Регистрационна карта


с. 1
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

тел: 02/987 26 31-35, 8117 400, факс: 02/987 32 09,e-mail: bcci@bcci.bg, www.bcci.bg


ПОКАНА

Уважаеми Дами и Господа,


Българската търговско-промишлена палата организира:

Семинар на тема:"Учредяване на търговско дружество в Германия"
на 15 юни /понеделник/ 2009 г.

от 10.00 ч., в БТПП, ул. Искър 9, зала А
Програма:

09.30 ч.- Регистрация


10.00 ч.- Откриване на семинара от г-н Цветан Симеонов, зам. председател на БТПП
10.10 ч.- Начало на семинара
Лектори: Г-жа Ния Фалке- адвокат

Г-н Емил Маринов- данъчен съветник

Теми:


  • Лимитед версуз ГмбХ при учредяване на търговско дружество в Германия

  • Нови шансове и възможности след реформата на немското дружество с ограничена отговорност

11.15 ч. Кафе пауза


11.45 ч. продължение на семинара
13.00 ч. Въпроси и отговори
13.30 ч. Край
РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА

Фирма..............................................................

Адрес..................................................................

Тел........................................................................

Факс.......................................................................

Е-mail..................................................................

Дейност................................................................

.............................................................................

Име на участника........................................

.............................................................................

Позиция................................................................
Моля, желаещите да вземат участие,

да изпратят попълнена регистрационна карта на e-mail: irelations@bcci.bg или факс: 02/987 32 09,

до 11.06.2009 г. /четвъртък/
Таксата за участие в семинара е 48 лв. /с ДДС/ и включва: организационни разходи; кафе паузи
Моля, отбележете как ще заплатите таксата:
по банков път

БУЛБАНК


IBAN: BG25 UNCR 7630 1000 3081 19 – BIC:UNCRBGSF

или

в брой на касата на БТПП,

ул. Искър 9, София.
Данни за данъчна фактура:

Идент. № по ДДС BG...........................................МОЛ.......................................................................
За повече информация:

Бизнес център

БТПП

тел: 02/81 17 421, 81 17 466
Семинарът ще се проведе при набиране на минимум 15 участника.

с. 1

скачать файл