Произведено в България или други страни от ес от сурово краве мляко


с. 1
О
Б Щ И Н А С О З О П О Л


СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Запитване, относно изготвянето на оферта по обявената малка обществени поръчки с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневни детски градини и обединено детско заведение на територията на Община Созопол”


На основание чл.29, ал.2 от ЗОП и във връзка с постъпило до възложителя по горепосочената обществена поръчка запитване, Ви изпращаме следните допълнителни разяснения:
ІІ.„МЛЯКО И МЛЕЧНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ“ПРОДУКТ

ИЗИСКВАНИЯ

МЕРНА ЕДИНИЦА

Въпрос:

ОТГОВОР

1

2

3

41.

Краве кисело мляко

Произведено в България или други страни от ЕС от сурово краве мляко, с 2% масленост, без растителни мазнини, без консерванти, в съответствие с БДС 12:2010 или екв., доставки на опаковки до 0,400кг.

Бр.

Обявеният грамаж на продукта е до 0,400кг.

Представката „до“ техническа грешка ли е

и следва ли текста да се чете

„опаковки от 0,400кг.Представката „до“ представлява техническа грешка

и текста следва да се чете

опаковки от 0,400кг.“


2.

Краве кисело мляко

Произведено в България или други страни от ЕС от сурово краве мляко, с 3.6% масленост, без растителни мазнини, без консерванти, в съответствие с БДС 12:2010 или екв., доставки на опаковки до 0,400кг.

Бр.

Обявеният грамаж на продукта е до 0,400кг.

Представката „до“ техническа грешка ли е

и следва ли текста да се чете

„опаковки от 0,400кг.
Представката „до“ представлява техническа грешка

и текста следва да се чете

опаковки от 0,400кг.“


3.

Прясно краве мляко

Произведено в България или дуги страни от ЕС от сурово краве мляко, с 3,0% масленост, без растителни мазнини, без консерванти, пастьоризирано, доставки на опаковки до 1л.

1 литър

Моля, за уточнение на вида на опаковката, оказваща влияние за температурните изисквания към продукта:

Опаковката тип „тетрапак“/картонена асептична, t на съхранение от +4 до +24 С/ ли трябва да бъде,

или „плик“ изискващ t на съхранение и доставка от +2 до +6 C.


Опаковката следва да бъде тип „тетрапак“/картонена асептична, t на съхранение от +4 до +24 С/

ІV.КОНСЕРВИ- ПЛОДОВИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ9.

Сок праскова

100% праскови, до 20% захарно съдържание, доставка в асептична картонена опаковка от 1 литър

бр.

Позицията дублира позиция №13 „Нектар

праскова“.

По изисквания Сок 100% могат да бъдат например „Портокал“ и „Ананас“ от тропическите плодове.


Позицията не дублира позиция №13„Нектар

праскова“.


10.

Сок кайсия

100% кайсии, до 20% захарно съдържание, доставка в асептична картонена опаковка от 1 литър

Бр.

Позицията дублира позиция №14 „Нектар

кайсия“.


По изисквания Сок 100% могат да бъдат например „Ябълка“ .

Позицията не дублира позиция №13„Нектар

кайсия“.


13.

Нектар праскова

100% праскови, до 20% захарно съдържание, доставка в асептична картонена опаковка от 1 литър


бр.
При описанието на позицията е допусната техническа грешка и текста следва да се чете:

Минимум 50% плодово съдържание доставка в асептична картонена опаковка от 1 литър

14.

Нектар кайсия

100% кайсии, до 20% захарно съдържание, доставка в асептична картонена опаковка от 1 литър

Бр.
При описанието на позицията е допусната техническа грешка и текста следва да се чете:

Минимум 50% плодово съдържание доставка в асептична картонена опаковка от 1 литър

V. ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ


33.

Какао

Натурално, с масленост 10-12%, доставка на пакети до 0,200кг.

бр

Обявеният грамаж на продукта е до 0,200кг.

Представката „до“ техническа грешка ли е

и следва ли текста да се чете

„опаковки от 0,200кг.Представката „до“ 0,200кг.представлява техническа грешка

и текста следва да се чете

опаковки от 0,200кг.“

49.

Мая.

За хляб и сладкиши, прясна, пакет 0,042 кг. - 0,200кг.

бр

Обявеният грамаж на продукта е от 0,042кг. – до 0,200кг.

Моля да уточните точен грамаж за 1 брой, за който да бъде оферирана цена. Обичайният използван грамаж е 0,042кг.Точният грамаж за 1 брой, за който следва да бъде оферирана цена

опаковка от 0,042кг.“

VІ. ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ19.

Пълнозърнест хляб по УС

Бр.

Моля да бъде посочен точен грамаж за 1 брой.

(Стандартно произвежданата разфасовка е с нето тегло 0,600 кг.)Точният грамаж 1 брой Пълнозърнест хляб е 0,600 кг.


Настоящото допълнително писмено разяснение е изпратено и до останалите юридически лица, закупили тръжно документация по горепосочената процедура.
КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ:………

/П. РЕЙЗИ/бч/
8130 гр. Созопол, пл. “Хан Крум” № 2, тел.:+359 550 2 57 01 факс:+359 550 2 24 38

e – mail:sozopol_obshtina@abv.bg, web-site: www. sozopol.bg
с. 1

скачать файл