Разпределение на лекциите от курса


с. 1

Разпределение на лекциите от курса

„Разработка на уеб приложения с ASP.NET MVC”
ТЕМА

FMI

229


Telerik

New hall


rem

pres

+hw


1

Представяне на курса

Въведение в .NET Framework – CLR, MSIL, assemblies, CTS, .NET езиците

10 октомври

Наков


26 октомври

Наков
2

Преглед на езика C# (част 1) – типове данни, оператори, изрази, конструкции за управление, вход и изход от конзолата, условни конструкции, цикли, масиви, методи

17 октомври

Ники


2 ноември

Ники
3

Преглед на езика C# (част 2) – създаване и използване на обекти, пространства от имена, изключения, символни низове, шаблонни типове, колекции, атрибути

24 октомври

Наков


9 ноември

Дончо
4

Обектно-ориентирано програмиране със C# – дефиниране на класове, конструктори, свойства, статични членове, структури, делегати, събития, интерфейси, наследяване и полиморфизъм

31 октомври

Дончо


16 ноември

Дончо
5

Бази данни, SQL и SQL Server – релационни СУБД, SQL, SQL SELECT, съединения, агрегатни функции, групиране, SQL INSERT, SQL UPDATE, SQL DELETE, MS SQL Server, SQL Server Management Studio

7 ноември

Наков


23 ноември

Сашо
6

LINQ и Entity Framework – LINQ оператори и изрази, проекции, конверсии, агрегации, ADO.NET Entity Framework (EF), Visual Studio LINQ-to-Entities Designer, класът ObjectContext – четене / създаване / промяна / изтриване на данни

14 ноември

Цвятко


14 декември

Наков
7

Езикът HTML – текст, картинки, препратки, форматиращи тагове, параграфи, списъци, рамки (frames), таблици, форми и контроли (текстови контроли, пароли, отметки, radio-бутони, падащи списъци, бутони и т.н.)

21 ноември

Дончо


30 ноември

Димо
8

Основи на CSS – Селектори и дефиниции на стилове, шрифтове, фонове, контури, box-модел, подравняване, позициониране, отмест­вания (margin, padding)

CSS 3 – нови стилове, селектори и атрибути за контури, фонове, цветове, ефекти, потребителски интерфейс, препълване, генерирано съдържание и др.

28 ноември

Иван Жеков21 декември

Павел +
Ники

9

Програмиране с JavaScript - DHTML, типове данни, оператори, управляващи конструкции, цикли, масиви, класове и обекти, диалози за вход от потребителя, достъпване на DOM дървото чрез JavaScript, дебъгване на JavaScript приложения.

5 декември

Сашо


11 януари

Сашо
10

Увод в уеб технологиите – World Wild Web. HTTP протокол. Модел заявка-отговор

Библиотеката jQuery – въведение в jQuery, jQuery селектори и манипулация на DOM дървото, jQuery събития, AJAX заявки, jQuery темплейти, jQuery UI, ефекти, interactions, widgets.

HTML 5 – въведение в HTML 5, нови тагове, структурни тагове, UI за форми, валидация на форми, нови атрибути.

Нови JavaScript API-та в HTML5.

12 декември

Иван Жеков18 януари

Жеков?
Димо?

11

ASP.NET MVC – част 1. Преглед на Model-View-Controller патърна. ASP.NET MVC. Създаване на проект на ASP.NET MVC. Конвенции. Routes. Контролери. Модели. Views. View helpers. Typed views

19 декември

Венци


25 януари

Венци
12

ASP.NET MVC – част 2. Unit testing. Test-driven development. NuGet package management. Deployment. Сигурност на ASP.NET MVC приложенията. Настройка на ASP.NET MVC приложенията

9 януари

Ники


1 февруари

Ники
13

ASP.NET MVC – част 3. MVC Scaffolding. AJAX с ASP.NET MVC. Утвърдени практики при разработката на ASP.NET MVC приложения. Мониторинг на ASP.NET MVC приложенията

16 януари

Ники


8 февруари

Ники
14

Практически проект – демонстрация на живо: построяване на цялостно динамично уеб приложение с HTML5, ASP.NET MVC и MS SQL база данни – от нулата, стъпка по стъпка

21 януари

Ники


15 февруари

Ники
15

Изпит – студентите защитават проектите си

Ники, Наков, Дончо, Жеков, Венци, Сашос. 1

скачать файл