Презентацията ще бъде на английски език. 14: 50 15: 10 Кафе пауза


с. 1
ПРОГРАМА
13:30 - 14:50 Сесия 1
Общо представяне на ТехноЛогика

Огнян Траянов, Президент на ТехноЛогика
Финансовия сектор по време на криза - предефиниране на бизнеса

Костадин Стоилов, Мениджър Консултантски услуги - Югоизточна Европа, PricewaterhouseCoopers Bulgaria
Business Benefits of CRM in financial services with examples

Csaba Follath, Client Manager Financial Services CRM, Oracle

Презентацията ще бъде на английски език.

14:50 – 15:10 Кафе пауза15:10 – 16:30 Сесия 2
Data Warehouse в Банка ДСК – съчетание на класически решения с иновативен подход

Юри Генов, ДСК
Изграждане на Data Warehouse и BI решения

Йонко Терзиев, Ръководител направление „Разработка на софтуер”, ТехноЛогика
Допълнителни възможности към HeRMeS® V: BI, Self Services, Asset Management

Петър Коцев, Директор Маркетинг и развитие на продукти и услуги за УЧР, ТехноЛогика
TL Reporting – средства за генериране на отчети, с използване на SOA и Web Services

Михаил Даскалов, Ръководител технологично развитие, ТехноЛогика16:30 – 16:50 Кафе пауза

16:50 – 18:00 Сесия 3
Регулативна и мениджърска отчетност в УниКредит Булбанк

Представител на УниКредит Булбанк
Reducing credit losses by automating the risk monitoring and collection process

Gabriel Serbanescu and Gabor Gyorfi, Loxon

Презентацията ще бъде на английски език.
Управление на риска в проекти с Primavera Risk Analysis

Борис Борчев, Ръководител „Софтуер и услуги за управление на бизнес процеси и

Проекти”
18:10 Коктейлс. 1

скачать файл