Разпределение на банките по групи към 30 юни 2006 г


с. 1
Разпределение на банките по групи към 30 юни 2006 г.

От април 2003 г. управление “Банков надзор” промени групирането на търговските банки с оглед открояване на динамиката на процесите в банковата система. Групирането не съдържа в себе си елементи на рейтинг и не следва да се интерпретира като оценка на финансовото им състояние. Мястото на банките в групите зависи от размера на активите им и се променя към всеки текущ период. Първа група се състои винаги от 10 банки, втора - от останалите, а в трета група влизат клонове на чуждестранни банки в България. Данните са в хиляди левове.


ПЪРВА ГРУПА

ВТОРА ГРУПА

ТРЕТА ГРУПА

1.Банка ДСК

1.ДЗИ Банк

1.ИНГ банк Н.В. - кл. София

2.ТБ Булбанк

2.Централна кооперативна банка

2.Сити банк Н.А. - кл. София

3.Обединена българска банка

3.ТБ Хеброс

3.Алфа банк - кл. София

4.Райфайзенбанк (България)

4.ТБ Алианц България

4.Te-Же Зираат банкасъ - кл. София

5.Ейч Ви Би Банк Биохим

5.Корпоративна търговска банка

5.Национална банка на Гърция - кл. София

6.Първа инвестиционна банка

6.БНП Париба (България)
7.Българска пощенска банка

7.Прокредит банк (България)
8.Банка Пиреос България

8.ТБ МКБ Юнионбанк
9.Стопанска и инвестиционна банка

9.Общинска банка
10.Сосиете Женерал Експресбанк

10.Българо-американска кредитна банка11.ТБ Инвестбанк12.Интернешънъл асет банк13.НЛБ Банка Запад-Изток14.Емпорики банк - България15.Токуда банк16.Насърчителна банка17.Търговска банка "Д"18.ЧПБ Тексим
Балансът и отчетът за приходи и разходи на търговските банки са представени в нов формат и структура във връзка с влезлите в сила от 1 януари 2003 г. Международни счетоводни стандарти.
с. 1

скачать файл