Ракитово. В ракитово днес ще се проведе информационна среща, организирана


с. 1 с. 2 ... с. 4 с. 5
15.03.2013
ОБЩИНИ

ФОКУС

В Ракитово ще се проведе среща с експерти от Областния информационен център

15 март 2013 | 09:47 | Агенция "Фокус"

Ракитово. В Ракитово днес ще се проведе информационна среща, организирана от Областния информационен център в Пазарджик, съобщиха от общинската администрация. Експертите от центъра започнаха нов цикъл срещи в общините от област Пазарджик на 1 март, като се предвиждат общо 44 такива събития в единайсетте общини в областта. Първите срещи за тази година са на тема „Разработване на проектни предложения“, като с това започва серия от семинари, в които екипът на Областния информационен център – Пазарджик ще прави презентации на всички етапи от управлението на един проект или фазите от т.нар. проектен цикъл. Срещата започва от 10.00 часа в залата на Общински съвет Ракитово.
Община Добрич организира среща с търговците от пазара, без намесата на политически партии и техните лидери

15 март 2013 | 12:16 | Агенция "Фокус"

Добрич. Кметът на Добрич Детелина Николова не се нуждае от посредничеството на политически лидери от партии, за да разговаря и да се среща с граждани на Добрич. Това съобщиха от пресцентъра на общината по повод мирния протест на търговци от пазара и техни искания, представени от общинския съветник на БСП Владимир Калчев. Вчера в Община Добрич се получи подписка - опровержение от търговци на кооперативния пазар с лице за контакти Снежанка Стоянова, в която търговците обясняват, че не са съгласни с действията на своите колеги и са принуждавани да се подписват под натиск и заплахи. Търговците, предоставили подписката, твърдят, че хората са подведени и техните искания в някои свои части са неправомерни и гонят лични интереси. По този повод Община Добрич заявява, че недоволствата на група търговци от пазара, подстрекавани от общинския съветник Владимир Калчев, се дължат на груба манипулация от негова страна и стремеж за лична политическа изява.

Кметът на Добрич Детелина Николова е с отворено лице към проблемите на хората, но не може да приеме гражданите да бъдат използвани за политически дивиденти. Затова Община Добрич през следващата седмица организира среща в залата на общината с търговците от пазара, без намесата на политически партии и техните лидери.


Кметовете и кметските наместници на селата в община Кюстендил проведоха редовно месечно заседание

15 март 2013 | 12:35 | Агенция "Фокус"

Кюстендил. Кметовете и кметските наместници на селата в община Кюстендил проведоха редовно месечно заседание, предаде репортер на Радио „Фокус”-Кюстендил. Месечната среща за първи път премина при представен предварително дневен ред. Това бе и едно от исканията на сформираното преди месеци сдружение на кметовете. По време на днешното заседание селските управници преминаха обучение за работа с програма „Кадис анализатор”. Програмата вече се инсталира в компютърните конфигурации на кметствата по селата, като тя ще дава възможност на кметовете на населените места да получават информация за всяка една от земеделските земи, разположени в съответните землища. Това става с помощта на файл, който съдържа подробна информация за всеки един от земеделските имоти – площ, вид собственост, име на собственика, граници, номер и партида и др. В самия файл са обозначени и природните обекти, сервитутите на газопроводи, водопроводи и електропроводи, горските масиви, язовири и др. Информативната програма дава актуална информация за имотите в селата. Това ще подобри работата по отношение на управлението на общинските имоти, ще улесни и хората, желаещи на наемат или да закупят земеделска земя. Освен това кметовете на селата ще бъдат ангажирани и по отношение на подготовката за провеждането на търгове за продажба на земя. Те ще доуточняват статута на съответните имоти. На срещата кметовете поискаха от общината помощ за справянето с незаконните сметища. Една от идеите е общината да предостави дизелово гориво, а кметовете да подсигурят техника, с която отпадъците да бъдат извозени. Беше коментиран и сериозният проблем с напояването на земеделските земи. Стана ясно, че на много места са извадени или премахнати напоителни съоръжения – канали, тръби, помпи и кранове. Кметовете изразиха безпокойство от този факт. Поради тази причина на следващото заседание ще бъде поканен представител от „Напоителни системи”, който да обясни по какъв начин ще става пускането на водата за напояване по селата. Беше засегната и темата за актуализирането на адресните регистрации в малките населени места. Кметовете получиха и график, по който от следващата седмица в селата ще бъдат разкривани мобилни каси за събиране на местните данъци и такси.

/Венцеслав ИЛЧЕВ


Граждани внесоха искания в Община град Добрич

15 март 2013 | 13:16 | Агенция "Фокус"

Добрич. Група граждани се събраха пред сградата на Община град Добрич да внесат свои искания, адресирани до кмета Детелина Николова и администрацията, предаде кореспондентът на Радио „Фокус”-Варна. Гражданите настояват да им бъде предоставена пълната документация на концесионния договор със сметопочистващата фирма в града, пълната документация относно проекта за изграждане на Регионално депо за твърди битови отпадъци край село Стожер, в който водеща е Община град Добрич, и документация относно направената реконструкция на пешеходната зона в Добрич. Това заяви Наталия Димитрова, представител на групата граждани. Тяхното искане получи входящ номер според реда и бе получено от общински представител. На въпрос защо гражданите не са се възползвали от дните и часовете за прием на кмета, Наталия Димитрова отговори, че така е преценено да се действа, т.е. днес да се поиска среща, на която да бъдат изложени исканията. Тя направи уговорката, че това не е протест. Исканата информация по въпросната документация е необходима, по думите на Димитрова, за да се осведомят хората и да могат след седмица, две да коментират. Действията са в контекста на гражданско недоволство срещу по-високата такса смет, която Общинският съвет на Добрич прие и вече е в сила. Търси се разумен диалог, на който да има възможност да бъдат дадени предложения от страна на гражданите, те да изложат своята позиция, допълни Димитрова. Настоява се за коригиране на размера на такса смет и за решаване също на други проблеми, които касаят общината.

/ Жулиета НИКОЛОВА


Общини ремонтират читалища и строят детски площадки с близо 3.7 млн. лв. от Програмата за селските райони

15 март 2013 | 13:34 | Агенция "Фокус"

София. Общини ремонтират читалища и строят детски площадки с близо 3.7 млн. лв. от Програмата за селските райони, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ). Фондът одобри 5 проекта по три от мерките на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР): 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ и 322 „Обновяване и развитие на населените места“. Сред предложенията, спечелили финансиране, е това на общ. Годеч за ремонта и обновяването на Народно читалище "Никола Йонков Вапцаров - 1899" и изграждането на три детски площадки. Местната власт в Своге планира да подмени уличното осветление в града и в още 33 села в околността. Тези два проекта ще бъдат подкрепени с 2 788 131 лв. по Мярка 322. Читалище „Пробуда-1908“ в община Грамада и читалище „Прогрес” 1939 в община Златоград ще бъдат ремонтирани с общо 535 646 лева, осигурени от бюджета на Мярка 321, а община Ковачевци ще изгради екопътека „Поглед към девет планини“ по Мярка 313. Общият размер на субсидията за петте проекта е 3 699 159 млн. лв.
Община Стара Загора спечели проект за повишаване на административния капацитет на служителите си

15 март 2013 | 14:24 | Агенция "Фокус"

Стара Загора. Управителният орган на Оперативна програма административен капацитет (ОПАК) одобри финансирането на проекта „Обучения на служителите в Община Стара Загора за повишаване на административния капацитет”. Това съобщиха от пресцентъра на община Стара Загора. Проектът е на стойност 87 904 лв. и е изцяло финансиран от ОПАК. Срокът на изпълнение е 12 месеца от датата на подписване на договора.

Целта на проекта е повишаване на капацитета на служителите за предоставяне на административни услуги, чрез подобряване на квалификацията и мотивацията им. Над 250 служители, в това число кметове на кметства и кметски наместници, ще се възползват от обучения, свързани с компютърна грамотност, работа със специализирани програмни продукти, лидерски умения, екипна ефективност, управление на стреса и времето, социални отношения и справяне с конфликти и други.

Чрез проекта „Обучения на служителите в Община Стара Загора за повишаване на административния капацитет” се цели администрацията да повиши своята ефективност в услуга на гражданите и бизнеса.
Община Карлово ще реализира проект за изграждане на Център за настаняване от семеен тип

15 март 2013 | 14:49 | Агенция "Фокус"

Карлово. В Община Карлово се проведе пресконференция по проект „Изграждане на център за настаняване от семеен тип” по Договор BG161РО001/1.1-12/2011/013 по ОП “Регионално развитие”. Това съобщиха от пресцентъра на общината. На нея присъстваха Антон Минев – зам.-кмет, Матьо Писачев – ръководител на проекта и Анелия Минкова – организатор.

Проектът за изграждане на Център за настаняване от семеен тип се реализира в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституализация на децата в Р България”. Целта му е да бъде осигурен качествен живот, както и повишаване благосъстоянието на децата в риск. Потребителите на услугата ще бъдат настанени в специализирана институция, като им се предостави жизнена среда за пълноценно израстване и развитие, ще им се осигури социално включване в естествената им среда. Проектът обхваща 14 деца от община Карлово на възраст от 3 до 18 г., които се намират в социални институции в различни части на страната. Целта е те да бъдат настанени тук, като по този начин ще бъде улеснен контактът с родители и близки.

С изграждането на Центъра ще бъдат създадени условия децата да се развиват и живеят в атмосфера на домашен уют. Ще бъдат създавани нагласи за равнопоставено участие в живота на местната общност. Ще се осигури подкрепа на деца и родители от региона, за преодоляването на различни проблеми от съвместния им живот.

„Изграждането на Центъра за настаняване от семеен тип в Карлово е важна стъпка в реализиране на по-добра социална политика на местно ниво, като една от приоритетните дейности на ръководството на Община Карлово”, каза зам.-кметът Антон Минев.

Стойността на проекта е 821 648 лв., като безвъзмездната финансова помощ е 100 %.
Община Смолян ще осигури съфинансиране на проектно предложение за открит плувен басейн

15 март 2013 | 16:15 | Агенция "Фокус"

Смолян. Община Смолян ще осигури съфинансиране на проектно предложение за изграждане на открит плувен басейн в града. Това решение взе на днешното си заседание Общинският съвет в Смолян, предаде репортер на Радио „Фокус”-Смолян. Съфинансирането на местната администрацията ще бъде в рамките на 10 % от проектната сума за изграждане на спортното съоръжение, каза пред общинските съветници вносителят на докладната записка и кмет на Смолян Николай Мелемов. Плувният клуб „Смолян” ще кандидатства с проект за изграждане на открит плувен басейн пред Министерството на физическото възпитание и спорта. Причината е, че в областния град не съществува такова спортно съоръжение, което да осигурява на населението безопасни, модерни и достъпни условия за спорт, както и да предоставя възможност за водене на здравословен начин на живот. Проектното предложение е с обща стойност 700 000 лв. ДДС. Спортният клуб „Смолян” не разполага с необходимия финансов ресурс за осигуряване на десетпроцентното съфинансиране и затова кметът на Смолян предложи на съветниците, то да бъде осигурено от общинския бюджет, предвид необходимостта от осигуряване на условия за спорт в общината и възможността за здравословен живот чрез спорт на подрастващите в Смолян и състезателите на плувния клуб. Мнозинството от общинските съветници на Смолян приветстваха идеята за изграждане на спортното съоръжение, въпреки че някои от тях не бяха дотам съгласни, че климатичните условия в града позволяват продължителното използване на открит плувен басейн, както и дали предложението е достатъчно обосновано технологично. Въпреки това решението бе прието с голямо мнозинство.

Проектното предложение предвижда да се изгради плувен комплекс с открит плувен басейн с дължина 25 метра, дълбочина 1,80 м и три коридора. Два по-малки басейна с възможност за монтаж на готови развлекателни съоръжения – пързалка или други подобни, както и детски басейн за самостоятелно ползване от деца до седем години. Ще бъде изградена соларна инсталация за подгряване на водата, а към плувния басейн ще бъдат включени самостоятелни съблекални, обслужващо заведение за хранене, площи за шезлонги, беседки, пейки и др., а теренът ще бъде заграден с ограда, с цел сигурност и пропускателен режим. /Нели ГЕРГЬОВСКА


Варненци ще участват пряко в работата на Общинския съвет

15 март 2013 | 16:19 | Агенция "Фокус"

Варна. Варненци ще участват пряко в работата на Общинския съвет. Решението бе взето по време на поредната среща между протестиращите в града с общинските съветници, предаде репортер на Радио „Фокус”-Варна. По време на срещата се стигна до решения, сред които се осигурява широко гражданско участие в работата на Общински съвет – Варна, а така също бе взето решение за промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Варна. Варненци ще могат да изказват мнение и по точки, които ще бъдат заложени в дневния ред на сесиите на Общинския съвет, но като се придържат единствено към тях. Ще бъде обсъдено и какво време за изказване ще имат. Досега, за да получат думата на сесия, гражданите трябваше да входират официално искане. Освен това правото на изказване зависеше и от вота на общинските съветници на сесия. Що се отнася до заседанията на комисиите, те винаги са били открити, въпреки че рядко са се радвали на присъствието на представители на обществеността. С новите промени, които се предлагат обаче, гражданите не само ще могат да присъстват, но и да изказват позицията си.

/Десислава СТОЯНОВА


Общинският съвет в Смолян даде съгласие за създаване на Регионален културен институт за сценично-музикални изкуства

15 март 2013 | 17:41 | Агенция "Фокус"

Смолян. Общинският съвет в Смолян даде съгласие за създаване на Регионален културен институт за сценично-музикални изкуства „Николай Хайтов”, стана ясно на днешното заседание на Общинския съвет, предаде репортер на Радио „Фокус”-Смолян. Общинските съветници оправомощиха кмета на Смолян Николай Мелемов да предприеме необходимите правни и фактически действия за довършване на процедурата по създаването на културната институция, която ще се помещава в сградата на Родопския драматичен театър в центъра на града.Вносителят на предложението и кмет на Смолян Николай Мелемов посочи, че културния център ще бъде регионален културен институт, самостоятелно юридическо лице, съгласно Закона за закрила и развитие на културата. То ще се финансира от бюджета на община Смолян и от осигурените целево допълнителни средства от държавния бюджет. По думите на Мелемов, допълнителни приходи ще се реализират и от дейности, включително и стопански, които ще осъществява културният институт, като получените средства ще остават в бюджета на културната организация.

Основната дейност на бъдещата структура ще бъде насочена към осъществяване на общинската политика в областта на културата, съхраняване на постиженията и утвърждаване на високи стойности на прилагания художествен продукт. Културният институт ще има за цел да предостави възможност на творци от всички области на изкуството и културата в региона да организират спектакли, творчески срещи и други събития за представителите на различни социални групи и възрасти. Там ще бъде творческата база на ансамбъл „Родопа”, ДЮФА „Орфей”, театрални формации, духов музикален състав, както и за изява на млади таланти, детски и младежки школи, фестивали, концерти, местни и гостуващи театрални постановки, моноспектакли, пърформанси и модерно изкуство, детски празници, творчески проекти, презентации и кинопрожекции.

Културният институт ще представя постиженията на различни културни и социални институции – училища, детски комплекси, пенсионерски клубове, българска традиционна обредност и обичаи и ще се превърне в притегателен център за изява на младите хора, за удовлетворяване на културните им потребности. Ще работи за развитие на културен и конгресен туризъм чрез използване на всички възможности за европейско финансиране на проекти в сферата на културата и изкуствата. /Нели ГЕРГЬОВСКА


с. 1 с. 2 ... с. 4 с. 5

скачать файл