Програма на ООН фонд за демокрация на ООН фонд за превенция Община


с. 1

Програма на ООН Фонд за демокрация на ООН Фонд за превенция Община Стара Загора

за развитие на престъпността - ИГА

Проект „Да служи и подобрява”

С финансовата подкрепа на Фонд за демокрация на ООН
Информационен ден

13 май, Стара Загора

Зала № 2 Община Стара Загора
10.30 - 10.40 часа Откриване. Представяне на участниците.

Недялко Недялков-Председател на Общински съвет

проф.Светлин Танчев-Кмет на Община Стара Загора
Мариана Бойрикова - Координатор проекти, Фонд – ИГА
10.40 - 11.10 часа Представяне на Фонд - ИГА. Представяне на проект „Да служи и подобрява”.

Мариана Бойрикова - Координатор проекти, Фонд – ИГА
11.10 - 11.40 часа Правна рамка на институцията омбудсман и обществен посредник.

Светослав Георгиев, Изпълнителен директор на

Институт за развитие на публичната среда – IPED
11.40 - 12.10 часа Функции и роля на обществения посредник. Установяване на институцията обществен посредник в общината: работата с местните политически представители и гражданските структури за утвърждаване на институцията на обществения посредник - номинации, избор, отчетност и прозрачност в дейността на обществения посредник.

Антоанета Цонева, Председател на УС на

Институт за развитие на публичната среда - IPED
12.10 - 12.30 часа Опитът на Фонд - ИГА. Анкетни проучвания за познаваемостта на институцията местен обществен посредник: Анкети в общини с функционираща институция – Лесичово, Пазарджик, Батак. Анкети в общини без обществени посредници – Плевен, Пещера, Сандански, Исперих, Кърджали, Видин, Велинград, Сливен, Септември и Дупница.
Мариана Бойрикова - Координатор проекти, Фонд – ИГА
12.30 – 13.00 часа Дейност на местните обществени посредници. Ролята на

институцията за гарантиране на прозрачност и откритост на

управлението. Проблеми в работата на посредника.

Малина Димова – Обществен посредник на Община Батак
13.00 – 14.00 часа Коктейл
с. 1

скачать файл