Програма за масаж 9- джоб за контролния панел 10- адапрот за кола


с. 1Масажираща седалка Medisana MC 810 Germany

ВНИМАНИЕ!

Транспортното заключване, което се намира на задната част на облегалката в основата, трябва да бъде отстранено преди устройството да бъде използвано за първи път . За допълнителна информация - прочетете раздел: „Преди да използвате уреда“ . photodsdad:\system\desktop\иво medisana седалки\officett.jpg-1- Захранване

-2- Масажна седалка

-3- Мотори за масаж ( масажни точки 6 броя) 1- Рамене, 2- Гръб, 3-4 –Талия, 5-6- Бедра

-4- Затопляща зона

-5- Жак за захранващия кабел и адаптера

-6- Контролен панел

-7- Екран

-8- Функционални бутони

- Включва и изключва устройството

- Включва и изключва затоплящата функция

- Контролира интензивността на масажа ( Висока – Средна – Ниска)

- Избиране на програма за масаж
-9- Джоб за контролния панел

-10- Адапрот за кола  1. Инструкции за безопасност

Свързване към захранването

• Преди да свържете устройството към захранването, моля уверете се, че захранващото напрежение, посочено на табелката с данни, е съвместимо с електрическата мрежа.

• Използвайте единствено оригиналния адаптер на масажиращата седалка

• Включвайте захранващия кабел в мрежа само когато устройството е изключено.

• Не използвайте апарата в близост до високочестотни електромагнитни източници.

• Дръжте захранващия кабел и самото устройство далеч от топлина, горещи повърхности, влага и течности. Избягвайте да докосвате щепсела или захранването с мокри или дори влажни ръце, или когато стоят във вода.

• Частите, които провеждат електричество на устройството, не трябва да влизат в контакт с

течност.
• Ако устройството падне във вода, не се опитвайте да го извадите. Вместо това издърпайте щепсела веднага.

• Винаги проверявайте дали щепселът е лесно достъпен, когато устройството е свързано.

• Извадете щепсела от контакта веднага след използване на устройството.

• Никога не дърпайте захранващия кабел или седалката докато уреда е включен в електрическата мрежа.

• Когато изключвате уреда от захранването издърпайте щепсела от контакта не дърпайте кабела.

• Не носете, не дърпайте и не завъртайте устройството от неговия захранващия кабел.

• Уверете се, че кабела няма да причини спъване. Кабела не трябва да е нагънат или оплетен.Специфични групи хора

• Това устройство не е предназначено да се използва от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности, или от лица с недостатъчен опит и / или знание, освен ако под наблюдение от лице, отговорно за тяхната безопасност, освен ако те не са били инструктирани за употребата на устройство.

• Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че те не си играят с устройството.

• Не използвайте уреда като заместител на медицинско лечение. Хроничени оплаквания и симптоми могат да се влошат.

• Трябва да се въздържате от използване на уреда или да се консултирате с Вашия лекар преди да го използвате, ако

- Сте бременна,

- Имате сърдечен пейсмейкър, изкуствени стави или електронни импланти,

- Страдате от едно или повече от следните заболявания и оплаквания:

- Нарушения в кръвообращението, разширени вени, отворени рани, натъртвания, наранена кожа, възпаление на вените.

• Уредът разполага с отопляема повърхност. Лицата, нечувствителни към топлина, трябва да бъдат внимателни, когато използват уреда.

• Ако изпитвате болка или дискомфорт по време на масажа, спрете веднага, и се консултирайте с Вашия лекар.

• Никога не оставяйте уреда без наблюдение, докато е включен;

• Внимавайте при употребата на затоплящата функция, ако имате проблеми с кръвообращението или имате нечувствителност кум топлина. Има риск от изгаряне!

• Консултирайте се с лекар, преди да използвате седалката за терапевтично лечение.


Преди да използвате уреда

Транспортното заключване, което се намира на задната част на облегалката в основата, трябва да бъде отстранено преди устройството да бъде използвано за първи път

(виж илюстрацията в Инструкцията за употреба).

1. Завъртете обратно на часовниковата стрелка, с помощта на предоставения ключ и отстранете (1)

2. Изхвърлете винта (2). В никакъв случай не трябва да бъде поставен отново. Такова действие може да повреди устройството. (2)

• Винаги внимателно инспектирайте кабела и блока за управление и възглавницата за масаж за повреди преди употреба. Не се опитвайте да използвате дефектен модул.

• Не използвайте уреда, ако има видими следи от повреда на устройството или кабелните компоненти, уредът не работи правилно или възглавница или блокът за управление са паднали или са се намокри. За да се предотврати опасна ситуация, при съмнение, винаги изпращайте уреда в сервизен център.

• Ципът на гърба на устройството за масаж не трябва да бъде отварян. Той е поставен само с производствена цел.


Управление на уреда

• Масажната седалка трябва да се използва само по предназначение, както е описано в инструкцията за употреба.

• Използването на подложка за каквато и да е друга цел обезсилва гаранцията.

• Никога не оставяйте уреда без надзор, ако той е свързан към захранването.

• Максималното време за употреба на уреда е 15 минути. Оставете седалката да се охлади поне 15 минути, преди да я включите отново.

• Не позволявайте масажната седалка да влиза в контакт с остри предмети.

• Никога не поставяйте уреда на пода, върху електрическа печка или други източници на топлина

• Никога не използвайте масажnата седалката, ако е сгъната.

• Никога не използвайте устройството под завивки, одеяла или възглавници.

• Уверете се, че всички движещи се части могат да се движат свободно по всяко време.


Устройството е предназначен само за домашна употреба и не трябва да се използва за търговски или медицински цели.

Не използвайте седалката докато шофирате. Може да я използвате ако сте пътник или при паркиран автомобил.

Ако имате опасения за здравето си, се консултирайте с Вашия лекар преди да използвате уреда.

Масажната седалка трябва да се използва само в затворени пространства!

Не използвайте седалката за масаж във влажни помещения (например, във ваната или докато вземате душ).
Поддръжка и почистване

• Устройството не се нуждае от поддръжка.

• Сами можете единствено да почиствате седалката. Ако устройството не работи, не се опитвайте сами да отстраните дефектите. Не само, че това прекратява гаранцията на уреда, но има и значителни рискове (пожар, токов удар, нараняване). Ремонтите се извършват само от оторизираните сервизи.

Не използвайте устройството, ако има видими знаци за повреда на кабелите или блока да управление, ако уредът е бил изпуснат от височина или е бил намокрен. За да избегнете опасни ситуации, свържете се със сервизен център.

Ако все пак проникне течност в седалката, веднага изключете захранващия кабел.

Не мийте!

Не носете на химическо чистене!
2.Полезна информация
Благодарим Ви за доверието в нас и поздравления за успешния избор!

С масажираща седалка MC810 сте се сдобили с качеството на продуктите от марката MEDISANA.

За да се гарантират най-добри резултати и дългосрочно удовлетворение от Вашия MEDISANA MC810 масажор, препоръчваме Ви да прочетете следните инструкции за поддръжка внимателно.

Моля, проверете на първо място, че устройството е цяло и не е повредено по някакъв начин. В случай на съмнение, не го използвате и се свържете с Вашия дилър.


2.1Следните части са включени в комплекта:

• 1 MEDISANA MC810 масажираща седалка

• 1 Инструкция

• 1 Блок за управление

• 1 Захранване

• 1 Захранващ адаптер за кола

Опаковките могат да се рециклират или използват повторно. Моля, изхвърлете правилно всеки опаковъчен материал, който вече не е необходим.

Ако забележите някакви повреди при транспортирането или по време на разопаковането, моля свържете се с Вашия дилър незабавно.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Моля, уверете се, че опаковките от полиетилен се държат на недостъпно за деца място! Съществува риск от задушаване!

3.Употреба

Използването на тази седалка ще подобри състоянието Ви след стресиращия ден. Ефектът от масажа е особено полезен за отпускане на напрегнати мускули и уморени тъкани. Моделът предлага приятен отдих за преодоляване на ежедневния стрес. Масажиране може да подобри Вашето емоционално и физическо състояние, а също е полезен и при спорт и фитнес.


3.1 Стартиране.

• Поставете седалката за масаж -2- на висок стол или кресло или автомобилна седалка и я прикрепите. Уверете се, че седалката има поставка по цялата си площ и че облегалката е достатъчно висока.

• Поставете захранващия кабел -1- или адаптора -10- в контролния панел -5-.

• Включете захранващия кабел -1- в контакта или адаптера -10- в запалката на колата

• Седнете на седалката за масаж и се запознайте с функциите.
3.2 Експлоатацията на уреда

Седалката има 4 зони за ефективен масаж. Те са намират в основните частни на тялото (рамене, гръб, талия и бедра). За всяка масажна зона Вие може да изберете девет различни вида масаж с три нива на интензивност. Можете да използвате затоплящата функция самостоятелно или в съчетание с тези за масаж. Не използвайте уреда за повече от 15 минути наведнъж. След около 15 минути, устройството автоматично ще се изключи. Винаги оставяйте седалката да се охлади напълно, преди да я използвате отново.
3.3 Бутони на контролния блок -6-

•Използвайте бутоните на контролния блок -6-, за да управлявате уреда.

Включете устройството, като натиснете бутона On / Off -8-.

Изключете уреда като натиснете повторно бутон On/Off.

За да рестартирате таймера натиснете On/Off

Вниманите! Уверете се че максималната продължителност на експлоатация на уреда не е повече от 15 минути.


•Бутон Mode -8- Масажни програми

Натиснете бутона за да изберете програма за масаж (1-9). Програмите за масаж представляват разнообразни масажи, като те могат да се използват както индивидуално така и в комбинация.

Този вид масаж придава усещане за вълни.

Този разтриващ масаж прилича на Шиатцу

Този вид масаж наподобява удари с долната част на дланта.

Този вид масаж масажиращите глави пулсират в определена последователност


Програмите за масаж също така се различават от честотата на използване на масажните глави (1-6) -3-

Изберете една от програмите 1 до 9. На дисплея -7- ще светне зелена светлина. При всяко натискане на бутона MODE ще преминавате на следваща програма. А те са:

ПРОГРАМА 1 1: Tapping

Използвани мотори (масажни точки) (1 - 6) -3-

6 , 5 _ 4 , 3 _ 2 _ 1 _ . . . (Цикъл)
ПРОГРАМА 2: Kneading

Използвани мотори (масажни точки) (1 - 6) -3-

2 _ 3 , 4 _ 5 , 6 _ 1 _ . . . (Цикъл)
ПРОГРАМА 3: Tapping

Използвани мотори (масажни точки) (1 - 6) -3-1) 5 , 6 _ 4 , 3 _ 2 _ 1 (5 повторения)

2) 1 , 2 , 3 , 4 _ 5 , 6 (5 повторения)

3) 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 (5 повторения) _ . . .

ПРОГРАМА 4: Tapping

Използвани мотори (масажни точки) (1 - 6) -3-

1) 1 _ 2 _ 2 _ 3 , 4 (5 повторения)

2) 3 , 4 _ 5 , 6 (5 повторения)

3) 5 _ 6 (5 повторения) _ . . .
ПРОГРАМА 5: Pulsate

Използвани мотори (масажни точки) (1 - 6) -3-

1 _ 2 , 3 , 4 _ 5 , 6 _ . . . (Цикъл)
ПРОГРАМА 6: Waves / Kneading / Tapping / Pulsate

Използвани мотори (масажни точки) (1 - 6) -3-1) Waves 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 (5 повторения)

2) Kneading 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 (5 повторения)

3) Tapping 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 (5 повторения)

4) Pulsate 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 (5 повторения) _ . . .
ПРОГРАМА 7: Waves

Използвани мотори (масажни точки) (1 - 6) -3-1) 1 _ 2 (3 повторения)

2) 2 _ 3 , 4 (3 повторения)

3) 5 _ 6 (3 повторения) _ . . .

ПРОГРАМА 8: Waves / Kneading

Използвани мотори (масажни точки) (1 - 4) -3-

1) Waves 1 _ 2 _ 3 , 4 (3 повторения)

2) Kneading 1 _ 2 _ 3 , 4 (3 повторения) _ . . .
ПРОГРАМА 9: Tapping / Pulsate

Използвани мотори (масажни точки) (5 - 6) -3-1) Tapping 5 _ 6 _ 5 , 6 (3 повторения)

2) Pulsate 5 _ 6 _ 5 , 6 (3 повторения) _ . . .
Екрана -7- показва номера на масажната програма (1-9), оставащото време за масаж в минути (15 -1), интензивността на масажа с диаграма, и мигащ символ в долния ляв ъгъл за вида на масажа (Waves / Kneading / Tapping / Pulsate) който се използва в момента.

Избраната програма се повтаря непрекъснато през 15-те минути на действие на масажната седалка. След тяхното изтичане, вградения таймер автоматично изключва устройството.
• Бутон -8- (Интензивност на масажа)

Имате възможност да изберете от три нива на интензивност – Високо – Средно – Ниско. Винаги когато пуснете устройството нивото на интензивност е Средно. При натискане на бутона сменяте нивата (Високо -> Средно-> Ниско)

•Бутон -8- (Затопляща функция)

Натиснете бутона за да включите затоплящата функция -4-. Тя може да се използва както самостоятелно така и в комбинация с другите масажни програми. Когато затоплящата функция се използва отделно, светлината на дисплея -7- свети червено, когато функцията се използва в комбинация с масажна програма светлината започва да свети в оранжево. Зоните в който приятната затопляща функция се усещат в долната част на гърба и талията. Натиснете повторно бутона за да изключите функцията.

4. Допълнителна информация

4.1 Почистване

• Преди почистване на уреда, се уверете, че той е изключен и откачен от електрическата мрежа. Почиствайте уреда, след като се охлади.

• Почиствайте седалката само с мека кърпа, леко навлажнена с лек почистващ препарат (например сапун). При никакви обстоятелства не използвайте агресивни препарати, твърди четки, разтворители, петролни продукти, разредители или алкохол.

• Изчакайте докато устройството е напълно изсъхнало преди да го използвате отново.

• Отстранете всякакви извивки от кабела.

Съхранявайте устройството в оригиналната му опаковка, на чисто и сухо място.


4.2 Указания за опазване на околната среда
Този продукт не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци.

Всички потребители са длъжни да предадат на всички електрически и електронни устройства, независимо дали те съдържат токсични вещества, в общински или в търговски събирателен пункт, така че те да могат да се депонират по безопасен за околната начин.4.3 Технически характеристики

Име и модел : Medisana massage seat MC 810

Захранващо напрежение : 220-240V ~ 50-60Hz

Консумирана мощност : прибл. 30W

Адаптор за кола : 12 V= 3 A

Автоматична. изключите : след около. 15 минути

Условия на работа : Използвайте го само в хладни и сухи помещения

Условия на съхранение : в хладно и сухо място

Размери : прибл. 106 x 49 см

Тегло : прибл. 0.86 кг

Дължина на кабела власт : прибл. 1.8 m

No : 88937EAN код : 40 15588 88937 0


с. 1

скачать файл