Програма на конференцията 00 30 Регистрация 30 35 Откриване на конференцията


с. 1


Възможности и перспективи за развитие на публично-частното партньорство в условия на криза. Работят ли моделите на публично-частно партньорство в български условия? Кои печелят от публично-частното партньорство?
30 март 2009 г., Радисън САС Гранд Хотел София, зала Александър

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА


9.00 - 9.30

Регистрация

9.30 - 9.35

Откриване на конференцията – Петкан Илиев, мениджър В2В проекти, в. Пари

9.35 – 9.40

Приветствие от Валентин Панайотов, изпълнителен директор на Бизнес Медиа Груп АД, издател на вестник Пари

9.40 – 9.45

Приветствие от Пламен Орешарски – министър на финансите

9.45 – 9.50

Сашо Чакалски – изпълнителен директор на Българска банка за развитие

9.50 – 9.55

Гинка Чавдарова, ..........................изпълнителен директор на НСОРБ

9.55 – 10.15

Публично-частното партньорство и фондовете на ЕС - Боряна Пенчева, директор на дирекция "Управление на средствата от ЕС”, Министерство на финансите
Схеми на финансиране при ПЧП проекти - Добринка Кръстева, началник отдел "Стратегически инвестиции", дирекция "Управление на средствата от ЕС”, Министерство на финансите

10.15– 10.25

Пламен Моллов, председател на ПГ на НДСВ, вносител на законопроект за ПЧП

10.25 –10.35

Публично-частно партньорство във водния сектор - Пламен Никифоров, директор на дирекция "ВиК", МРРБ

10.35 –10.45

Възможности и бариери пред публично-частните партньорства. Ролята на бизнеса – Камен Колев, зам.-председател на Българската стопанска камара

10.45 –10.55

Росен Желязков, главен секретар на Столичната община

10.55 –11.15

Модернизация, реконструкция, разширяване и поддръжка на улично осветление на територията на община Сливен – Недка Енергиева, зам.-кмет, община Сливен
Публично-частно партньорство в община Панагюрище в сферата на управление на отпадъците – Поля Пенчева, началник отдел Инвестиции и евроинтеграция, община Панагюрище

11.15 –11.25

Обновяването на жилищните комплекси чрез ПЧП - ефективен бизнес модел в условия на криза - Цвета Наньова, програмен мениджър, Програма на ООН за развитие

11.25 –11.45

Кафе-пауза

11.45 –12.00

Публично-частно партньорство – финансиране на обществена инфраструктура - Кърт Верт, управляващ съдружник в отдел Корпоративни финанси, Делойт България

12.00 –12.15

ПЧП практики – Софийска вода

12.15 –12.30

Международен панаир Пловдив – ефекти на тристранния модел за публично-частно партньорство – Иван Соколов, главен директор на Международен панаир Пловдив

12.30

Закриване на конференцията - Петкан Илиев, мениджър В2В проекти, в. Пари

С подкрепата на: Медийни партньори:
с. 1

скачать файл