Програма за новопристигнали


с. 1
Описание на примерна програма: Новопристигнали

Програма за новопристигнали
Описание на програмата: Програмата за новопристигнали е кратка програма, в която се изучават както английски език, така и общообразователни предмети, и се постига адаптация на ученика към условията в учебните заведения в САЩ. Програмата за новопристигнали е предназначена за ученици, които са новопристигнали емигранти в Съединените щати и които имат ограничени познания по английски език и са получили ограничено образование в родната си страна. Учениците посещават специални курсове отделно от англоговорящите ученици за ограничен период от време.
Цели на обучението: Да формира у ученика езикова компетентност по английски език и общообразователни умения, както и да го подготви за постигане на успех в учебните заведения в САЩ.
Компоненти на програмата: Вашият син или дъщеря ще получи помощ по отбелязаните предмети:
_____ Четене и писане на английски език _____ Американска история на английски език
_____ Четене и писане на родния език _____ Американска история на родния език
_____ Специализирано обучение по английски език (английски като втори език)
_____ Просвета на потребителя на английски език
_____ Математика на английски език _____ Просвета на потребителя на родния език
_____ Математика на родния език _____ Хигиена на английски език
_____ Природни науки на английски език _____ Хигиена на родния език
_____ Социални науки на английски език _____ Управление на МПС на английски език
_____ Социални науки на родния език _____ Управление на МПС на родния език
_____ История и култура на родната ви страна и на Съединените щати

Процедури за напускане на програмата (Информацията в този раздел е различна за различните населени места).
Учениците остават в Програмата за новопристигнали за не повече от _____________ месеца. По-голяма част от учениците напускат Програмата за новопристигнали преди да са овладели английски език добре. Те се прехвърлят в друга програма, за да продължат да изучават английски език и общообразователни предмети. Очакваното прехвърляне от регионите към основния поток е _____ % годишно.

Предвижданият процент на завършване от средношколци, включени в тази програма е _____ .


Специални образователни услуги
За инвалиди, на които са необходими специализирани услуги, езиковото обучение има за цел постигане на целите, заложени в Индивидуалната образователна програма (Individualized Education Program - IEP) на ученика.
Други програми, предлагани в училището


  • Редовно обучение за ученици, които владеят английски език. Обучението се провежда изцяло на английски език. Не се използва родния език. Не се предлага английски като втори език. Целта на обучението е да се постигнат академичните критерии за преминаване в по-горен клас и завършване на образованието.

  • Прилагаме информация за всички други предлагани програми.

с. 1

скачать файл