdiv.bg,

Теодор Данаилов
Председател на студентски съвет при АУ - Пловдив

 
с. 1

скачать файл