Производството по делото е образувано по повод на обвинителен акт


с. 1
МОТИВИ НОХД 13/2011 година

Производството по делото е образувано по повод на обвинителен акт на Районна прокуратура гр. Средец срещу Д К Г , с обвинение в това, че на 14.10.2010 година, по път II-53, в района на кръстовище с. Малина – с. Драка, управлявал МПС – лек автомобил “ ” с рег. № , с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,78 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Алкотест Дрегер” 7410+” с № 0170 – престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК

В съдебно заседание прокурорът поддържа обвинението и предлага да се наложат наказания с приложение на чл. 55 от НК, като предвиденото наказание “лишаване от свобода” да се замени с “пробация”, при следните пробационни мерки : задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от седем месеца, с явяване и подписване на подсъдимия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице два пъти седмично ; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от седем месеца и безвъзмезден труд в полза на обществото по 100 часа годишно за една година. Предлага да се наложи и наказание “лишаване от право да управлява МПС” за срок от пет месеца, считано от датата на изземване на свидетелството му за управление на МПС.

Подсъдимият се явява в съдебно заседание. Признава вината си и дава обяснения по съществото на делото. Изразява съжаление и съгласие с предложението на прокурора.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното :

През 2010 година подсъдимият живеел в , община . На 13.10.2010 година, вечерта, бил в , на гости на свои роднини. Консумирал алкохол, като изпил около 300 мл.л. ракия. След 22.00 часа потеглил с управляван от него автомобил “ ” с рег. № за дома си в . Пътувал заедно с трима свои познати. След гр. Средец продължил по път II-53, в посока за гр. Ямбол. В същото време на кръстовището за селата Малина и Драка се намирали служители на полицията при РУП Средец, които осъществявали контрол на движението на ППС. Около 00.03 часа, на 14.10.2010 година, управлявания от подсъдимия автомобил приближавал кръстовището. Виждайки го служителите на полицията предприели действия за спирането му и извършването на проверка. Включен бил светлинен сигнал от служебния автомобил и подаден бил сигнал за спиране със светлоотразителна стоппалка. Вместо да спре автомобила до полицейския автомобил, подсъдимият спрял автомобила на около 30-40 метра преди това, поради което служителите незабавно са се придвижили до спрения автомобил. От предната лява врата /мястото на водача/ слязъл подсъдимия. Бил е проверен за наличие на алкохол в издишания въздух с техническо средство – апарат “Алкотест-дрегер 7410+ с № 0170, който отчел концентрация от 1,78 на хиляда. Контролиращият орган издал на водача талон за изпращане на медицинско изследване, но подсъдимия отказал да го получи и не е отишъл да даде кръв за анализ. Полицейските служители съставили акт на подсъдимия за констатирано административно нарушение. Установено било, че подсъдимия не притежава свидетелство за управление на автомобил, тъй като същото е било отнето от преди около четири години, тъй като не е продължил срока му на валидност.

С оглед на горната фактическа обстановка съдът счита, че извършеното от подсъдимия деяние осъществява състава на престъплението по чл. 343б ал.1 от НК - на 14.10.2010 година, по път II-53, в района на кръстовище с. Малина – с. Драка, управлявал МПС – лек автомобил “ ” с рег. № , с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно 1,78 на хиляда, установено по надлежния ред – с техническо средство “Алкотест Дрегер” 7410+” с № 0170.

От субективна страна деянието е осъществено при пряк умисъл като форма на вината.

При определяне на вида и размера на наказанието, съдът прецени : степента на обществена опасност на деянието, степента на обществена опасност на дееца, направеното признание, изразеното съжаление за извършеното, поради което намира за справедливо да бъде определено и наложено наказание при наличието на многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства, с приложение на чл. 55 от НК, като предвиденото наказание “лишаване от свобода” бъде заменено с “пробация”.

Настоящият състав счита за справедливо и че целите на наказанието ще бъдат постигнати в максимална степен, ако бъдат наложени мерките, предложени от прокурора, а именно : ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ по настоящ адрес, за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА с явяване и подписване на осъдения пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице 2 /два/ пъти седмично ; ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ, за срок от СЕДЕМ МЕСЕЦА и БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО – 100 (сто) часа годишно за ЕДНА ГОДИНА, каквито наказания наложи.

На основание чл. чл. 343г , във връзка с чл. 37 т. 7 от НК, съдът наложи на подсъдимия и наказание “лишаване от право да управлява МПС” за срок от пет месеца, считано от датата на изземване на свидетелството му за управление на МПС във връзка с изпълнение на наказанието.

По този начин, с така определеното и наложено наказание, съдът намира, че подсъдимият ще се поправи и превъзпита.Мотивиран от изложеното, съдът постанови присъдата.

СЪДИЯ :
с. 1

скачать файл