Професионална гимназия по хранителни технологии и техника, гр. Пловдив


с. 1


Професионална гимназия по хранителни технологии и техника, гр. Пловдив


Технологията е наука и практика”

Април 2013 г. Дни на специалностите от

Направление „Технология”


Ден

Събитие

Участници

Място

Време

18 април 2013 г. четвъртък


Ден на специалност «Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки»
Ученици от специалност

«Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки»,преподаватели


Аула на ПГХТТ
10:35 часа


19 април 2013 г. петък

Ден на специалност «Екология и опазване на околната среда»Ученици от специалност

«Екология и опазване на околната среда»,

преподаватели
Аула на ПГХТТ
10:35 часа


24 април 2013 г. сряда
Ден на специалност «Производство на захар и захарни изделия»


Ученици от специалност «Производство на захар и захарни изделия»,преподаватели


Файе 1 етаж на ПГХТТ
10:35 часа25 април 2013 г. четвъртъкДен на професията

«Лаборант»


Ученици от професия

«Лаборант», преподаватели


Аула на ПГХТТ10:35 часа
30 април 2012г. вторник
Ден на специалност «Производство на акохолни и безалкохолни напитки»
Ученици от специалност «Производство на акохолни и безалкохолни напитки», преподаватели

Аула на ПГХТТ
10:20 часас. 1

скачать файл