Приложение №1 Кодове и продължителност на магистратурите в семестри


с. 1
Приложение №1

Кодове и продължителност на магистратурите в

семестри за редовно обучение (РО) и задочно обучение (ЗО)

РО / ЗО

Х – не се извършва обучение
Пример: Позицията ( 01, 01) означава, че магистратурата “Икономическа геология” има код за редовно обучение 011, а за задочно

обучение 311 и продължителност за завършилите специалност ГПМЕР 3 и 4 семестъра съответно за редовно и задочно обучение.

Базови

специалности

Магистърски специалности

ГПМЕР

СДНГ

ХИГ

ПГ

РПИ

ОРС

М и Г

ММКПМ

ЕЕЕО

АИУТ

ЕООС

СУ

ПС

БТ

КТИД

ГГИ

ГГПТТ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17
01. Икономическа геология

011 / 311

3 / 4

4 / 5

4 / 5

4 / 5

4 / 5

5 / 6

5 / 6

5 / 6

5 / 6

5 / 6

4 / 5

Х

5 /6

4 / 5

5 / 6

3/4

5 / 6


02. Петролна геология

012 / 312

3 / 4

4 / 5

4 /5

4 / 5

5 / 6

5 / 6

5 / 6

5 / 6

5 / 6

5 / 6

4 / 5

Х

5/ 6

4 / 5

5 / 6

3/4

5 / 6

03. Приложна минералогия

013 / 313

3 / 4

3 / 4

3 / 4

3 / 4

3 / 4

4 / 5

3 / 4

4 / 5

4 / 5

4 / 6

3 / 4

Х

4 /5

3 / 4

4 / 5

3/4

4 / 5


04. Инженерна геология

031 / Х

4 / Х

4 / Х

3 / Х

4 / Х

4 / Х

4 / Х

4 / Х


4 / Х

4 / Х

4 / Х

4 / Х

Х

4 /Х

4 / Х


4 / Х

Х

4 / Х


05. Хидрогеология

032 / Х

4 / Х

4 / Х

3 / X

4 / Х

4 / Х

4 / Х

4 / Х


4 / Х

4 / Х

4 / Х

4 / Х

Х

4 /Х

4 / Х


4 / Х

Х

4 / Х


06. Приложна геофизика 041 / Х

4 / Х

4 / Х

4 / Х

3 / Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5 / Х

Х


07. Петролна геофизика 042/ Х

4 / Х

4 / Х

4 / Х

3 / Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5 / Х

Х


08. Проучвателна геофизика

043 / Х

4 / Х

4 / Х

4 / Х

3 / Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5 / Х

Х


09. Геофизични изследвания на Земята и планетите

044/ Х

4 / Х

4 / Х

4 / Х

3 / Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5 / Х

Х


10. Природни рискове

045/ Х

4 / Х

4 / Х

4 / Х

3 / Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5 / Х

Х


11. Сондиране и добив на нефт и газ

022/322

4 / 5

3 / 4

4 / 5

4 / 5

4 / 5

4 / 5

4 / 5

4 / 5

4 / 5

4 / 5

4 / 5

Х

4 / 5

4 / 5

Х

Х

4 / 5


12. Добив, транспорт и съхраняване на нефт и газ

021 / 321

4 / 5

3 / 4

4 / 5

4 / 5

4 / 5

4 / 5

4 / 5

4 / 5

4 / 5

4 / 5

4 / 5

Х

4 / 5

4 / 5

Х

Х

4 / 5

Базови

специалности

Магистърски специалности

ГПМЕР

СДНГ

ХИГ

ПГ

РПИ

ОРС

М и Г

ММКПМ

ЕЕЕО

АИУТ

ЕООС

СУ

ПС

БТ

КТИД

ГГИ

ГГПТТ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17
13. Проучвателно сондиране

024 / 324

4 / 5

3 / 4

4 / 5

4 / 5

4 / 5

4 / 5

4 / 5

4 / 5

4 / 5

4 / 5

4 / 5

Х

4 / 5

4 / 5

Х

Х

4 / 5


14. Газоснабдяване

Х / 323

Х / 4

Х / 4

Х / 4

Х / 4

Х / 4

Х / 4

Х / 4

Х / 4

Х / 4

Х / 4

Х / 4

Х

Х / 4

Х / 4

Х/4

Х

Х / 4


15. Геоинформатика

161 / Х

4/Х

Х

5 / Х

5 / Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3 / Х

Х


16. Екология и опазване на околната среда

111 / Х

5 / Х

5 / Х

5 / Х

5 / Х

5 / Х

5 / Х

5 / Х


Х

Х

Х

3 / Х

Х

Х

4 / Х

Х

Х

Х


17. Биотехнология

141 / Х

5 / Х

5 / Х

5 / Х

5 / Х

5 / Х

5 / Х

5 / Х


Х

Х

Х

4 / Х

Х

Х

3 / Х

Х

Х

Х


18. Подземно разработване на полезни изкопаеми

051 / 351

4 / 5


4 / 5


4 / 5


4 / 5


3 / 4


5 / 6


5 / 6


5 / 6


5/ 6


5 / 6


5 / 6


Х


4 / 5


Х


4 / 5


Х


Х


19. Разработване на нерудни полезни изкопаеми

052 / 352

4 / 5


4 / 5


4 / 5


4 / 5


3 / 4


4 / 5


4 / 5


4 / 5


4 / 5


4 / 5


4 / 5


Х


4 / 5


Х


4 / 5


Х


Х


20. Техника и технологии на взривните работи

053 / 353

4 / 5

4 / 5

4 / 5

4 / 5

3 / 4

4 / 5

4 / 5

4 / 5

4 / 5

4 / 5

4 / 5

Х

4 / 5

Х

4 / 5

Х

Х


21. Открито разработване на полезните изкопаеми

054 / 354

4 / 5

4 / 5

4 / 5

4 / 5

3 / 4

4 / 5

4 / 5

4 / 5

4 / 5

4 / 5

4 / 5

Х

4 / 5

Х

4 / 5

Х

Х


22. Подземно строителство

131/X

5 / X

5 / X

5 / X

5 / X

3 / X

Х

5 / X

Х

Х

Х

5 / X

Х

3/ X

Х

Х

Х

Х


23. Геотехника

132 / X

5 / X

5 / X

5 / X

5 / X

3 / X

Х

5 / X

Х

Х

Х

5 / X

Х

3/X

Х

Х

Х

Х


24. Техника и технология на взривните работи-производство на взривни материали

133 / X

5 / X


5 / X


5 / X


5 / X


3 / X


Х


5 / X


Х


Х


Х


5 / X


Х


3/ X


Х


Х


Х


Х
Базови

специалности

Магистърски специалности

ГПМЕР

СДНГ

ХИГ

ПГ

РПИ

ОРС

М и Г

ММКПМ

ЕЕЕО

АИУТ

ЕООС

СУ

ПС

БТ

КТИД

ГГИ

ГГПТТ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17
25.Обогатяване и рециклиране на суровини при индустриални минерали и въглища 061 / 361

5 / 6


5 / 6


5 / 6


5 / 6


5 / 6


3 / 4


Х


Х


Х


Х


5 / 6


Х


5 / 6


5 / 6


Х


Х


Х


26. Обогатяване и рециклиране на суровини при преработка на черни, цветни, редки и благородни метали

062 / 362

5 / 6

5 / 6

5 / 6

5 / 6

5 / 6

3 / 4

Х

Х

Х

Х

5 / 6

Х

5 / 6

5 / 6

Х

Х

Х


27. Виброакустична интензификация на технологичните процеси при преработка на минералните продукти

063 / 363

5 / 6

5 / 6

5 / 6

5 / 6

5 / 6

3 / 4

Х

Х

Х

Х

5 / 6

Х

5 / 6

5 / 6

Х

Х

Х


28. Обогатяване и рецик­лиране на суровини

064 / 364

5 / 6


5 / 6


5 / 6


5 / 6


5 / 6


3 / 4


Х


Х


Х


Х


5 / 6

Х


5 / 6


5 / 6

Х

Х

Х


29. Пречистване на води

065 / 365

5 / 6

5 / 6

5 / 6

5 / 6

5 / 6

3 / 4

Х

Х

Х

Х

5 / 6

Х

5 / 6

5 / 6

Х

Х

Х


30. Управление на отпадъци

066 / 366

5 / 6

5 / 6

5 / 6

5 / 6

5 / 6

3 / 4

Х

Х

Х

Х

5 / 6

Х

5 / 6

5 / 6

Х

Х

Х


31. Маркшайдерство и геодезия

071 / Х

5 / Х

5 / Х

5 / Х

5 / Х

5 / Х

Х

3 / Х

Х

Х

Х

Х

Х

5/ Х

Х

Х

Х

Х


32. Компютърно управление на минното производство

101 / 401

5 / 5


5 / 5


5 / 5


5 / 5


5 / 5


5 / 5


5 / 5


4 / 4


4 / 4


3 / 4


5 / 5


Х


5 / 5


5 / 5


5 / 5


Х


Х


33. Автоматизация на сондирането, добива и транспорта на нефт и газ

102 / 402

5 / 5


5 / 5


5 / 5


5 / 5


5 / 5


5 / 5


5 / 5


4 / 4


4 / 4


3 / 4


5 / 5


Х


5 / 5


5 / 5


5 / 5


Х


Х
Базови

специалности

Магистърски специалности

ГПМЕР

СДНГ

ХИГ

ПГ

РПИ

ОРС

М и Г

ММКПМ

ЕЕЕО

АИУТ

ЕООС

СУ

ПС

БТ

КТИД

ГГИ

ГГПТТ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17
34. Автоматизация на преработката на минерални суровини

103 / 403

5 / 5


5 / 5


5 / 5


5 / 5


5 / 5


5 / 5


5 / 5


4 / 4


4 / 4


3 / 4


5 / 5


Х


5 / 5


5 / 5


5 / 5


Х


Х


35. Автоматизация на добива на минерални суровини

104 / 404

5 / 5

5 / 5

5 / 5

5 / 5

5 / 5

5 / 5

5 / 5

4 / 4

4 / 4

3 / 4

5 / 5

Х

5 / 5


5 / 5

5 / 5

Х

Х


36. Компютърни техно-

логии в инженерната

дейност

Х / 154

Х / 4

Х / 4

Х / 4

Х / 4

Х / 4

Х / 4

Х / 4

Х / 4

Х / 4

Х / 4

Х / 4

Х

Х/4

Х / 4

Х / 4

Х / 4

Х / 4


37. Механизация за преработка на

минерални суровини

081 / 381

Х


5 / 6


Х


Х


5 / 6


5 / 6


5 / 6


3 / 4


4 / 6


4 / 5


Х


Х


5 / 65 / 6


5 / 6


Х


Х


38. Механизация на добива и транспорта на минерални суровини

082 / 382

Х

5 / 6

Х

Х

5 / 6

5 / 6

5 / 6

3 / 4

4 / 6

4 / 5

Х

Х

5 /6


5 / 6

5 / 6

Х

Х


39. Машини, апарати и съоръжения за про-мишлена и битова газификация

171 / 471

4 / 5

3 / 4

4 / 5

4 / 5

4 / 5

4 / 5

Х

3 / 4

4 / 5

4 / 5

Х

Х

4 /5

4 / 5

4 / 5

Х

3 / 4


40. Електроенергетика и електрообзавеждане в мините

091 / 391

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5 / 6

3 / 4

4 / 5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х


41. Електроенергетика и електрообзавеждане с възобновяеми източници на енергия

092 / 392

Х


Х


Х


Х


Х


Х


Х


5 / 6


3 / 4


4 / 5


Х


Х


Х


Х


Х


Х


Х


42. Индустриален мениджмънт

121 / Х

3 / Х

3 / Х

3 / Х

3 / Х

3 / Х

3 / Х

3 / Х

3 / Х

3 / Х

3 / Х

3 / Х

Х

3 / Х

3 / Х

3 / Х

Х

3 / Х


43. Инженерна безопасност

Х / 511

Х / 4

Х / 4

Х / 4

Х / 4

Х / 4

Х / 4

Х / 4

Х / 4

Х / 4

Х / 4

Х / 4

Х

Х / 4

Х / 4

Х / 4Х


Х / 4

с. 1

скачать файл