Регионална здравна инспекция плевен


с. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛЕВЕН
Информационен бюлетин
Епидемична обстановка
За периода от 31.12.12г. - 13.01.13г. в отдел ПЕК на РЗИ - Плевен са регистрирани общо 114 заболявания, срещу 74 за предходните две седмици.

От групата на чревните инфекции са регистрирани 9 заболявания, срещу 13 за предходния двуседмичен период. По нозологични единици и населени места те се разпределят както следва:

- 3 ентероколита – 2 Плевен, 1 в Д. Дъбник;

- 3 ротавирусни гастроентерита- по 1 в Плевен и Д. Дъбник и Д. Митрополия;

- 1 салмонелоза – 1 в Плевен;

- 2 остри вирусни хепатита –2 в Плевен.

От групата на капковите инфекции са съобщени 105 случая, срещу 60 за предходните две седмици:

- 98 варицели – 72 в Плевен, 7 в Белене, по 4 в Коиловци и Буковлък, по 1 в Д. Митрополия, Д. Дъбник, Гулянци, Левски, Ч. Бряг, Славяново, Ясен, Сомовит, Гривица, Г. Дъбник и Опанец ;

- 3 туберкулози –2 в Плевен, 1 в Д. Дъбник;

- 4 скарлатини – 3 в Плевен и 1 в Ч. Бряг.

От групата на трансмисивните инфекции за този период няма регистрирани случаи, срещу 1 случая за предходния двуседмичен период.

Заболяемостта от грип и ОРЗ през последната седмица 07.01.13г. – 13.01.13г. за гр. Плевен е 67,57%00, срещу 59,13%00 за предходната седмица 31.12.12г. – 06.01.2013г. като нивото на заболяемостта е обичайно за областния град.

За периода 31.12.12г. - 13.01.13г. през кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН са преминали общо 29 лица /19 първични и 10 вторични/, срещу 34 лица /18 първични и 16 вторични/, за предходните две седмици.

Дейност по държавния здравен и

противоепидемичен контрол

През отчетния период в Плевенска област са извършени 88 проверки на подлежащи на контрол обекти. Издадени са 4 предписания за подобряване хигиенното състояние на 4 от проверените обекти.

Съставени са 5 акта хигиенни нарушения. От тях:

- 1 акт за продажба на козметични продукти с изтекъл срок на трайност;

-4 акта за нарушаване забраната за тютюнопушене в закрити обществени места.

През отчетния период е издадено 1 наказателно постановление на сума 300 лв.

Няма спрени от експлоатация обекти.

Издадени са 3 хигиенни заключения по проекто - сметни документации, постъпили за разглеждане в РЗИ.Дадено е 1 становище за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционни предложения.


5800 Плевен ул. Княз Александър Батенберг І №7 Тел. централа: /064/ 823 409; 846 098 Факс /064/ 824 882

E.mail address: rzi@rzi-pleven.com
с. 1

скачать файл