Пресметни изразите, за да разбереш колко са месеците в годината


с. 1
К О Л Е Д Н А М А Т Е М А Т И К А

Пресметни изразите, за да разбереш колко са месеците в годината. 65- (44 + 16) + 7==..................................................=

=..................................................=

Пресметни израза, за да разбереш колко са седмиците в годината.(34 + 15) + (96 - 93) =

=............................=

=............................=


Реши задачите и разгадай скритото пожелание:
(32 + 18) – 26 = …………….- Л

(55 + 44) – 9 =……………….- В

29 + 1 + 5 =………………….- С 90 1 35 1 24 27

(88 – 12) – 75 =…………….....- Е

(31 – 18) + 14 =………………- А

(81 – 18) + 4 =………………...- О 38 67 24 1 16 27

(15 + 15) – 14 =…………….....- Д

100 – (36 + 26)=……………… - КНапиши буквата в квадратчето срещу всеки отговор


Правоъгълник

Квадрат

Триъгълник КръгКоледна кръстословица

Попълнете тази забавна Коледна кръстословица.
1. Помощниците на Дядо Коледа.
2. Внучката на Дядо Коледа.
3. Дървото, под което Дядо Коледа оставя подаръците.
4. Мястото, от което идва Дядо Коледа.
5. Превозното средство на Дядо Коледа.
6. "Двигателят" на превозното средство на Дядо Коледа.
7. Това, което носи на всички послушни деца Дядо Коледа.
8. Любимият елен на Дядо Коледа.
9. Нещото, в което Дядо Коледа пренася подаръците.
Твоята цел е да намериш верния път до върха.

Начало на формуляра

Оцвети и подари ! Пожеланията от теб!


С М Я Х Н А К О Л Е Д А


Малкото шимпанзе разправя на майка си:

-Днес предпазих учителя от една лоша шега!

Другите му бяха сложили кабърче на стола.

Майка му казва гордо:

-Много добре и какаво направи?

Малкото шимпанзе отговаря:

-Точно в момента в, в който щеше да седне му дръпнах стола!

-Новото ви куче-пазач зло ли е ?

- Може да се каже. От една седмица се опитваме да си влезем вкъщи.

Един полицай казва на друг: По-добре мълчи, Петърчо.


  • Купих си нов костюм. – Защо, татко?

  • На Версаче ли? – пита вторият - Защото е по-добре да мълчиш и

  • Не бе, мой си . да те мислят за идиот, отколкото да

говориш и да разсееш всички съмнения.

Лъвът наредил на животните да се разделят на две групи- от лявата страна умните, а от дясната красивите. Всяко животоно тръгнало към някоя от страните.Само жабата останала в средата.- Е, жабо? – изръмжал лъвът?

- Не мога да се разполовя.Мило дете,

Бъди весело, умно и

жизнерадостно през Новата

2010 година. Нека дядо Коледа

ти донесе най-желания подарък!

Класен ръководител на

втори «А» клас: Кр. Брайкова


с. 1

скачать файл