Решаване на проблеми


с. 1
Основни характеристики на КОМПЕТЕНЦИЯТА

РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Работодателите автоматично очакват, че служителите ще са способни да разрешават различните проблеми, които срещат. Да бъдеш компетентен в решаването на проблем, обаче, означава да можеш да разпознаваш, оценяваш и класифицираш проблема в неговия контекст. Важно е да можеш да видиш проблема от различни ъгли, да избереш правилния подход и да го приложиш. Правейки това, е важно да отчитаме промените или стимулите, които влияят върху проблема или решението. Накрая е оценката за това, което се е случило и което трябва да научим не само по конкретния случай, но и за себе си.Тя включва следните способности:


с. 1

скачать файл