Приста Ойл осъществява дейността си в над 20 страни, главно в Централна


с. 1
ЕБВР и ADM Capital подпомагат Групата на Приста Ойл в България

Финансов пакет на стойност 60 милиона евро за подпомагане на компанията да подобри дейността си

ЕБВР и ADM Capital – частен инвестиционен фонд, инвестиращ в развиващи се пазари, ще подпомагат развитието на сектора на експортно ориентирани предприятия в България с финансов пакет за групата компании на Приста Ойл, който е значителен производител на автомобилни смазочни материали и акумулатори.


Приста Ойл осъществява дейността си в над 20 страни, главно в Централна и Източна Европа, и повече от половината от нейните приходи се генерират от износ.
Финансовият пакет се състои от 48 милиона евро привлечен капитал и конвертируеми инструменти (quasi equity), структурирани по нов начин, който ще позволи на компанията да преструктурира своя баланс. Освен това ЕБВР ще предостави 12 млн. евро заем за финансиране на капиталовата инвестиционна програма на Приста Ойл Груп.
Този проект ще даде възможност на Приста Ойл да преструктурира акционерната си структура чрез замяната на миноритарния акционер, да подобри баланса и корпоративната структура и да оптимизира оперативната си ефективност.
Освен това финансирането от ЕБВР ще подпомогне разрастването на мрежа от сервизни центрове с марката на Приста Ойл извън България (в Турция, Румъния, Унгария и Словашката република), инсталирането на ново производствено оборудване и обновяването на корпоративната ИТ система.
От началото на дейността си в България ЕБВР е инвестирала над 2,5 млрд. евро в повече от 200 проекта в различни сектори на икономиката на страната. С обща проектна стойност надхвърляща 8 млрд. евро, средствата на ЕБВР са спомогнали за привличане на над 5,5 млрд. евро под формата на съ-финансиране от други източници.
с. 1

скачать файл