Председател любен корнезов


с. 1
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Преминаваме към отговори на министъра на вътрешните работи господин Михаил Миков. Към него има един въпрос и едно питане. Първо, въпрос, зададен от народния представител Атанас Атанасов. Господин Атанасов, заповядайте да зададете Вашия въпрос към министър Миков.

АТАНАС АТАНАСОВ (ДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.

Уважаеми дами и господа, господин министър! Струва ми се, че напоследък при всеки пореден скандал, който избухва в МВР, Вие трябва да сте доволен, защото остават някъде встрани много остри въпроси, на които Вие не отговаряте. Но нека да се съсредоточим върху конкретния случай. Още през м. април аз поставих в публичното пространство въпроси, касаещи корупцията на мандатоносителя ДПС. Посочих конкретни факти за това – никакви отговори от институциите, пълно мълчание!

През есента на миналата година Вие лично бяхте уведомен от председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред да предоставите една справка, която се намира в Министерството на вътрешните работи и касае събрани факти от бившата ГДБОП за черна каса на ДПС. Вие не изпълнихте това Ваше задължение, макар че чл. 95 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание Ви задължава да го сторите, независимо дали това представлява служебна или следствена тайна. Това обстоятелство беше причина да се стигне до такъв скандал, че Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред не разгледа проектобюджета на Министерството на вътрешните работи. Но така или иначе, Вие и до ден-днешен отказвате да предоставите тази информация.
Искам предварително да Ви кажа и знам, че сега ще ми отговорите, че има образувано досъдебно производство. То е образувано от м. декември 2006 г. срещу неизвестен извършител, забележете. И след като е било образувано това досъдебно производство е било изпратено на ГДБОП да продължи работа за издирване на конкретните извършители.
Аз не искам тук да коментирам постановлението на прокурора, защото то е абсурдно. Вътре в справката има конкретни факти за извършени престъпления, подкуп, но е образувано срещу неизвестен извършител. Въпросът е: какво направи подчинената Ви ГДБОП за тези повече от две години по този въпрос? Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министъра на вътрешните работи господин Михаил Миков. Господин министър, както Ви е известно, разполагате с три минути за отговор.

МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.

Аз пред себе си имам друг въпрос, а от трибуната ми беше зададен друг. Как да процедирам? Въпросът, който ми е зададен, е: защо не изпълнявам служебните си задължения и какви са причините? Сега въпросът, който ми се задава, е: какво е направила ГДБОП през последните две години? Как да постъпим?ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин министър, трябва да отговорите на въпроса, който Ви е зададен в писмена форма. Ето, това е въпросът (председателят показва писмения въпрос) и на този въпрос трябва да се отговори.

МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.

Във въпроса във висока степен се съдържа и отношение по повод заседание на комисията, пред която беше изнесена информация, включително и класифицирана такава. Включително в заседанието на комисията аз посочих, че една голяма част от тези материали, събрани включително и със специални разузнавателни средства, са предмет на досъдебно производство. В тоя смисъл нито министърът, нито някой друг служител от Министерството на вътрешните работи има право да изнася материали по висящо досъдебно производство. Това се отнася както за този случай, така и за всички други случаи, в които има висящо досъдебно производство. Мисля си, че едно решение на прокуратурата в тая посока значително би облекчило стремежа на господин Атанасов да стигне до тази пълна информация. Това е късият ми отговор, но имам и един коментар. Голяма част от оперативните дела и делата, свързани с досъдебни производства, съдържат данни, факти, които сами по себе си не могат да докажат извършването на престъпление, но в същото време могат да бъдат използвани в политически отношения, в лични взаимоотношения, в семейни взаимоотношения, във всякакви други. Именно поради тая причина законодателството е преценило и има достатъчно текстове в много закони, въвеждащи ограничения на хората, работещи с класифицирана информация, за каквато несъмнено става въпрос, или лична информация – информация, свързана с лични въпроси, пак казвам, отношения между семейства, между роднини, между приятели – от всякакъв характер. В тоя смисъл има и един друг принцип в Закона за класифицираната информация – така нареченият принцип „необходимо е да се знае”. Аз подробно пред комисията изложих как аз тълкувам, как разбирам и как всъщност в цял свят се тълкува този принцип. Така че и сега ползвам повода да заявя, че няма да си позволя да изнасям информация, представляваща класифицирана такава, която може да се използва за някакви други цели, освен за оперативната работа или за досъдебното производство. Благодаря ви.ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Атанас Атанасов. Господин Атанасов, имате право на реплика.

АТАНАС АТАНАСОВ (ДСБ): Благодаря Ви, господин председателю.

Господин министър, недейте да шикалкавите! Задал съм Ви въпроса точно и Вие знаете за какво става дума. Не ми говорете за класифицирана информация, защото чл. 95 от правилника е конкретен. Вие бягате от отговорността да предоставите тая информация на Народното събрание, позовавайки се на принцип „необходимо е да се знае”. Българското общество е необходимо да знае как върхушката на управляващата коалиция краде. Вие трябва да предоставите тая информация.


На мен нищо не ми трябва. Аз знам какво пише в тая справка. Аз знам в тази справка, че са посочени конкретни имена от ръководството на ДПС, конкретни суми, които са получавали. Защо подчинените ви служби не работят по това? Защото Вие знаете, че ако тази информация стане публично достояние, ще падне правителството. До началото на миналата година аз си мислех, че това е поведение на Румен Петков, че той е човекът, който там прикрива, нещо се договаря. Това е поведение на вашата партия. Това е поведение на министър-председателя. Вие осъществявате задружна дейност за прикриване на корупцията в страната. Ето за това става дума и това пише в тази справка. Вие за това не искате да я предоставите, за да не стане през Народното събрание известно на обществото, за да не стане ясно, че от 2006 г., когато е образувано досъдебно производство, до ден-днешен не сте свършили нищо и няма да свършите. Защото е неоснователно да се очаква, че управляващите, които генерират корупция, сами ще се разкриват. Но искам да Ви кажа, че ще дойде ден и, както е записано в Библията, всичко ще стане ясно. Тогава ще понесете своята отговорност. Ще криете още 5-6 месеца тази информация. Благодаря ви за вниманието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Господин министър, имате право на дуплика, заповядайте. Разполагате с две минути.

МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.

Уважаеми господин Атанасов, аз не бих се вживявал като пастор да се позовавам на други текстове от Библията, но освен това е ясно, че по този случай – казах го много ясно и в комисията, има вече и осъдено лице. Има и прекратено производство. Друго обаче е интересно в това, което Вие казахте – че Вие знаете тази информация. Като знаете, защо ме питате?АТАНАС АТАНАСОВ (ДСБ, от място): За да разбере обществото.

МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Интересно е също така откъде я знаете. (Реплика от народния представител Атанас Атанасов.) Явно става въпрос за използване на информация и то информация, представляваща класифицирана такава – информация, събирана по оперативни дела, по досъдебни производства. Да, във фондовете на министерството има много информация и за сегашния, и за минали периоди, и за едни, и за други хора, но аз продължавам да смятам, че законите трябва да защитават и тази информация да не се ползва за политически разчиствания на сметки, а да се ползва за нуждите на правораздаването. Това е смисълът на правовата държава. Останалото означава, че службите могат да бъдат използвани в политически битки, в политически игри. Такива периоди е имало в историята на България и българските граждани са ги отрекли.
Мисля си, че и сега едно разбиране за използване на информация от различните оперативни служби, информация по различни досъдебни производства, информация, съдържаща освен данни за извършени престъпления, съдържаща и лични данни на хора, на човешки съдби. Това не среща разбиране в по-голямата част от българските граждани. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Преминаваме към питането, зададено от народния представител Евгени Чачев, към министъра на вътрешните работи, господин Михаил Миков.
Господин Чачев, разполагате с три минути да изложите Вашето питане. Имате думата.

ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.

Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! През последните две години жертви на компютърни атаки станаха последователно държавите Естония, Литва и Грузия. Последната непосредствено преди започване на военните действия с Русия. Нападнати бяха правителствени сайтове, като едни от тях станаха недостъпни, а съдържанието на други беше подменено. Естония стана и първата страна, която изгради център за киберобмяна в Талин, който се пази като свръхсекретна военна база.


Компютърен вирус зарази преди десетина дни, през първата седмица на тази година, част от системата на Министерството на вътрешните работи, тръгнал от компютър в Столичната полиция, блокирал работата на паспортните служби, на КАТ, както и на регионалните дирекции в страната. Разбира се, трябва да се каже, че през последните години опашките пред КАТ и пред паспортните служби непрекъснато се увеличаваха и оправданието е било винаги в недъзите на компютърната система.

В тази връзка, господин министър, е и моето питане към Вас: каква е политиката на Министерството на вътрешните работи за осигуряване сигурност на информацията и действия при кризисни ситуации в компютърната сигурност като елемент от националната сигурност на България? Благодаря ви.ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министъра на вътрешните работи господин Михаил Миков.

МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.

Уважаеми господин Чачев, уважаеми дами и господа народни представители! Страхувам се, че времето е твърде малко, за да Ви опиша всичките параметри на политиката в сферата, за която питате, свършеното по нея и да Ви кажа в частност случката в София, за която също явно има интерес. В Министерството е утвърдена концепция за информационна дейност, която определя принципите и организацията на тази дейност в съответствие със законово определените задачи. Въз основа на тази концепция се изграждат и информационни фондове за събиране, обработване, систематизиране, съхраняване, анализиране, изготвяне и предоставяне на информация. Три са основните критерии, които трябва да се имат предвид и които трябва да бъдат включени при изграждането на системата – конфиденциалност, цялостност и достъпност на информацията.

В този смисъл обектите, които влияят върху информационната сигурност, са: самата информация – данните от системата, процесите на обработка, прилаганите технологии, физическа среда и човешки фактор, разбира се. По всеки от тези параметри, разбира се, има и достатъчно проблеми. Например с работните заплати в Министерството на вътрешните работи трудно може да се гарантира... Всъщност така е в цялата държавна администрация – висококвалифицирани компютърни специалисти са в сферата на софтуера и хардуера. Това е същностен проблем на цялата държава. Политиката в Министерството на вътрешните работи за информационна сигурност се базира и на трите компонента, които ви споменах преди малко. Тя е регламентирана в Технологичната инструкция за работа в цялата мрежа за предаване на данни на Министерството на вътрешните работи, както и отделните технологични инструкции за всяка информационна система поотделно. Автоматизираните системи са изградени при спазването на изискванията за сигурност на информацията и защита на данните от несанкциониран достъп. Достъпът до системите се осъществява в зависимост от изпълняваните задачи от конкретния служител и определените му права на основата на заповед на съответния ръководител в съответното звено. Спазват се принципите на: „необходимост да се знае” и „право да ползва” – това са два основни принципа при функциониране на системата. За реализиране на тази политика са предприети следните действия. На база наети комуникационни канали и физически линии за предаване на данни в МВР е изградена корпоративна мрежа, която е физически отделна от публичната интернет мрежа. Реализирано е хардуерно и софтуерно криптиране на каналите за предаване на данни между отделни сайтове на мрежата.

Изградена е обща информационна структура, която дава възможност за централизирано управление и контрол на достъпа чрез персонално име и парола за всеки потребител. До всяка отделна система се прави допълнителен контрол на достъпа чрез индивидуална потребителска парола. Водят се електронни дневници, в които системите, независимо че правят записи, отразяващи кой, кога и защо е ползвал данни от конкретната система. Изградена е обща архитектура на антивирусна защита, използваща антивирусен софтуер и мениджмънтът й се осъществява централизирано, като системата е настроена в режим автоматично откриване на вируси. Изграден е резервен компютърен и комуникационен център на МВР, в който се предвижда да се дублират някои от основните критични дейности и е създаден сектор „Защита на информацията и оперативно управление на автоматизираните системи”, който наблюдава спазването на информационната политика.


В заключение смея да кажа, че няма друга структура в България, която да е постигнала повече поляризация на една такава политика.
Колкото и много да е необходимото, което още трябва да направим, винаги трябва да се съобразяваме с бюджетните параметри, включително с това, което специалистите са постигнали като защита и криптиране, използвайки софтуерни варианти, за да си спестим огромните разходи за хардуер.
Вие, след като се интересувате от тази тема, сигурно знаете, че един компютър, който е защитен напълно, струва около 20 000 долара. Ние постигаме решение чрез софтуер да се постигне същият ефект, за да не дава държавата 20 000 долара за един компютър. Разбира се, ако има бюджет, всеки с удоволствие ще реализира по-висока степен на сигурност.
И сега две думи за случая, който коментирахте. Вирусът не е повредил данни в нито една автоматична информационна система на МВР. Ефектът от него се изрази в ограничаване на мрежовия трафик, което доведе до затруднение в използването на някои от системите. Технологията на работа в МВР дава възможност за пренасяне на информация от Интернет мрежата чрез магнитни носители. Това в някои случаи се прави с преносим магнитен носител. Сигурно така се е случило. Системата за антивирусна защита е настроена автоматично да съобщава за наличие на вирус, да го блокира или изтрие. Въпреки че в антивирусната система са инсталирани най-новите дефиниции, антивирусната програма не можа да открие наличието на вирус до 7 януари т.г. Явно става въпрос за много модерен вирус. Специалистите от Министерството на вътрешните работи откриха проблемите в мрежовата среда на 5 януари и след детайлно изследване на проблема се стигна до извода, че е вирус. Антивирусната система не реагира, което би трябвало да стане. Бяха предприети необходимите мерки за ограничаване на възможни поражения. Едва на 10 януари т.г. антивирусната програма можа да блокира напълно и да изчисти вируса на отделните компютри в мрежата за предаване на данни на МВР. Това е причината да има такъв голям брой заразени компютри, но, пак казвам, без да има някакви поражения върху данните в системата. И накрая само ще кажа, че проблеми с аналогичен вирус по моя информация е имало включително и в Пентагона, и в други държави по света. Явно въпросът за компютърната сигурност ще става все по-актуален за обществото. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Евгени Чачев за два уточняващи въпроса.

ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.

Уважаеми господин министър! Заради вируса на 10 януари в Министерството на вътрешните работи се проведе Национално съвещание, от което в средствата за масова информация изтече, че на втория ден компютърната мрежа е работила безпроблемно. Истина е обаче, че работата както на паспортните служби, така и на КАТ беше затруднена доста след това. Самият Вие, господин министре, след това съвещание отказахте да коментирате дали вирусът е бил пуснат умишлено. Факт е, признавате Вие, че имало вирус в системата и то вирус, който засягал и големи системи, включително и Съединените щати - на Пентагона. Действително това се случва навсякъде по света. Но моите два доуточняващи въпроса са следните: Има ли връзка пускането на вируса с протестите на полицаите, тъй като двете неща съвпаднаха? Те станаха в един и същи ден. И второ, в рамките на проекта IMPACT, което означава Международно многоцелево партньорство срещу кибер заплахите в София до м. май т.г., трябва да функционира регионален център за Югоизточна Европа, включително и за Русия, за кибер сигурност, господин министър! До средата на годината - до м. май, остават четири месеца. Ще бъде ли този регионален център и ще функционира ли? Защото, господин министре, нищо чудно Третата световна война да се води по интернет. Независимо от това, че ще е виртуална, тя няма да е по-малко разрушителна. Излизането от строя дори на отделни сървъри, както Вие казахте, или сайтове, означава блокиране на цялата информационна система не само на Министерството на вътрешните работи, но и на българските банки. Знаете до какво би довело това. Благодаря.ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на министъра на вътрешните работи господин Михаил Миков.

МИНИСТЪР МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.

Уважаеми господин Чачев, честно да Ви кажа, не съм подготвен да отговоря на въпроса за развитието на проекта, за който Вие споменахте. Ще се подготвя и ще Ви изпратя писмена справка. Ще се поинтересувам чии са ангажиментите, а може би ще е добре да ми пуснете един писмен въпрос, с малко повече информация по отношение на това какво финансиране, кога, кои финансират изграждането на този център.


Иначе наистина споделям Вашата загриженост по темата кибер сигурност, но винаги трябва да е кореспондент с възможностите на определена държава и общество. Така стои въпросът и за отбраната, и за образованието, и за здравеопазването и, разбира се, за бюджета на Министерството на вътрешните работи. Въпросът е за финансовите възможности на обществото, на държавата да плаща за определено равнище. Да, наистина компютрите навлизат все по-широко в живота на хората. Да, наистина посегателствата върху компютрите, върху хардуера и софтуера са сериозно предизвикателство. В това отношение си мисля също така, без да звучи хвалебствено, че в Министерството на вътрешните работи са най-добрите специалисти за посегателства върху компютърните системи. В този смисъл ще продължат усилията ни да работим в тази посока, доколкото това кореспондира с бюджетните възможности на българската държава. Аз също искам да имаме най-високите технологични решения, но за това, пак казвам, всеки трябва да си прави сметката какво може да си позволи. Благодаря Ви за въпроса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Давам думата на народния представител Евгени Чачев.

ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ (ДСБ): Благодаря Ви, господин председател.

Уважаеми господин министре, може би Ви е простено, че не познавате в детайли тази система, тъй като отскоро сте министър, обаче в мен буди съмнение това, което се случи наскоро – по време на протестите на 14 януари обявихте, че точно по интернет сте получили сигнала за бомба в Народното събрание или пред Народното събрание. По същия начин беше и...ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: За първи път чувам за бомба в Народното събрание от Вас!

ЕВГЕНИ ЧАЧЕВ: Така каза господин министърът на 14 януари, затова опразнихте Събранието. Както и да е. (Реплики от министър Михаил Миков.) Все пак, господин министър, България се присъедини към глобалния план за киберсигурност на Международния съюз по далекосъобщения на Годишната сесия на Съюза, която се проведе от 7 до 28 ноември в Женева, и забележете, сесията се председателстваше от българска страна. Това показва, че в българското правителство дясната ръка не знае какво прави лявата. Именно в Женева въпросите на киберсигурността станаха основен приоритет на Международния съюз по далекосъобщения и беше обявен проектът IMPACT, за който сега Ви питах, който има за цел да разработва и внедрява инструменти за мониторинг и действия при кибератаки. В него участват видни антивирусни специалисти и фирми като фирмата TrendMiсro, F-Security, Symantec и други. В ръководството на IMPACT са генералният секретар на Международната организация Хамут Торе, който е един от бащите на интернет, господин Уинтън Сърф, който в момента е вицепрезидент на Гугъл и руснакът Евгени Касперски, който е създател на антивирусни програми и е един най-видните специалисти в това отношение.
Господин министър, действително ще Ви бъда благодарен, ако се запознаете с този проблем, който е от изключително значение за националната сигурност на България във всичките й аспекти, включително и за сигурността на българските граждани.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ: Уважаеми народни представители, позволете ми и от ваше име да благодаря на министъра на вътрешните работи господин Михаил Миков за днешното му участие в парламентарния контрол.
с. 1

скачать файл