Програма конференция „Изследване на околната среда: опит в добрите


с. 1
ПРОГРАМА
Конференция „Изследване на околната среда: опит в добрите практики в посока HORIZON 2020»
30.05.2013

Музей за естествени науки

Брюксел
Международната конференция Изследване на околната среда: опит в добрите практики за HORIZON 2020” в рамките на проект ENVIMPACT, за добри практики и обмяна на опит в разпространението на изследванията на околната среда, ще се проведе в Музея за естествени науки, Брюксел, на 30 май 2013 г. Конференцията е възможност да се представят инструменти и тенденции за разпространяване и използване на резултатите от НИД със специален фокус върху изследванията на замърсяването на въздуха, химическо замърсяване и екологични технологии, особено в страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ).
Ползи от присъствието:

• Научаване за бъдещите перспективи в изследванията на околната среда;

• Споделяне на опит и запознаване със резултатите постигнати в тази част на Европа;

• Как да обменяме и разпространяваме резултати, свързани с изследвания на околната среда;

• Как да получим полезна информация и резултати чрез проекта ENVIMPACT.
Необходимост от участие на :

• Научни изследователи на околната среда (замърсяване на въздуха, химическо замърсяване, екологични технологии);

• Индустриални и бизнес консултанти, работещи в области, свързани с околната среда;

• Политици на европейско, национално, регионално и местно равнище;

• Координатори на проекти и партньори във финансираните инициативи, свързани с околната среда;

• Журналисти заинтересувани от проблемите на околната среда в цяла Европа.


ENVIMPACT конференцията

През последните години Европейската комисия е инвестирала значителни средства в изследвания на околната среда. Въпреки това, страните от Централна и Източна Европа не участват в голяма степен в „ 7-ма Рамкова Програма ” и резултатите им не достигат нивото на техните академични или промишлени партньори в ЕС -15. Обогатяването не Европейската база от знания, както и тази на изследователите от ЦИЕ, със съответните резултати, свързани с околната среда, е от решаващо значение за откриването на иновативни решения за трайна защита на околната среда. ГД „Научни изследвания и иновации” на Европейската комисия подкрепя проекта Envimpact и конференцията „Изследване на околната среда: опит в добрите практики за HORIZON 2020”. Целта е да се помогне за подобряване на комуникацията и разпространението на иновативни и изследователски практики и резултати за правителствени, академични и индустриални страни.


Проекта ENVIMPACT

Проектът Envimpact е инициатива, финансирана от Европейската комисия в рамките на РП7 с цел да подобри сегашната комуникация на резултатите от изследванията на околната среда в Централна и Източна Европа, да се подобри усвояването на резултатите от научните изследвания и насърчаване на участието на страните от ЦИЕ в научноизследователски проекти, финансирани от Европейския, чрез S & T сътрудничество с други европейски партньори. Повече информация на адрес: www.envimpact.eu


НАКРАТКО

Заглавие: " Изследване на околната среда: опит в добрите практики за HORIZON 2020"

Дата: 30 май, 2013

Време: 08:30 - 14:30

Място: Музей за естествени науки, Rue Vautierstraat 29-1000 Брюксел

Регистрация (безплатно): http://www.envimpact.eu/index.cfm?action=article&publication_id=922

За контакти: borgna@apre.it, dirosa@apre.it, adunmo@apre.it

Serena Borgna, Matteo Di Rosa, Keji AdunmoAPRE, Агенцията за насърчаване на европейските научни изследвания
с. 1

скачать файл