Прокурорът: Да се даде ход на делото


с. 1
За РП се явява прокурор Сулев, подсъдмимият лично и с адвокат Тюхков, по

пълномощно от днес.

Прокурорът: Да се даде ход на делото.

Адвокат Тюхков: Да се даде ход на делото.

Съдът

О п р е д е л и :Дава ход на делото.

Снема се самоличността на обвиняемия

Г. Л. М.- роден в гр. Г. Д., област Благоевградска, с местожителство и постоянен адрес в гр.Г. Д.,ул.”А. М.”№, област Благоевградска, със средно образование, женен, неосъждан, българин, български гражданин, с ЕГН *

Прокурорът: Господин съдия, моля делото да не се гледа по общия ред и да приключи със споразумение, което постигнахме с подсъдимия и неговия защитник, и което представяме.

Адвокат Тюхков: Господин съдия, действително постигнахме споразумение с обвинението, считам, че същото отговаря на изискванията на закона и моля да го

одобрите.

Подсъдимият: Господин съдия, разбирам обвинението, признавам се за виновен по това обвинение, разбирам последиците от споразумението, съгласен съм с тях,

доброволно подписах споразумението.

Съдът след като прецени материалите по делото намира, че няма пречка постигнатото между страните споразумение да бъде одобрено в следният окончателен вид:

Подсъдимият Г. Л. М.- роден в гр. Г. Д., област Благоевградска, с местожителство и постоянен адрес в гр.Г. Д.,ул.”А. М.”№, област Благоевградска, със средно образование, женен, неосъждан, българин, български гражданин, с ЕГН * , е виновна за това, че:

На 27.11.2011 година в с.Блатска, общ. Хаджидимово,област Благоевградска, в лек автомобил м. „Пежо 405” с ДР№ , собственост на Д. Й.М. от с.О., обл.Б., е държал акцизни стоки без бандерол- 187 /сто и осемдесет и седем / стека- 1870 /хиляда осемстотин и седемдесет/ броя кутии цигари, марка „MATCH”, всички на обща стойност от 7 003,15 /седем хиляди и три лева и петнадесет стотинки/ лева, когато такъв се изисква по закон, като случая не е маловажен - престъпление по чл. 234, ал.1, пр.2 от НК .

С престъплението не са причинени имуществени вреди.

По делото има събрани веществени доказателства, акцизни стоки без бандерол- 187 /сто и осемдесет и седем / стека- 1870 /хиляда осемстотин и седемдесет/ броя

кутии цигари, марка „MATCH”.

Разноските по делото са за сметка на подсъдимия.

На подсъдимият Г. Л. М., за извършеното престъпление по чл. 234, ал.1, пр.2 от НК и на основание чл.54 във връзка с чл.55, ал.1, т.1 от НК се налага наказание “лишаване от свобода” за срок от 7 /седем/ месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното наказание се отлага за срок от три години, на основание чл.53, ал.3 от НК не налага по-лекото наказание „глоба”, което законът предвижда за извършеното престъпление по чл.234, ал.1 от НК наред с наказанието лишаване от свобода.

На основание чл.234 ал.3 от НК събраните като веществени доказателства акцизни стоки без бандерол, които са предмета на престъплението - акцизни стоки без бандерол- 187 /сто и осемдесет и седем / стека- 1870 /хиляда осемстотин и седемдесет/ броя кутии цигари, марка „MATCH”, всички на обща стойност от 7 003,15 /седем хиляди и три лева и петнадесет стотинки/ лева, се отнемат в полза

на държавата.


Прокурор: _________________ Защитник: ___________________

/Константин Сулев/ /адв.Иван Тюхков/

Подсъдим:_____________________________

/Г. Л. М. /


Съдът намира, че така изложеното споразумение не противоречи на закона и морала, съдържа съгласие по въпросите предвидени по чл.381 от НПК, изпълнена и

процедурата по чл.382, ал.4 и ал.6 от НПК и няма пречка споразумението да бъде

одобрено и да се прекрати наказателното производство, поради което и на основание чл.382, ал.7 от НПК

О п р е д е л и :

ОДОБРЯВА така постигнатото споразумение между РП гр. Г.Д. и защитникът на подсъдимия Г. Л. М., с местожителство и постоянен адрес в гр.Г. Д.,ул.”А. М.”№, област Благоевградска, с ЕГН *.

На основание чл.234 ал.3 от НК, събраните като веществени доказателства акцизни стоки без бандерол, които са предмета на престъплението - акцизни стоки без бандерол- 187 /сто и осемдесет и седем / стека- 1870 /хиляда осемстотин и седемдесет/ броя кутии цигари, марка „MATCH”, всички на обща стойност от 7 003,15 /седем хиляди и три лева и петнадесет стотинки/ лева, се отнемат в полза

на държавата.

Заменя мярката за неотклонение взетя спрямо подсъдимия Г. Л. М., с местожителство и постоянен адрес в гр.Г. Д.,ул.”А. М.”№, област Благоевградска, с ЕГН * от "парична гаранция" в р-р на 300 лв. в "подписка".

Прекратява наказателното производство против подсъдимия Г. Л. М..

Определението на съда за прекратяване на наказателното производство не подлежи на обжалване или протест.

Протоколът се написа в съдебно заседание.

Заседанието завърши 09, 55 часа.


Председател:

Секретар
с. 1

скачать файл