Регистрационна форма новото българско законодателство в областта


с. 1

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Новото българско законодателство в областта на лекарствената безопасност от декември 2012 г.,

изисквания към ДДП/ДПП за борба с фалшифицираните лекарства, паралелен внос,

Новият национален съвет по цени и реимбурсация

Боровец, Хотел - Самоков, България

26 април 2013 г.

Хотел «САМОКОВ» - Боровец
Организатор: Българска асоциация за лекарствена информация (БАЛИ)

С любезната подкрепа на Медицински университет - София,

Бул.” Акад. Ив. Eв. Гешов” № 15, София 1431

Факултет по фармация и Факултет по обществено здраве


Моля, попълнете с печатни букви или на компютър и върнете тази форма на:

Българска асоциация за лекарствена информация (БАЛИ) по мейл на: office@badibg.org

Секретариат: ул. Хубча 16, офис 2, София 1618, България

Тел/Факс: +359 2 9558586, Тел : +359 889919655

office@badibg.org • www.badibg.org


Регистрация

.Г-н  Г-жа .Д-р .Доц. .Проф.

Фамилия: Име: ………………………….........

Фамилия на латиница: .Име на латиница:............................

Длъжност: Отдел:…………………………………………

Организация/Фирма ……………………………………………………………………………………………….

Адрес: ………………………………………………………………………………………………………………..

ПК: Град:....................................................ул./ …………………………………….

Държава: …………………………………………………………………………………………………………..

Тел.: Факс:…………………………………………

E-mail:...............................................................................................................................

Дата …………………………………………………………………………………………………………


*ДДП – Добра Дистрибуторска Практика

*ДПП – Добра Производствена Практика
Станете член на БАЛИ и ще се възползвате от намалената такса за членове и за всички останали преференции, като достъп до уникална здравна/законодателна база данни на 13 закона и съответните им подзаконови актове, както и регулярно получаване на актуална нормативна информация относно лекарства и общественото здраве (за повече информация вижте www.badibg.org)

От преференциалните такси за членовете – физически и юридически лица, се възползват тези, които са подновили членството си за 2013 г. В таксите са включени всички разходи за материали, кафе-паузи, обяд на блок-маса, коктейлна вечеря с програма, нощувка на 26.04. и транспорт.

1. Регистрация до 28.02.2013 г.:

1.1. Такса за физически лица до 28.02.2013 г.,

Членовете, които са били на 5-те семинара през 2011 и 2012 г. ползват 5% отстъпка при регистрация в посочения срок.

Физически лица - членове на БАЛИ Физически лица - нечленове на БАЛИ

 85 *(170 BGN)  180 (360 BGN)1.2. Такса за юридически лица до 28.02.2013 г.,

Членовете, които са били на 5-те семинара през 2011 и 2012 г. ползват 5% отстъпка при регистрация в посочения срок.

Моля, участвалите в 5-те семинара да маркират това обстоятелство

Такса за представител на юридическо лице - член на БАЛИ

 по 90 *(180 BGN) за един или двама участника по 85 €*(170 BGN) за трима и повече участника

Такса за представител на юридическо лице - нечлен на БАЛИ

 190 € (380 BGN)

2. Регистрация от 01.03.2013 г.:

2.1 Такса за физически лица от 01.03.2013 г.
Физически лица - членове на БАЛИ Физически лица - нечленове на БАЛИ

 110 * (220 BGN)  210 (420 BGN)2.2. Такса за юридически лица от 01.03.2013 г.

Такса за представител на юридическо лице - член на БАЛИ

 по 115 * (230 BGN) за един или двама участника по 110 €*(220 BGN) за трима и повече участника

Такса за представител на юридическо лице, нечлен на БАЛИ

 220 € (440 BGN)

3. Регистрация от 01.04.2013г.:

3.1. Такса за физически лица от 01. 04. 2013 г.

Физически лица - членове на БАЛИ Физически лица – нечленове на БАЛИ

 135 * (270 BGN)  230 (460 BGN)3.2. Такса за юридически лица от 01.04.2013г.:

Такса за представител на юридическо лице - член на БАЛИ

 по 135 * (270 BGN) за един или двама участника по 130 * (260 BGN) за трима и повече участника

Такса за представител на юридическо лице - нечлен на БАЛИ

 240 € (480 BGN)

3.3 Във връзка с провеждането на форума извън София има осигурен автобусен транспорт

от центъра на столицата – пл. Св. Александър Невски на 26.04. в 8.30 часа.

Връщане в София на 27.04.2013 г., отпътуване от Боровец в 12.00 часа. и затова отбележете:

 ще ползвам автобус

 няма да ползвам автобус

3.4. За резервации на нощувките, моля отбележете:

 ще ползвам единична стая  няма да нощувам в хотела

 ще ползвам двойна стая

 ще съм на коктейл –вечеря на 27.04 в основния ресторант на хотела

Материалите се публикуват в затворената интернет- страница за членовете.

Потвърждавам, че съм подал апликационна форма (заявление) за членство в БАЛИ.

БАЛИ - Физически лица - член БАЛИ - Физически лица - нечлен

БАЛИ - Юридическо лице - член БАЛИ - Юридическо лице - нечлен

Начин на плащане
 С платежно нареждане:

Всички банкови такси и комисионни са за Ваша сметка.

Банка: Алианц Банк България АД

Сметка :IBAN: BG76BUIN95611000375952

BIC/Swift: BUINBGSF

Основание за плащане

Име на участника, събитие

 Бих желал/а да получа фактура- моля да посочете адреса в следващото каре

............................................................................................

Данни за фактура:

Име на юридическото лице:

ЕИК, Булстат:

МОЛ на фирмата:

Адрес на който ще се издава фактурата:

Адрес на който да се изпрати фактурата /ако е различен от горепосочения/Защита на личните данни
С подаването на настоящето заявление участникът дава съгласието си за обработката на тези данни за нуждите и целите на конференцията. Това включва публикуване на документи във връзка с конференцията от БАЛИ, освен ако участникът изрично не е възразил.

Цел на обработката на данните: информация, необходима за участие в събитието и за изготвяне на пълен списък на участниците, която ще се разпространи по време на конференцията и въз основа на нея се изготвят и баджовете.

Право на достъп: всеки участник има право на достъп и/или промяна и/или заличаване на личните данни, които се обработват и съхраняват от БАЛИ, като лично за това уведоми асоциацията
Политика при отказ за неучастие във форум
Откази от участие в събитието се извършват в писмена форма. За всички откази, получени преди 21 април 2013 г., се дължи неустойка в размер на 25% от заплатената сума.

След тази дата заплащането на таксите е в пълния им размер и те не се възстановяват.

Възможно е безплатно прехвърляне регистрацията за замяна на участници.

Бъдещи събития на БАЛИ

БАЛИ предлага да Ви информира за бъдещи събития и инициативи по е-мейл. Ако сте съгласни с тази възможност, моля, отбележете.

Да Не

. .
Документите са изготвени и одобрени от Управителния съвет на БАЛИ.


Изпращане на регистрационна форма (заявление) за членство в БАЛИ на:
Секретариат на БАЛИ

за форума:

ул. „Хубча” № 16, офис 2,

София 1618, България

Тел. +359 2 9558586;

Тел: + 359 2 889 919 655

office@badibg.org;

www.badibg.org
Организационен екип на форум от 26 април 2013:

Николай Тонев (въпроси относно фактури и регистрации) +359 2 955 85 86

Нели Василева (въпроси относно програма и регистрации) +359 889 919 655


Секретариат: ул. Хубча 16,

офис 2, София 1618, България, Тел./Факс: +359 2 9558586 •Тел: +359  889 919 655; e-mail: office@badibg.org• www.badibg.org


с. 1

скачать файл