Поставете оборудването на плоска повърхност преди употреба


с. 1
Digital Cable Receiver

DVB - CРъководство за работа

www.xcombg.com


Съдържание


Инструкции за безопасностБележки

 • Винаги четете инструкциите за безопасност внимателно

 • Пазете ръководството за работа

 • Пазете устройствата от влага

 • Поставете оборудването на плоска повърхност преди употреба.

 • Не го изправяйте на меки повърхности.

 • Ако някоя от следните ситуации настъпи е необходимо оборудването да бъде проверено от технически оторизирано лице:

- Оборудването е било изложено на влага

- Оборудването е било изпускано и повредено

- Оборудването има очевидни следи от счупване

- Оборудването не работи добре или не може да започне работа както е оказано в Ръководството за работаВнимание

 • За да предотвратите риска от електричен шок, не отваряйте капака или задната част на приемника

 • Не запушвайте вентилационните отвори на устройството. Оставете свободно пространство над и около устройството за да осигурите вентилация.

 • Не поставайте устройството в невентилирани шкафчета или върху устройство което излъчва топлина

 • Щепсела и разклонител са необходими за свързването на устройството към захранващата мрежа.


Авторски права

Нито една част от тази публикация не може да бъде копирана под никаква форма и от никой без писменото разрешение на ЕКСКОМ ЕООД. Всички търговски марки и имена споменати в документа са регистрирани или запазени.Disclaimer

Информацията в този документ подлежи на промята без предварително уведомяване.

Производителя не поема никакви гаранции (подразбиращи се или по друг начин) за точността на съдържащото се в този докуент и не е отговорен за загуби или печалби или търговски щети, включително но не и ограничени специални, инцидентни, косвени или други повреди

Този символ индикира че продукта осигурява двойна изолация между опасното напрежение и достъпните за потребителя части. Ако е необходим ремонт се използват само оригинални резервни части.


WARNING: За да се намали риска от пожар или токов удар, не излагайте уреда на влага или дъжд.
Представяне
Този HD DVB-C TV и приемник е цифров кабелен приемник който позволява достъп до цифрови кабелни телевизионни канали и радио излъчвания на вашият телевизор. В сравнание с аналоговите ТВ програми, цифровите ТВ програми елиминират шума и смущенията и в същото време осигуряват висококачествен видео и аудио сигнал.

Основни характеристики

 • Напълно съвместим с DVB-C стандарта за цифрова телевизия

 • Поддържа модулция от 64QAM до 256QAM DVB-C цифров сигнал.

 • HDTV/SDTV MPEG-2 & MPEG-4 / H.264 разкодиране.

 • Поддържа 480i/480p/576i/576p/720p/1080i.

 • Поддържа Conax 7.0.

 • 16-bit цветен OSD дисплей.

 • HDMI изход за High Definition.

 • Поддържа S/PDIF аудио изход.

 • Поддържа телетекст/субтитри/български език.

 • Поддържа EPG.

 • Функция за редакция на канали, фаворитни, преместване, изтриване, заключване,пропускане,преименуване.

 • Формат на картината (4:3, 16:9) 4:3

 • Поддържа USB 2.0 и OTA ъпдейт на софтуера.

 • Поддържа USB 2.0 PVR. MP3, AVI,DAT,MKV,MP4,MPG,VOB,WMA,BMP,JPGСъдържание на комплекта

Преди инсталация, моля проверете частите от комплекта. Комплекта трябва да съдържа следните части:DVB-C TV приемник

x1бр

Дистанционно управление

x1бр

Ръководство за работа

x1бр

AV кабел

x1бр

Гаранционна карта

x1бр


Илюстрация на преден и заден панел

Преден панел


: Използва се за включване/изключване на основното захранванеLED DISPLAY: Показва часът или номера на канала

EXIT: Изход към предишен екран или меню

VOL-:Намаляване на звук

VOL+: Усилване на звук

CH-: Смяна на канал надолу

CH+ : Смяна на канал нагоре

OK: Потвърждава избор от меню

Menu: Вход към меню Натиснете бутона отново за връщане към предишното меню

USB:Поддържа USB 2.0, Запис на програма. Плейър на MP3, JPG

SMARTCARD SLOT: Отворете капачето на предния панел и сложете картата в слота с чипа надолу

Заден панел
1. ANT IN:Вход за кабела от кабелната телевизия.

2. LOOP OUT: RF loop изход за друг приемник.

3. TV-SCAR:Цифров видео изход

4. AUDIO L/R:Два конектора (бял/ червен) изход за аудио сигнал

5. Video :Изход за видео сигнал. Стандартна резолюция 480i и 576i резолюция.

6. COAXIAL output:Изход за цифров аудио звук към TV или HiFi.

7. HDMI:Свързва приемника с ТВ чрез HDMI кабел за висока резолюция (760p & 1080i).

8. POWER SWITCH:Включва и изключва приемника от захранването.

9. Входящо напрежение:AC 90~264V, 50~60Hz.

Дистанционно Управление

Функции на ДУ


STANDBY: Включва или изключва приемника .

MUTE: Спира звука

Audio Select: Избира аудио настройки от менюто.

FAV:Достъп до Предпочитани канали

GUIA: Показва EPG (Electronic Program Guide).

SUBT: Превключване между достъпни субтитри

0-9 buttons:Избор на канали

:Връщане към предищно меню

TV/R: Превключване между ТВ и Радио канали

MENU: Вход към главно меню

EXIT: Изход от предишен екран или меню

◄ ►: Настройка на звук или движение на курсор ляво/дясно

▲▼ : Премества курсора нагоре/надолу по менюто

OK/LIST: Потвърждава избор в менюто и въвежда каналния лист в нормален режим

CH+/-: Движение между екраните на менюто и избор на канал

INFO: Информация за канал

VOL+/-: Движение между екраните на менюто и увеличаване/намаляне нивото на звука

Red button: Режим телетекст

Green/Yellow button: Режим телетекст

blue button: Режим телетекст или превключване между аудио езици които са излъчени или избор на звуково меню

ASP.: Промяна съотношението на картината 4:3 16:9

Formato: Промяна на резолюцията 480i/576i/720p/1080i

DVR:Показва DVR листа

PLAY: Стартира записана програма

PAUSE:”Замръзява” моментната картина или time shift

STOP: Спира записа на програма или изпълнява pvr файл

REC: Стартира запис на програма

PRE: Пропуска предищната точка

REW: Превърта назад записана програма или тайм шифт

FF: Превърта напред записана програма или тайм шифт

NEXT: Пропуска следващата точкаИнсталиране на батериите

Отворете капачето на дистанционното управление и поставете две ААА батерии.Схемата по-долу показва как да поставите правилно батериите.Внимание

 1. Пазете батериите далеч от деца

 2. Не презареждате, не правете късо-съединение, разрушавате или хвърляте батериите в огън

 3. Винаги сменяйте двете батерии едновременно. Никога не поставяйте стари и нови батерии заедно както и различни видове

 4. Ако не смятате да употребявате дистанционното управление за дълъг период от време, премахнете батериите за да избегнете възможни повреди и корозия.

 5. Не изпускайте, удряйте или стъпвайте върху дистанционното управление.

 6. Не разливайте вода върху дистанционното управление.

 7. Батериите не трябва да бъдат излагани на прекомерна топлина, директна слънчева светлина, огън или др.


Note: Ако приемника не не изпълнява командите на дистанционното от близко разстояние трябва да смените батериите

Използване на дистанционното управление

 1. За да използвате дистанционното управление го насочете срещу приемника.

 2. Дистанционното упрпавление има обхват до 7 метра от приемника и ъгъл до 60 градуса

 3. Дистанционното управление няма да работи ако пътят между него и приемника е блокиран.


Note: Слънчева светлина или много силна светлина ще намали чувствителността на дистанционното управление
Свързване на оборудването
Тази точка обяснява инсталацията на приемника. Съобразете се и с упътването на съответния телевизор.
Свързване към TV през HDMI


Свързване на оборудването

Свързване към TV през SCART или AV


Първи стъпки

 1. Поставете кабелите между телевизора и приемника.

 2. Изберете канала на телевизора. Бутон за AV.

3. Обикновено листа с канали е настроен от кабелния оператор. Ако искате да потърсите повече канали може да използвате функцията за автоматично търсене.


Инсталация за първи път
Първоначално стартиране
Предварително се уверете че всички кабели са свързани. За да стартирате приемника натиснете бутона за включване. Ако включвате приемника за първи път на дисплея ще се появи съобщение за избор на език, който може да се избере с ▲/▼бутони.


Натиснете【OK】 бутона за да стартирате автоматично търсене.

Натиснете【menu】 или 【exit】бутона за да влезете в главно меню.

NOTE: Моля уверете се че бутона за стартиране в позиция Включен.Прости операции


Смяна на канали

1. Натиснете бутоните с номера (0~9) на дистанционното управление за да изберете канал който желаете.

2. Натиснете ▲/▼бутони на дистанционното управление или предния панел, за да смените каналите нагоре/надолу.

3.Натиснете RECALL бутона за да се върнете последния гледан канал.

Настройка на звука

Натиснете VOL+ бутона за да увеличите силата на звука и VOL – бутона за да я намалите.
Заглушаване на звука

Натиснете MUTE бутон за да заглушите звука временно. За да пуснете звука натиснете MUTE бутона отново.Промяна на аудио езика и аудио настройките

Натиснете AUDIO бутона и ◄►,▲▼ бутони за да изберете достъпните аудио езици и настройки за STEREO,RIGHT or LEFT.

NOTE: Достъпните аудио езици зависят от вашият кабелен оператор.


Промяна на TV/Radio програми

Натиснете TV/R бутон за да смените програмния лист между TV и Radio.
Достъп до информацията за програма
 1. Натиснете INFO бутона за да видите детайлна информация за канала който гледате в момента.

 2. Натиснете INFO или EXIT бутон за изход.
Субтитри

Натиснете SUBT бутон за да включите или изключите субтитри.

NOTE: Достъпните субтитри зависят от вашият кабелен оператор.


Списък с канали

Натиснете OK бутона за да видите списъка с канали.
MAIL

Натиснете MAIL бутона за да проверите съобщенията от кабелния оператор.
SCAN

Натиснете SCAN бутона за достъп до търсене.EPG операции


EPG(Electronic Program Guide)EPG се използва за достъп до предаванията на излъчваните канали. Количеството и детайлната информация зависят от кабелния оператор, някои показват само излъчваното предаване в момента и следващото събитие

Натиснете EPG бутона за достъп до EPG меню, всички предавания ще бъдат показани в ляво на екрана а съдържанието в дясно

Натиснете ◄/►бутони за промяна на канал.

Натиснете ▲/▼ бутони за промяна на предаване.

Натиснете ЗЕЛЕН/ЧЕРВЕН бутон за да преместите страницата с информацията нагоре/надолу.

Натиснете EXIT бутон за изход от EPG меню.

Функции на менюто
Главно меню

Натиснете MENU бутон за вход в главно меню, Натиснете EXIT бутон за изход от меню.

Главното меню има 6 точки:Програми, Търсене на канал,Система, Мултимедия,Conax CA и Информация.

1Програми


Изберете в ляво [Program] чрез ▲/▼ бутони за настройки на програмите. Натиснете стрелка на дясно и OK или ► за промяна на настройките. Натиснете EXIT бутона за изход от менюто.
1.1Редактиране на програма

За да редактирате програма (заключване, пропускане, любими, преименуване,преместване или изтриване),трябва да влезете в Program Edit Menu. Натиснете EXIT бутона за да запаметяване или изход от меню.


любими каналиl

За да запаметите програма в списъка с любими канали.

1. Натиснете ▲/▼ бутон за да изберете канал

2.Натиснете FAV бутон за да запаметите и отново за да премахнете от списъка с любими.


Преместване на каналиl
За подреждане на каналите

 1. Натиснете ЧЕРВЕН бутон след като сте избрали канал

 2. Натиснете▲/▼ бутон, за да преместите на позицията която желаета.

 3. Натиснете OK бутон за потвърждение.


Пропускане на каналl

За да пропусните някои нежелани канали по време на подреждането 1. Натиснете ▲/▼ бутон за избор на канал който не искате да гледате

 2. Натиснете ЗЕЛЕН бутон за избор и отново за премахване.


Заклюване на каналите

За да заключите някои неподходящи канали от деца

1. Натиснете ▲/▼ бутон за избор на канал които искате да заключите

2. Натиснете ЖЪЛТ бутон за заключване и отново за отключване. Когато канала е заключен ще се появи съобщение за въвеждане на парола. Паролата по подразбиране е “000000”


Изтриване на каналl

За да изтриете канал от списъка с канали

1. Натиснете ▲/▼ бутон за избор на канал който желаете да изтриете.

2. Натиснете СИН бутон и потвърдете изтриването с OK бутон.Функции на менюто
1.2 EPG (Electronic program guide)


EPG се използва за достъп до предаванията на излъчваните канали. Количеството и детайлната информация зависят от кабелния оператор, някои показват само излъчваното предаване в момента и следващото събитие

Натиснете EPG бутона за достъп до EPG меню, всички предавания ще бъдат показани в ляво на екрана а съдържанието в дясно

Натиснете ◄/►бутони за промяна на канал.

Натиснете ▲/▼ бутони за промяна на предаване.

Натиснете ЗЕЛЕН/ЧЕРВЕН бутон за да преместите страницата с информацията нагоре/надолу.

Натиснете EXIT бутон за изход от EPG меню..


1.3 Сортиране
Сортиране на канали в каналния лист посредством:

[По LCN] – Сортиране на канали във възходящ ред.

[По Service Name] – Сортиране на каналите по азбучен ред.

[По Service ID] – Сортиране на каналите по сервизен номер на програмите.

[По ONID] – Сортиране на каналите по ID на оригиналната мрежа на програмите
1.4 LCN (Логически номер на канала)
За включен/изключен. Разрешава или забранява логическа последователност на каналите което зависи от кабелния оператор.

Функции на менюто

2Търсене на канал

Изберете от левият списък [Channel serach] точка чрез ▲/▼ бутони, за да сканирате каналите. Натиснете OK за стартиране на търсене. Натиснете EXIT бутон за изход от меню.

Менюто за търсене на канал има 7 точки: Автоматично търсене, Ръчно търсене,Пълно търсене,Параметри за търсене по подразбиране,Избор на честота, Избор на кодирана честота.


2.1 Автоматично търсене
Сканиране на каналите по NIT таблицата на кабелния оператор

1.При избор на този вид търсене съществуващия вече списък се изтрива.

2.Всички намерени канали се запаметяват.

3.Натиснете “Exit” бутон за прекъсване на сканирането.


NOTE: Автоматично търсене е възможно след правилно въвеждане на главната честота, символна скорост (Kbaud), QAM модулация
2.2 Ръчно търсене
Сканиране на определена честота

1. Натиснете бутоните (0-9) за да въведете честота

2. Натиснете бутоните (0-9) за да въведете символна скорост

3. Натиснете ◄ ►бутони за избор на QAM модулация.

4. Натиснете OK за стартиране на търсенето
2.3 Пълно търсене
Сканиране по default channel map
1.Веднъж стартирано, запаметените програми се изтриват.

2.Всички намерени канали се запаметяват.

3. Натиснете “Exit” прекъсване на сканирането.


2.4 Параметри за търсене по подразбиране
Запаметяване на главната информация за канала, която се използва за Автоматично търсене по NIT.

Функции на менюто
2.5 Задаване на главна честота
Задава се само от оторизиран техник, клиента няма права за достъп.

Функции на менюто

3. Система


Изберете [System] точка посредством ▲/▼ бутони за да конфигурирате устройството. Натиснете OK за потвърждение и EXIT за изход.
3.1Родителски контрол

Настройка за възрастова граница.

Необходимо е въвеждането на парола, заводската парола е “151515”.

[G] : Всички възрасти [PG] : Родителски контрол

[A]: Възрастни [ X ]: Еротични
3.2Задаване на парола

Смяна на паролата.

Заводската парола е “151515”. Необходима е при въвеждането на новата парола.
3.3Av Настройки
3.3.1Съотношение на екрана

Задаване на съотношение 16:9 widescreen/4:3 letter box/4:3 full/4:3 pan scan/auto3.3.2 Резолюция

Задаване на резолюция 576i/576p/20p/1080i.3.3.3TV Формат

Настройка на PAL,NTSC.3.3.4 Видео изход

Настройка на Scart изхода на CVBS,RGB.3.3.5 Цифрово аудио

Настройка на цифров аудио изход PCM/RAW.


3.4 OSD Настройки

Настройка OSD език.


3.5 OTA Ъпдейт

Задаване на ИЗКЛ,TimeUpdate,ManualUpdate.


3.6Настройка на времето

3.6.1 Лятно/зимно часово време.

Настройка на времето спрямо желания регион.

3.6.2 Времева зона

Настройка на времевата зона.
3.7Възстановяване на заводски настройки

Задаване на заводски настройки.

Необходимо е въвеждането на парола, заводската парола е “151515”.

NOTE: Тази опция ще изтрие всички запаметени канали.Функции на менюто


4. МултимедияДостъп до мултимедия.


4.1 Multimedia
Когато USB устройство е свързано към USB интерфейса на предния панел може да изберете опции Музика, Снимки, Филм или Запис в менюто посредством ◄ ► бутони и OK за потвърждение. Ако USB устройството не е свързано се появява съобщение "No USB device is Found".
4.2 Меню снимки

Достъп до менюто

-Време за плъзгане: може да променяте времевия интервал за показване на снимките между 1~8 секунди.

-Слайд меню: изберете вид на плъзгащ ефект от 0~59 или разнообразен (random).

-Съотношение:

[Keep]: Показва снимката в оригинално съотношение.

[Discard]: Показва снимката на цял екран.
4.3 Конфигуриране на видео плейър

- Съотношение на картината:

[Keep]: Показва видеото в оригинално съотношение. [Discard]: Показва видеото на цял екран.

- Настройки на субтитри:

[Small]: Малки субтитри.

[Normal]: Нормални субтитри.

[Big]: Големи субтитри.

- Subtitle BG:

[White]: Показва субтитрите на бял фон.

[Transparent]: Показва субтитрите без фон.

[Grey]: Показва субтитрите върху сив фон.

[Yellow green]: Показва субтитрите на жълто-зелен фон.

- Цвят на субтитрите:

[Red]: Показва субтитрите в червен цвят.

[Blue]: Показва субтитрите в син цвят.

[Green]: Показва субтитрите в зелен цвят.Menu Operation
4.4 Настройки за запис
ВАЖНО: Това меню е активно само когато устройството е правилно свързано с вънен Hard Disk USB 2.0 правилно форматиран (FAT 32). Винаги свързвайте твърдия диск преди да включите приемника.
4.4.1 За запис на програма

Забележка: За да запиете програма свържете Hard Disk USB 2.0 с приемника през USB интерфейс. Когато трябва да запиете програма която в момента гледате може да натиснете REC червен бутон на дистанционното управление. Появява се указващ времето за запис. За да спрете записа натиснете ЖЪЛТ бутон и потвърдете спирането.
4.4.2 Изпълнение на запис
Програми

Всички записани програми могат да бъдат разглеждани през USB менюто.


Изпълнение на програма

След вход в меню Multimedia. натиснете ◄ ►бутони за да изберете запис. Натиснете ок бутона за достъп до записаните програми.

Натиснете ▲▼ бутони за да изберете PVR List menu, и тогава натиснете OK за стартиране на видеото. За изглед на цял екран натиснете червен бутон.

По време на запис се появява трети екран долу в дясно . За да се върнете в менюто за запис натиснете YES и ОК за потвърждение. Натиснете RECALL бутон за да се върнете в предходното меню.

В менюта USB и Запис на програма следните команди са възможни:

Select: Натиснете ОК за потвърждение.

UP FOLDER: Натиснете за връщане в предно меню.

Preview: Натиснете червения бутон за цял екран.

DEL: Натиснете жълт бутон за изтриване.

Remane: Натиснете зелен бутон.Функции на менюто

5.Conax CA

Натиснете [Система] посредством ▲/▼ бутони за достъп до информация за картата. Натиснете ОК за избор. Натиснете Exit за изход.


5.1 CA Entitle

Информация за моментния статус на картата.5.2 Card Paring

Свързване на карти (mother card & son card)5.3 Mail

Преглед на Съобщения от доставчика.5.4 Change CA PIN

Смяна на парола на картата

Паролата по подразбиране е “1234”.

5.5 CA other set

Други настройки.5.6 CA Information

Conax CA системна информация.6. Информация

Систена информация на приемника.Технически характеристики

Tuner & Demodulator


Тунер

DVB-C

IF bandwidth

8MHz

Честота на входен сигнал

110~860MHz

Ниво на входен сигнал

36dBuV~80dBuV(64QAM)

Constellations

16QAM/32QAM/64QAM/128QAM/256QAMВидео декодиране

MPEG-2

MPEG-2 @HL/ML

MPEG4 MPEG4 AVC H.264 MP@level 4

Aspect ratio

4:3 or 16:9

Active pixels

1920x1080i, 1280x720p, 720x576p, 720x576iАудио декодиране

MPEG-1/2/2.5 Layer I&II&III, AC-3 (Dolby Digital), AAC

Аналогов аудио изход

Stereo L/R

Цифров аудио изход

S/PDIF (Coaxial)Конектори

ANT IN

x 1

LOOP

x 1

YPBPR

x 1

HDMI

x 1

COAXIAL

x 1

Video Port

x 1

Audio RCA (Audio L, R)

x 1

Захранване

Входно напрежение

AC 90~264V 50Hz /60 Hz

Консумация на енергия

Operating Max-15WРазмери на устройството

Работна температура 5~40℃

Размери на устройството 260 mm(W) x160 mm (D)x 43mm(H)

Тегло kgs

* Производителят си запазва правото да променя характеристиките без предварително предупреждение

Проблеми
При срещани проблеми с този приемник или неговата инсталация, на първо време моля прочетете вниателно Ръководството за употреба и раздела Проблеми.

Проблем

Възможна причина

Какво да правим

Дисплея или предния панел не свети

Уреда не е включен в мрежата

Провери захранването

Изгорял предпазител

Провери предпазител

No signal found

Антената не е свързана

Антената е повреденаПровери антената

Няма сигнал от доставчика

Провери доставчика

Няма картина или звук

Няма излъчване

Превключи на друг канал

Лоша картина или „замръзване” изображение

Друг или износен конектор

Провери антена

Кодирано канално съобщение

Канала е кодиран

Избери алтернативен канал

Забравен код за заключване
Използвай системния код

Дистанционното управление не работи

Приемника е изключен

Включи приемника

ДУ не е насочено правилно

Насочете правилно Дистанционното упр.

Предният панел е закрит

Провери препятствия

Батериите на ДУ не са поставени правилно

Провери посоката на батериите

Батериите са изхабени

Смени батериите

След преместване на приемника в друга стая не може да приеме цифров сигнал

Антената не е свързана

Провери антенатаВнимание:Ако това не помогне, моля свържете се с квалифициран техник за поправка, никога не се опитвайте да ремонтирате сами.

Това обозначение на продукта или неговата документация показва, че не трябва да се изхвърля с другите битови отпадъци в края на полезният му живот. За да предотвратите възможни проблеми за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне моля разделяйте този от други видове отпадъци за рециклиране.
VER HD2012с. 1

скачать файл